Nerede

Nevşehir (9 pozisyonlara)

Göre sırala:
Açıklama: SALON EK B M ZDE RESTORAN Y NET C S OLARAK G REV ALACAK ALI MA ARKADA I ARIYORUZ FORUM KAPADOKYA AVM de yer alan BAYD NER restoran m z n salon b l m nde RESTORAN Y NET C S olarak g rev alacak al ma arkada ar yoruz. A a daki niteliklere sahip ...
8 gün önce
  • Firma Ad Gizli
  • Nevşehir
₺8.000 aylık
Açıklama: Turizm seyahat acentam zda, geli ime a k ve ekip al ma ortam na uyum sa layabilecek tecr besiz al ma arkada lar aramaktay z.
10 gün önce
Açıklama: HD Holding, hakk yla d ar da yemek yeme deneyimini ula labilir k larak, bulundu u her pazarda T rk mutfa n n lider temsilcisi olmak vizyonuyla ve HD skender, HD D ner ,Pidem ve Makarnam markalar yla T rkiye nin en b y k yerli restoran zinciridir ...
13 gün önce
  • Demta Turizm Otelcilik
  • Nevşehir
Açıklama: Y ld z sa l kl ya am spor e itim ve dan manl k merkezinde fizyoterapist, fizik tedavi teknikeri ya da mas ze ihtiya vard r. leti im yetene i kuvvetli, t bbi masaj teknikleri uygulayabilen, tercihen spor alan nda al abilecek bayan al ma arkada ...
16 gün önce
  • ISS TES S Y NET M H ZMETLER
  • Nevşehir
Açıklama: 53 lkede 544.000 al an ile, 'Entegre Tesis Y netimi, Temizlik, G venlik, Destek Hizmetler, Teknik Hizmetler, Yemek retimi, Bitki, Bah e Bak m, Ha ere Kontrol, 28.000 al an ile dev kurumlar n ve irketlerin aralar nda bulundu u 4000'den fazla m ...
16 gün önce
  • ncef Digital Yay n Ve leti im
  • Nevşehir
Açıklama: Turkcell Kurumsal Hizmetler b nyesinde faaliyet g steren NCEF Kurumsal z m Merkezi at s alt nda, Turkcell kurumsal z m r n ve servislerinin b lge i erisindeki k k ve orta l ekli i letmelerde Turkcell r n ve hizmetlerinin tan t m ve sat n ger ...
21 gün önce
  • 12 Group
  • Nevşehir
Açıklama: Tan m B lge k lt r n n ge mi ve g n m z yorumlar n yapan sanatkarlar n izlerini ta yan Verni Art Salon, d zenlenecek sergiler, m zayedeler, seminerler ve workshoplar n yan s ra sanat eserlerinin yeni sahiplerine kavu mas , ki i ve kurumlara zel ...
28 gün önce
Açıklama: K lt r, sanat ve e lencenin adresi D&R olarak, Nev ehir Nissara AVM ma azam zda perakende sekt r n n inceliklerini renmekle kalmay p kendine ve D&R a de er katacak Part Time Sat Temsilcisi al ma arkada lar ar yoruz. Gereksinimler: En az lise ...
28 gün önce
Açıklama: K lt r, sanat ve e lencenin adresi D&R olarak, Nev ehir Nissara AVM ma azam zda perakende sekt r n n inceliklerini renmekle kalmay p kendine ve D&R a de er katacak Part Time Sat Temsilcisi al ma arkada lar ar yoruz. Gereksinimler: En az lise ...
29 gün önce