Nerede

Mut (2 pozisyonlara)

Periyot
Program
İstihdam
Bir kaynak
Yer
Göre sırala:
  • SADAM R
  • Mut
Açıklama: Tan m ; lgili departmanlar ile birlikte maliyet alan nda koordineli al ma ger ekle tirmek, Maliyet tablosunun olu turulmas i in gerekli al malar n yap lmas , tablonun hatas z ve d zg n olarak olu turulmas i in gerekli kontrol ve d zeltmelerden ...
22 gün önce
  • G rgen ler Bili im leti im A.
  • Mut
Açıklama: G rgen ler Bili im leti im ve D Tic. A. . b nyesinde Finans b l m nde g rev alacak B t e / Veri Analizi Y neticisi aramaktay z. Genel Nitelikler niversitelerin M hendislik veya Ekonometri, istatistik b l mlerinden mezun ok iyi d zeyde ngilizce ...
29 gün önce