Nerede

Ordu (65 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • FORTES M HEND SL K
 • Ordu
Açıklama: Tan m Is tma sekt r nde 2006 y l ndan itibaren faaliyet g steren Fortes M hendislik, zellikle bireysel s tma sistemlerinde girmi oldu u t m illerde lider olmay ba arm bir firmad r. s tma sekt r nde 2006 y l ndan itibaren faaliyet g steren Fortes ...
bir gün önce
Açıklama: Tan m Kariyerine Turkcell Global Bilgi de y n vermek istiyorsan En az Lise mezunu, tercihen nlisans veya Lisans mezunu ya da rencisi isen Evden al mak benim hayalim; internet altyap m evden al mak i in uygun dersen leti imim kuvvetli, problem ...
2 gün önce
 • Turkcell Global Bilgi
 • Ordu
Açıklama: Tan m Kariyerine Turkcell Global Bilgi de y n vermek istiyorsan En az Lise, tercihen nlisans veya Lisans mezunu isen leti imim kuvvetli, problem zmede st me yoktur ve ikna g c m y ksektir diyorsan Seni de aram za bekliyoruz Aranan Nitelikler M ...
2 gün önce
 • Sekt r nde nc Firma
 • Ordu
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI GENEL N TEL KLER *Tercihen MYO ,End stri Meslek Lisesi veya Teknik Lise mezunu, * retim alan nda deneyim sahibi olan, *Tercihen end striyel otomasyon ekipmanlar (PLC, sens r , pn matik,vs. ) konusunda bilgi sahibi, * ...
2 gün önce
 • TUNALAR MOTORLU ARA LAR T CARET A. .
 • Ordu
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Tercihen Meslek lisesi mezunu, Otomotiv sekt r nde en az 1 y l deneyimli, Ekip al mas na yatk n, renme ve geli me iste i bulunan, T rkiye genelinde faaliyet g steren Tunalar Toplulu u'nun Trabzon, Ordu ve Samsun'da yer ...
4 gün önce
 • TUNALAR MOTORLU ARA LAR T CARET A. .
 • Ordu
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI GENEL N TEL KLER Tercihen Meslek lisesi mezunu, Otomotiv sekt r nde en az 1 y l deneyimli, Ekip al mas na yatk n, renme ve geli me iste i bulunan, TANIMI T rkiye genelinde faaliyet g steren Tunalar Toplulu u'nun ...
5 gün önce
 • Firma Bilgisi Gizli
 • Ordu
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI irketimizin Tesis Y netimi Hizmetleri - Karadeniz B lge M d rl 'nde g revlendirmek zere " dari ler Uzman Yard mc s " aray m z bulunmaktad r. GENEL N TEL KLER En az lisans mezunu, Tesis Y netimi hizmetleri zl k ve ...
6 gün önce
 • Damat - Tween
 • Ordu
Açıklama: TANIMI ORKA Holding'in geni leyen ma azalar zinciri olan Damat Tween markas i in, ma azac l kendine meslek ve ya am tarz olarak se mi , kariyer hedefleyen, a a daki niteliklere sahip; Ordu'da bulunan bayi ma azam z i in " Sat Dan man " ar yoruz ...
6 gün önce
 • Sekt r nde nc Firma
 • Ordu
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Bu ilan m z, belli bir pozisyonu doldurmak amac yla yay nlanmam t r. Bu ilana yap lan ba vurular, ileride olu abilecek pozisyonlar i in de erlendirilecek ve niteliklerinize uygun pozisyonlar olu mas durumunda sizinle ...
7 gün önce
 • BENTA BENTON T MADENC L K SANAY VE T CARET ANON M RKET
 • Ordu
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI i in bir zaman izelgesi haz rlamak, retimin uygun maliyetli olmas n sa lamak, Zaman nda g nderim yap lmas n temin etmek, Uygun depolama y ntemleri belirlemek, retim verilerini analiz etmek ve y netim birimlerine ...
7 gün önce
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Kariyerine Turkcell Global Bilgi de y n vermek istiyorsan En az Lise mezunu, tercihen nlisans veya Lisans mezunu ya da rencisi isen Evden al mak benim hayalim; internet altyap m evden al mak i in uygun dersen leti imim ...
7 gün önce
Açıklama: Faaliyetlerini D nyay besleyen lider irket vizyonu nda y r ten ve 145 lkede, 25.000 den fazla restoranla d nyan n en b y k restoran zincirlerinden biri olan KFC'nin parmak s rtan lezzetlerini misafirlerimizle bulu turmak i in; ula m gerektiren ...
7 gün önce
 • G raks Beyaz E ya Telekom nikasyon
 • Ordu
Açıklama: En az lise mezunu, kna ve ileti im kabiliyeti y ksek, Tak m al mas na yatk n, Esnek al ma saatlerine uyum sa layabilecek, Sahada al may seven, Sat alan nda kariyer hedefi olan, Sat ve prim odakl , Dinamik, motivasyonu y ksek ve g ler y zl , D g ...
8 gün önce
 • amsan Ordu A a Sanayi ve Ticaret Anonim irketi
 • Ordu
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI GENEL N TEL KLER Teknik Liselerin Elektrik / Makine b l mlerinden veya tercihen 2 y ll k niversitelerin Elektrik / Makine b l mlerinden mezun olan, Tercihen MDF sekt r nde al m , Alan nda en az 2 y l deneyimli , takibi ...
8 gün önce
 • Sekt r nde Lider Firma
 • Ordu
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI niversitelerin 4 y ll k Lisans e itim veren letme, ktisat, Maliye, Ekonomi b l mlerinden mezun, Tercihen G da retim maliyet muhasebesi alan nda en az 5 y l tecr beli, Maliyet muhasebesi ve genel muhasebe hesap plan i ...
8 gün önce