Nerede

Osmaniye (41 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Gizli Firma
 • Osmaniye
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Genel Nitelikler Fabrikam z n Osmaniye lokasyonunda D Ticaret Uzman pozisyonunda g revlendirilmek zere a a daki niteliklerde al acak tak m arkada ar yoruz; niversitelerin ktisadi ve dari Bilimler Fak ltesi b l ...
12 saat önce
 • G RBA N AAT M HEND SL K MADENC L KSAN.VE T C.A. .
 • Osmaniye
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI G rba Group, Sn. Halil BA IBAN n liderli inde 1990 l y llara kadar uzanmaktad r. O g nden bug ne katlanarak b y yen i hacmi ile G rba Group; n aat, Prefabrik Sanayi, Savunma Sanayi ba ta olmak zere farkl i kollar nda ...
4 gün önce
 • Jnr Mensucat Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim irk
 • Osmaniye
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI niversitelerin Bilgisayar M hendisli i b l mlerinden mezun, Tercihen ngilizce bilen, li kisel (MSQL,MYSQL) veri tabanlar na hakim, JavaScript,HTML5,CSS3 Perl teknolojilerini hakim, Net yaz l mlar geli tirebilen, ...
5 gün önce
 • nnovex Sa l k r nleri Pazarlama Hizm. Ve Dan .
 • Osmaniye
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI KL N K ARA TIRMA SAHA KOORD NAT R 2007 y l nda kurulmu olan Innovex, global l ekli, alan nda lider bir firma olarak ila sekt r ne yenilik i z mler ile y ksek kalite standartlar nda Hasta Destek ve E itim Hizmetleri , s ...
5 gün önce
 • YADO GIDA R NLER SAN.VE T C.A. .
 • Osmaniye
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Osmaniye distrib t rl n yapmakta oldu umuz h zl t ketim sekt r n n lider dondurma markas nda birlikte tak m arkada olarak al mak zere "Sat Temsilcileri" Al nacakt r, Osmaniye'de ikamet eden, niversitelerin en az iki y ...
6 gün önce
 • Essel Sel loz Ka t Sanayi Ticaret A. .
 • Osmaniye
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Sel loz ve ka t retimi yapt m z firmam zda Dublaj makinas ustas istihdam edilecektir. - Temizlik ka d sekt r nde en az 5 y l tecr beli - Tercihen en az lise mezunu veya bu i te tecr be kazanm - Dublaj Makinas sevk ve y ...
7 gün önce
 • Essel Sel loz Ka t Sanayi Ticaret A. .
 • Osmaniye
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Sel loz ve ka t retimi yapt m z firmam zda retim s re lerinde t m kalite ve kalite g vence s re lerini y netecek "Kalite G vence Y neticisi" istihdam edilecektir. - Temizlik ka d sekt r nde Kalite g vence b l m nde al ...
7 gün önce
 • B REV M GAYR MENKUL OTOMOT V LETI IM ORG. SAN. VE T C. A. .
 • Osmaniye
Açıklama: Tan m Tasarruf Finansman y ntemiyle bireylerin tasarruflar n s ra d ba ar hikayelerine d n t ren B REV M , d k maliyetli ve insan merkezli yeni z mleriyle tasarruf sahiplerinin finansal ihtiya lar n kar lamaktad r. Olumlu de erlendirilen adaylar ...
7 gün önce
 • Essel Sel loz Ka t Sanayi Ticaret A. .
 • Osmaniye
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Sel loz ve ka t retimi yapt m z firmam zda faaliyet g steren irketimizin b nyesinde g rev almak zere "Proses M hendisi" aray m z bulunmaktad r. niversitelerin Makine M hendisli i, Kimya M hendisli i, Elektrik ...
7 gün önce
 • Kazanc Holding
 • Osmaniye
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Temeli 1950 li y llarda at lan, jenerat r retimi, do algaz da t m faaliyetleri ve enerji santralleri kurulum / i letimi ile enerji sekt r n n lider firmalar ndan biri olan Kazanc Holding b nyesinin AKSA Do al Gaz i ...
8 gün önce
 • KATILIMEV M OTOMOT V LET M ORGAN ZASYON PAZARLAMA SANAY VE T CARET ANON M RKET
 • Osmaniye
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Tasarruf Finansman irketi olarak faaliyet g stermekte olan Kat l mevim, halk m z n tasarruflar n bir araya getirmesini te vik ederek lke ekonomisine katk sunmaktad r. Konut ve ta t finansman i in zg n bir metot ...
8 gün önce
 • ES GALVAN Z SANAY VE T CARET ANON M RKET
 • Osmaniye
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Firmam z n Sat ve Pazarlama, hracat Sat , Sat Destek ve Sevkiyat birimleri i in al ma arkada lar aray m z bulunmaktad r. niversitelerin ilgili b l mlerinden; tercihen Makine, End stri M hendisli i b l mleri veya 4 y ll ...
10 gün önce
 • ES GALVAN Z SANAY VE T CARET ANON M RKET
 • Osmaniye
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Firmam z n Sat ve Pazarlama, hracat Sat , Sat Destek ve Sevkiyat birimleri i in al ma arkada lar aray m z bulunmaktad r. niversitelerin ilgili b l mlerinden, tercihen Makine, End stri M hendisli i b l mleri veya 4 y ll ...
10 gün önce
 • Ba tu Yap Mobilya
 • Osmaniye
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Lisans-Lise mezunu, Mobilya sekt r nde en az 3 y l tecr beli, Evrak y netimi ve dosyalama bilgisine sahip, seri pratik z mler retebilen, Dikkatli, D zenli, Sorumluluk sahibi ve insan ili kileri kuvvetli, Entegre Kalite ...
12 gün önce
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Sen de bu heyecan verici ba ar n n bir par as olmak ister misin? Trendyol'da amac m z; Teknoloji ile ticaret yapmay kolayla t rarak lkemize ve ekosistemimize en b y k pozitif etkiyi yaratan ekip olmak! 2010 y l nda, m ...
13 gün önce