Nerede

Ama rhane g revlisi, Muğla (8 pozisyonlara)

Periyot
Program
İstihdam
Bir kaynak
Yer
Göre sırala:
... , Divan Bodrum 'da g revlendirmek zere ama rhane G revlisi ar yor. Tercihen Lise ... mezunu, Otelcilik alan nda ama rhane ... eden, Y kama firmas na g nderilen ve gelen tekstil say ...
16 gün önce
 • MANDARIN ORIENTAL BODRUM
 • Bodrum
... i leminden nce ama rhaneye gelen ve buradan kanlar ... n sa lamak ama rhane y neticisinin tavsiyelerine uygun ... Aranan Nitelikler Tercihen ama rhane/kat hizmetleri deneyimi olan ... edebilecek zet Bilgiler Pozisyon : ama rhane G revlisi Sekt r : Turizm - Otelcilik ...
12 gün önce
 • Titanic Deluxe Bodrum
 • Muğla
... a lmas ile birlikte g ndeme oturmu tur. Grubun ... Deluxe Bodrum. ama rhane G revlisi Otelcilikte Uluslararas marka olan ... departman nda sizi ama rhane G revlisi pozisyonunda g rev almaya davet ediyoruz ... n sa lamak ama rhane y neticisinin tavsiyelerine uygun ...
4 gün önce
 • Susona Bodrum
 • Bodrum
... g ndermek, Kurutma makinelerini uygun kapasite ile al t rmak, ama rhanede ... rlar tartarak makina kapasitesine g re doldurmak, Aranan ... zet Bilgiler Pozisyon : ama rhane G revlisi Sekt r : Turizm - ... Yay nlama Tarihi : 10.01.2022 G ncelleme Tarihi : 10.01.2022 Son ...
9 gün önce
 • MANDARIN ORIENTAL BODRUM
 • Muğla
Açıklama: Tan m Yeni gelen t m masa rt leri ve ar aflar ile niformalar n etiketlemek ve bunlar n temiz ortamda uygun ekilde depolanmak ve daha sonra ilgili departmanlara ve al anlara teslim etmek. T m masa rt leri ve ar aflar ile niformalar almak, d ...
13 gün önce
 • Mandarin Oriental Bodrum
 • Muğla
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Tan m Yeni gelen t m masa rt leri ve ar aflar ile niformalar n etiketlemek ve bunlar n temiz ortamda uygun ekilde depolanmak ve daha sonra ilgili departmanlara ve al anlara teslim etmek. T m masa rt leri ve ar aflar ...
13 gün önce
 • The Bodrum EDITION
 • Muğla
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Otelcilik alan nda ama rhane deneyimi olan Esnek al ma saatleri ve esnek al ma g nlerine uyumlu Tak m al mas na yatk n, dikkatli, d zenli, takip i nsan ili kileri ve ileti im becerisi g l Ki isel hijyenine ok nem veren ...
9 gün önce
 • Susona Bodrum
 • Muğla
Açıklama: Tan m Otel taraf ndan kullan lan t m ar aflar n yan s ra ekip yelerinin k yafet ve depolamalar ndan sorumludur. Ekip yelerinin niformalar n n ve temizlik malzemelerinin envanterinden sorumludur. ama rlar renk ve zelliklerine g re ay rmak, Kullan ...
9 gün önce