Nerede

Nevşehir (37 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Hummel Spor Malzemeleri San. ve Tic. A. .
 • Nevşehir
Açıklama: Tak m olarak , d nyay sporla de i tirebilece imize inan yoruz ! Peki sen bu tak m n bir par as olmak ister misin ? Enerjimle fark yarat r m, tak m al mas i in do mu um ve hedefe ko ar, markay en iyi ekilde temsil ederim diyorsan hemen ba vurunu ...
2 saat önce
 • Hakan G da Maddeleri Tic Ltd. ti.
 • Nevşehir
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Firmam z n muhasebe ve finans departmanlar nda yasal mevzuata uygun genel i ve i lemler de aktif rol al p yard mc olacak, en az 2 y l tecr beli al ma arkada lar ar yoruz.
10 saat önce
 • HAKAN GIDA VE TOHUMCULUK SANAY T CARET ANON M RKET
 • Nevşehir
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Firmam z n muhasebe ve finans departmanlar nda yasal mevzuata uygun genel i ve i lemler de aktif rol al p yard mc olacak, en az 2 y l tecr beli al ma arkada lar ar yoruz.
10 saat önce
 • LAV MEDYA YAYINCILIK REKLAM YAZILIM TASARIM ORGAN ZASYON SANAY VE T CARET L M TED RKET
 • Nevşehir
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Gold Stamp Ajans Medya Yay nc l k ve Lav Medya Grup lkenin en b y k ajans d r. lke ap nda y llard r kaliteden d n vermeden al an bu ajanslar grubu, nitelikli kadrosuyla b y meye giderek 2021 y l nda lke ap nda ubele me ...
2 gün önce
 • NEVSAC BORU PROF L
 • Nevşehir
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Nevsac Metal San. Nev ehir Boru Fabrikas i in; Diki li elik boru retimi yapan fabrikam z da Dilme ve Boru makinesi operat rleri aranmaktad r. *** 0,70mm - 8,00mm aras siyah ve galvanizli rulolar Elmaksan marka dilme ...
2 gün önce
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Ero lu Grubu taraf ndan 1983 y l nda stanbul'da kurulan COLIN S, global arenada nemli ba ar lara imza at yor. 1986 y l nda stanbul'da a lan ilk ma azas ndan sonra h zla b y yen marka; bug n T rkiye, Rusya ve Ukrayna ba ...
2 gün önce
₺4.500 ₺4.501 aylık
Açıklama: Tan m Aran lan Nitelikler: *Anadil D zeyinde Almanca Konu abilen *Home Ofis olarak al abilecek; *Evinde bilgisayar ve interneti olan al ma Ko ullar : *Mesai saatleri saat 10:00 ile 19:30 aras nda diledi i saatte ve istedi i saat kadar esnek ...
3 gün önce
 • Özel kişi
 • Nevşehir
Açıklama: G remede bulunan Cappadocia Inn hotel'e diksiyonu d zg n orta seviye ingilizce bilen gececi resepsiyonist aranmaktad r. G r meler y z y ze yap lacakt r.
4 gün önce
 • B LRON TEKNOLOJ ANON M RKET
 • Nevşehir
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI NEV EH R L NDE YAPIMINA BA LANACAK OLAN TOPLU KONUT PROJEM Z N N AAT M HEND S - ANT YE EF ARANMAKTADIR : niversitelerin n aat M hendisli i b l mlerinden mezun, antiye efi olarak daha nce al m ve minimum 10 y l tecr ...
6 gün önce
 • Butiksoft
 • Nevşehir
Açıklama: Nissa Yaz l m - Butiksoft b nyesinde al t r lmak zere, Turizm sekt r ne ilgisi olan tercihen oteller ile al m , Bulut tabanl sistemlerin kullan m na a ina, Butiksoft Butik Otel Program ve ek hizmetlerinin Kapadokya b lgesindeki otellerde sahada ...
7 gün önce
 • TRAVELLERS BALONCULUK HAVACILIK TUR ZM T CARET L M TED RKET
 • Nevşehir
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Deneyimli Resepsiyon g revlisi,iyi derecede inglizce bilen.en az 6 ay resepsiyonist olarak al m .
8 gün önce
 • HD SKENDER
 • Nevşehir
Açıklama: HD Holding, hakk yla d ar da yemek yeme deneyimini ula labilir k larak, bulundu u her pazarda T rk mutfa n n lider temsilcisi olmak vizyonuyla ve HD skender, HD D ner ve Pidem markalar yla T rkiye nin en b y k yerli restoran zinciridir. B y yen ...
9 gün önce
 • Dorak Turizm ve Gayrimenkul Yat r mlar Holding A .
 • Nevşehir
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI E-Fatura, E-Ar iv ve E-Defter konusunda bilgi sahibi, Tek D zen Hesap Plan , vergi mevzuat ve t m muhasebe s re lerine hakim g ncel mevzuat takip eden, Muhtasar, KDV, BA,BS , SGK beyannameleri d zenleyebilecek, Mesle ...
10 gün önce
 • Deneyim Personel Destek E itim n . Sa l k ve Sos
 • Nevşehir
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI irketimizin Nev ehir Lokasyonu'nda G da Sekt r nde hizmet verilen projesi i in " Proje Y neticisi" aray m z bulunmaktad r. Genel Nitelikler niversitelerin ilgili b l mlerinde mezun Nev ehir merkezde, G l ehir veya Ac g ...
14 gün önce
 • P DEM RESTAURANT LETMELER GIDA.TUR. N T C VE SAN.A. .
 • Nevşehir
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI HD Holding, hakk yla d ar da yemek yeme deneyimini ula labilir k larak, bulundu u her pazarda T rk mutfa n n lider temsilcisi olmak vizyonuyla ve HD skender, HD D ner ve Pidem markalar yla T rkiye nin en b y k yerli ...
14 gün önce