Nerede

Muş (11 pozisyonlara)

Göre sırala:
Açıklama: Tan m rencilere akademik ve bireysel geli im deste i sunarken kariyer planlamas da yaparak niversiteye haz rlayan Mu Bah e ehir Koleji, e itimin tas n y kseltiyor. niversite s navlar na haz rl kta konu anlat mlar ve soru z mleri ile renciler ...
5 saat önce
Açıklama: Tan m rencilere akademik ve bireysel geli im deste i sunarken kariyer planlamas da yaparak niversiteye haz rlayan Mu Bah e ehir Koleji, e itimin tas n y kseltiyor. niversite s navlar na haz rl kta konu anlat mlar ve soru z mleri ile renciler ...
5 saat önce
Açıklama: Tan m rencilerini hayallerindeki gelece e haz rlayan Bah e ehir Kolejinin Mu Kamp s nde 2022-2023 E itim retim d neminde g revlendirilmek zere Bili im Teknolojileri RETMEN al nacakt r. Aranan Nitelikler niversitelerin Bili im Teknolojileri ...
5 saat önce
Açıklama: Gratis Ve D Ticaret A. . Gratis, m terisinin sa l k ve ya am kalitesini artt rmak i in ihtiya duyaca her t rl markay ve r n sunan ki isel bak m marketidir. Nisan 2009 da SEDES Holding b nyesinde kurulan Gratis, A ustos 2018 itibar yla AVM ve ...
bir gün önce
Açıklama: A klamas Ma aza sat ve operasyon hedeflerinin ger ekle tirilmesinde etkin rol almak, Ma azan n g nl k operasyonel s re lerinde g rev almak, Ma azan n g rsel standartlar n n uygulanmas ndan, depo ve reyonlar n d zeninden sorumlu olmak, kampanya d ...
3 gün önce
  • Eve Shop
  • Muş
Açıklama: Ki isel bak m ve kozmetik ma azalar nda Sat Temsilcisi pozisyonunda g rev almak isteyen dinamik ekip arkada lar ar yoruz. A a daki nitelikleri ta yan adaylar n ba vurular n bekliyoruz. En az Lise mezunu, Tercihen perakende ma azac l k sekt r nde ...
9 gün önce
Açıklama: Tan m rencilere akademik ve bireysel geli im deste i sunarken kariyer planlamas da yaparak niversiteye haz rlayan Mu Bah e ehir Koleji, e itimin tas n y kseltiyor. niversite s navlar na haz rl kta konu anlat mlar ve soru z mleri ile renciler ...
10 gün önce
Açıklama: Tan m U ur Kurs, rencilere akademik ve bireysel geli im deste i sunarken, ald klar e itimlerin tas n y kselterek bireysel kariyer planlamalar ile onlar niversiteye haz rlamaktad r. niversite s navlar na haz rl kta konu anlat mlar ve soru z mleri ...
15 gün önce
Açıklama: Tan m U ur Kurs, rencilere akademik ve bireysel geli im deste i sunarken, ald klar e itimlerin tas n y kselterek bireysel kariyer planlamalar ile onlar niversiteye haz rlamaktad r. niversite s navlar na haz rl kta konu anlat mlar ve soru z mleri ...
19 gün önce
  • ngiliz K lt r Dil Okulu
  • Muş
Açıklama: Tan m ngiliz K lt r Dil Okullar MU temsilcili inde g revlendirilmek zere ALMANCA RETMEN al nacakt r. Aranan Nitelikler niversitelerin ilgili b l mlerinden mezun nsan ili kileri kuvvetli Prezantabl leti im becerileri g l Hizmet kalitesine nem ...
19 gün önce
  • Bah e ehir Koleji
  • Muş
Açıklama: Tan m rencilere akademik ve bireysel geli im deste i sunarken kariyer planlamas da yaparak niversiteye haz rlayan Mu Bah e ehir Koleji, e itimin tas n y kseltiyor. niversite s navlar na haz rl kta konu anlat mlar ve soru z mleri ile renciler ...
23 gün önce