Nerede

Niğde (41 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • EL T N AAT
 • Niğde
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI niversitelerin n aat(MYO) b l mlerinden mezun olmu B y k alt yap ve st yap antiyelerinde tecr be edinmi , tercihen end striyel yap antiyelerinde bulunmu leri derecede uzman bir ekilde metraj hesab yapabilen ve proje ...
2 gün önce
 • Sekt r nde nc Firma
 • Niğde
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI n aat malzemeleri sekt r nde retici olan firmam z n muhasebe departman nda al mak zere tecr beli muhasebe sorumlusu aramaktay z. Aranan zellikler niversitelerin ilgili b l mlerinden mezun, Konusunda en az 5 y l tecr ...
2 gün önce
 • EL T N AAT
 • Niğde
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI niversitelerin n aat M hendisli i veya n aat(MYO) b l mlerinden mezun olmu B y k alt yap ve st yap antiyelerinde tecr be edinmi , tercihen end striyel yap antiyelerinde bulunmu leri derecede uzman bir ekilde metraj ...
2 gün önce
 • SHAYA
 • Niğde
Açıklama: g ler y zl ,ekip uyumuna sahip,ki isel temizli e ve al t alan n temzili ine nem veren i arkada lar aramaktay z. T r : Tam zamanl Uzaktan al ma: Hay r
3 gün önce
 • KAVRAM KURS MERKEZ
 • Niğde
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI 2009 y l nda Sedes Holding b nyesinde kurulan Gratis, T rkiye ap nda 650 nin zerindeki ma azas ile ki isel bak m sekt r nde lider konumundad r. G zel Bak Kendine mottosu ile 11 y ld r ki isel bak m sekt r nde hizmet ...
3 gün önce
Açıklama: Ni de Merkezde bulunan Pasa spa Hamam n zda kese,havlu katlama i inde al abilecek Ni de 'de ikamet eden erkek personel ar yoruz.ileti im hakan bey 05427606666 T r : Tam zamanl Maa : 2.500,00TRY - 2.800,00TRY ayl k
3 gün önce
 • N TA ANON M RKET
 • Niğde
Açıklama: Dan manl n yapt m z T rkiye nin ilk 500 irketine ve bir ok tan nm liderine dan manl klar, ko luklar ve e itimler vererek, kurumlar n ve ki ilerin d lerine ula malar n hedefleyen irketimizde, uluslararas alanda da b y yen ve geli en kadromuz i in ...
5 gün önce
 • N TA ANON M RKET
 • Niğde
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI stanbul Beylik d z 'nde bulunan firmam zda al mak zere; M teri ve m teri adaylar n n referans ve istihbarat al malar n yapmak, M terilerin Kredi, Limit ve Risk analizlerini yapmak, M teri ve m teri aday n n detayl ara ...
5 gün önce
 • N TA ANON M RKET
 • Niğde
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI GENEL N TEL KLER VE TANIMI niversitelerin ilgili b l mlerinden mezun, Tedarik i ara t rmas ve geli tirme konusunda deneyimli, Dikkatli ve sonu odakl , leti im ve ikna kabiliyeti g l , M zakere becerilerine sahip ve ...
6 gün önce
 • N TA ANON M RKET
 • Niğde
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI GENEL N TEL KLER VE TANIMI niversitelerin ilgili b l mlerinden mezun, Tedarik i ara t rmas ve geli tirme konusunda deneyimli, Dikkatli ve sonu odakl , leti im ve ikna kabiliyeti g l , M zakere becerilerine sahip ve ...
6 gün önce
 • N TA ANON M RKET
 • Niğde
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI GENEL N TEL KLER VE TANIMI T rkiye nin en beyaz kalsit rezervlerine sahip, 75 lkeye ihracat yapan, Ni de merkezde faaliyet g steren Ni ta A. . ailemizin D Ticaret M d rl b nyesinde g revlendirilmek zere a a daki ...
6 gün önce
 • Yurti i Kargo Servisi
 • Niğde
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Konya B lge M d rl 'ne ba l Ni de/Bor ube de de erlendirilmek zere; En az lise mezunu Ekip al mas nda ba ar l M teri odakl al ma prensibini benimseyen Yo un i temposuna uyum sa layabilen Erkek adaylar i in askerlikle ...
6 gün önce
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Shaya 2002 y l nda, Kuveyt merkezli Alshaya Grubu'nun T rkiye yat r m olarak kurulmu tur. Shaya Moda-Haz r Giyim, G zellik-Bak m ve G da perakendecili i alanlar nda T rkiye'de temsil etti i uluslararas markalar n ma ...
7 gün önce
 • zg n Kaymas Ba lant Elelmanlar
 • Niğde
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI GENEL N TEL KLER VE TANIMI niversite mezunu leti im becerileri g l ve sonu odakl Analitik d nme yetene ine sahip takibi ve planlama becerileri y ksek Sonu odakl ve raporlama becerileri geli mi Temsil yetene i y ksek, ...
7 gün önce
 • N TA ANON M RKET
 • Niğde
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI GENEL N TEL KLER niversite mezunu, End striyel r n sat sekt r nde sat ve pazarlanmas konusunda en az 8 y l tecr beli, tercihen boya veya polimer sekt r nde sat konusunda deneyimli, Sorumlu oldu u b lgedeki sat ve ...
8 gün önce