Nerede

Niğde (44 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • KAVRAM KURS MERKEZ
 • Niğde
Açıklama: Tan m a da E itimcilere, Bamba ka Bir Kariyer F rsat ! Biliyoruz ki kaliteli e itim, k kl bir deneyimle m mk nd r. E itim yolculu umuz boyunca her rencinin iyi bir e itimi hak etti ine inand k. Tarafs zl ilke edinen ve bizimle ayn e itim ...
9 saat önce
 • CMC - Customer Management Center
 • Niğde
Açıklama: Tan m Hedef Ba armaksa Do ru Yerdesiniz... CMC Turkey hakk nda: 2000 y l nda kurulan CMC Turkey. T rkiye nin en b y k ba ms z d kaynak sa lay c konumundad r.2020 y l nda M+ Group ile g lerini birle tiren CMC Turkey, T rkiye ve Orta Avrupa daki ...
bir gün önce
 • Astranova Tar m Ticaret ve Sanayi A. .
 • Niğde
Açıklama: Tar m Zirai la sekt r nde Uluslararas boyutta faaliyet g steren, s rekli b y me g steren yabanc sermayeli firmam z n Kalite Departman na Kalite Kontrol M d r pozisyonunda g revlendirilecek tak m arkada ar yoruz. niversitelerin Kimya, Kimya M ...
2 gün önce
 • Mert Yag Asfalt Madencilik Ve Lastik Geri D n m
 • Niğde
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Bor Organize Sanayi B lgesi'nde biyoyak t, bitkisel at k ve hayvansal yem alanlar nda faaliyette olan firmam zda g revlendirilmek zere " evre M hendisi" aray m z bulunmaktad r. * evre M hendisli i b l m nden mezun, * ...
4 gün önce
 • G lsoylar Motorlu Ta tlar San. Tic. A. .
 • Niğde
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI N GDE L BAHCEL KASABASINDA BULUNAN BOR DOGAL MADEN SUYU ve BOR GAZOZU DOLUM FABR KASI Muhasebe sorumlusu eleman olarak al acak bay-bayan elemanlar al nacakt r. b s n f s r c ehliyete sahip *Konusunda en az 5 y l tecr ...
4 gün önce
 • R zgarNET
 • Niğde
Açıklama: T rkiye'nin Yeni nterneti R zgarNET de istihdam edilmek zere ,Ni de de kamet eden , D rt y ll k Lisans mezunu , IT konusunda tecr beli, Uzun S re al acak ,Sistem kontrol yapacak Bay-Bayan Bilgisayar M hendisi veya Elektrik Elektronik M ...
4 gün önce
 • Ekinox Gayrimenkul
 • Niğde
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Gayrimenkul sekt r nde y ksek kazan ve kariyer hedefi olan, Kurumsal kimlik at s alt nda al abilecek sorumlulu a sahip Hayalleri ve Hedefleri olan, Kendisini i ine adayan ve ciddiyetle bu i i y r tebilecek, Kendine ve ...
5 gün önce
 • Ekinox Gayrimenkul
 • Niğde
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Gayrimenkul sekt r nde y ksek kazan ve kariyer hedefi olan, Kurumsal kimlik at s alt nda al abilecek sorumlulu a sahip Hayalleri ve Hedefleri olan, Kendisini i ine adayan ve ciddiyetle bu i i y r tebilecek, Kendine ve ...
5 gün önce
 • Lora Medya
 • Niğde
Açıklama: The ideal candidate is a creative team player, talented wordsmith, and grammar sleuth. You will be responsible for developing marketing and communications content that will separate us from the crowd. Responsibilities Collaborate with internal ...
5 gün önce
 • Lora Medya
 • Niğde
Açıklama: G venlik a olmadan kurulum yapabilecek, D zenli al may kendine prensip edinmi , Zaman nda i teslimi yapabilecek Wordpress Developer ar yoruz.
6 gün önce
 • Lora Medya
 • Niğde
Açıklama: The ideal candidate will expand the company's brand presence by finding the target audience to distribute marketing content to. You will create and implement the marketing strategy using both offline and online methods to gain new customers. The ...
11 gün önce
 • TUKA GIDA SANAY VET CARET A. .
 • Niğde
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI 1962 y l ndan bu yana faaliyet g steren sal a, domates r nleri, konserve, sos, re el, tur u ve dondurulmu r n kategorilerinde d nyan n bir ok lkesindeki t keticilere lezzetli, sa l kl ve kaliteli r nler sunan T rkiye ...
12 gün önce
 • Penti
 • Niğde
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Biz, Penti de kocaman bir tak m z. Tak m ruhumuz ve bizi biz yapan de erlerimiz ile bir oluruz, b t n tamamlar z. nsani, toplumsal ve evresel konulara bak a m z, bizi hep birlikte daha iyiye gitmek i in te vik eder. ...
12 gün önce
 • KAPLAN P R N UBUK SAN.T C.LTD. T
 • Niğde
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI GENEL N TEL KLER Tercihen Lisans mezunu, Sat n alma konusunda en az 2-4 y l deneyim sahibi, Analitik d nebilen, pratik hareket edebilen, z m odakl , Stres y netiminde ba ar l , Detaylara nem veren, titiz, dikkatli ve d ...
12 gün önce
 • G lsoylar Motorlu Ta tlar San. Tic. A. .
 • Niğde
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI BOR DO AL MADEN SUYU VE BOR GAZOZU N DE ili BOR il esi BAH EL kasabas nda DO AL Maden Suyu MEYVEL maden suyu ve GAZOZ retim Tesisimizde al acak arkada lar ar yoruz SUYUN kimyasal ve bakteriyoloji analizlerini tam te ...
13 gün önce