Nerede

Osmaniye (4 pozisyonlara)

Göre sırala:
  • Birevim Tasarruf Finansman Anonim irketi
  • Osmaniye
Açıklama: Tan m Tasarruf Finansman y ntemiyle bireylerin tasarruflar n s ra d ba ar hikayelerine d n t ren B REV M, d k maliyetli ve insan merkezli yeni z mleriyle tasarruf sahiplerinin finansal ihtiya lar n kar lamaktad r. Kuruldu umuz g nden bu yana ...
bir gün önce
  • ZEL OSMAN YE E T M KURUMLARI A. .
  • Osmaniye
Açıklama: Tan m Okul ncesi 5-6 ya s n f retmeni Aranan Nitelikler * niversitelerin E itim Fak ltesi, Okul ncesi retmenli i b l m mezunu *G ncel mesleki geli meleri takip eden * leti im ve temsil yetene i g l *Ekip al mas na yatk n,E itim Teknolojilerini ...
7 gün önce
Açıklama: 2009 y l nda Sedes Holding b nyesinde kurulan Gratis, T rkiye ap nda 600 n zerindeki ma azas ile ki isel bak m sekt r nde lider konumundad r. G zel Bak Kendine mottosu ile 10 y ld r ki isel bak m sekt r nde hizmet veren Gratis, d nyan n nde ...
11 gün önce
Açıklama: A klamas Ma aza sat ve operasyon hedeflerinin ger ekle tirilmesinde etkin rol almak, Ma azan n g nl k operasyonel s re lerinde g rev almak, Ma azan n g rsel standartlar n n uygulanmas ndan, depo ve reyonlar n d zeninden sorumlu olmak, kampanya d ...
17 gün önce