Nerede

Rize (21 pozisyonlara)

Göre sırala:
Açıklama: Watsons Global Watsons, A.S. Watson Group un amiral gemisi konumundaki sa l k ve g zellik markas d r. Hong Kong da 1841 y l nda kurulan A.S. Watson Group, d nya ap nda 140.000'den fazla al an yla 27 pazarda 12 perakende markas alt nda 16.000 den ...
17 saat önce
 • TAVUK D NYASI
 • Rize
Açıklama: T rkiye'nin en h zl b y yen ak lalmaz lezzet dura Tavuk D nyas n n Rize imal Avm franchise restoran m zda g revlendirilmek zere; "Garson /Komi ar yoruz! Restoran n genel i leyi d zeni bilgisine sahip, Tak m al mas na yatk n, G da G venli i ve ...
bir gün önce
 • Madame Coco
 • Rize
Açıklama: Perakende sekt r nde T rkiye ve 17 farkl lkede, 93 ehirde, toplam 300' n zerinde ma azas yla T rkiye'nin en ba ar l Ev Tekstili & Dekorasyon r nleri markas olan ve d nya markas olma yolunda yurt d nda b y yen Madame Coco firmam z n Rize imal AVM ...
2 gün önce
Açıklama: Watsons Global Watsons, A.S. Watson Group un amiral gemisi konumundaki sa l k ve g zellik markas d r. Hong Kong da 1841 y l nda kurulan A.S. Watson Group, d nya ap nda 140.000'den fazla al an yla 27 pazarda 12 perakende markas alt nda 16.000 den ...
4 gün önce
Açıklama: Watsons Global Watsons, A.S. Watson Group un amiral gemisi konumundaki sa l k ve g zellik markas d r. Hong Kong da 1841 y l nda kurulan A.S. Watson Group, d nya ap nda 140.000'den fazla al an yla 27 pazarda 12 perakende markas alt nda 16.000 den ...
4 gün önce
 • MAPP PAZARLAMA VE TANITIM H ZMETLER
 • Rize
Açıklama: Tan m Tekel Bayii, Tobacco Shop, Market ve Benzin stasyonlar gibi taraf m zca belirlenecek sat noktalar nda; hizmet verdi imiz firman n, noktada bulunan r nlerinin stok ve dizilim kontrol n yapacak, perakendeciye r nler hakk nda bilgi ...
4 gün önce
 • MNG Kargo Yurti i ve Yurtd Ta mac l k A. .
 • Rize
Açıklama: Tan m Rize Merkez ubemizde M teri Hizmetleri Sorumlusu olarak g revlendirilmek zere, ube i i operasyonunda m teri ili kilerini y netecek, Kargo al m ve teslimat yapacak, Faturalama, raporlama, tahsilat i lemlerini ger ekle tirecek, tak m arkada ...
4 gün önce
 • MNG Kargo Yurti i ve Yurtd Ta mac l k A. .
 • Rize
Açıklama: Tan m Rize Merkez ubelerimizde Ara l Operasyon Eleman " olarak g revlendirilmek zere, Tercihen lise mezunu, B s n f s r c belgesine sahip, Tercihen ara ile kurye da t m operasyonunda g rev alm , SRC belgesine sahip, Psikoteknik test belgesi olan ...
4 gün önce
 • AY M HEND SL K DO ALGAZ MAK.iN .B L.SAN.T C.LTD. T
 • Rize
Açıklama: Tan m ay Grup; ay M hendislik, ay Elektromekanik n aat ve ISOMER Is tma So utma Merkezi A. . irketlerinden olu an bir topluluktur. Is tma, so utma, elektromekanik, in aat ve iklimlendirme alan nda zengin bir hizmet yelpazesine sahip kaliteli r n ...
5 gün önce
 • Emek Spor
 • Rize
Açıklama: SATI DANI MANI LANI Perakende kariyerinize y n vermek ve daha iyisine ula mak i in Adidas Group ma azalar ve sat noktalar nda sporun heyecan dolu d nyas na kat l n. Genel Nitelikler, Lise mezunu, Tercihen en az 1 y l Perakende / Ma azac l k sekt ...
6 gün önce
 • hlas Pazarlama
 • Rize
Açıklama: Firmam z n Rize bayisinde kendi arac ile (doblo,kango veya logan vb) of r olarak al t r lmak zere personeller al nacakt r. Gereksinimler: Kendi arac yla al acak, Esnek al ma saatlerine uyum sa layabilecek, B s n f s r c belgesine sahip ve aktif ...
6 gün önce
 • hlas Pazarlama
 • Rize
Açıklama: hlas Pazarlama - Ma aza G revlisi (ANTALYA) A klamas hlas Pazarlama bayili inin Rize ma azas nda Ma aza Personeli olarak istihdam edilmek zere yeni ekip arkada aramaktay z. G sterilen ba ar n n kariyere d n t bu kurumda enerjinizin kar l n alman ...
9 gün önce
 • MNG Kargo Yurti i ve Yurtd Ta mac l k A. .
 • Rize
Açıklama: Tan m ube operasyonlar n n ve ekibin y netilmesi, G nl k ube i leyi inin planlanmas , M teri memnuniyetinin sa lanmas i in gerekli aksiyonlar n al nmas , D zenli m teri ziyaretlerinin ger ekle tirilmesi, Sat hedeflerine ula lmas i in ilgili al ...
9 gün önce
 • MNG Kargo Yurti i ve Yurtd Ta mac l k A. .
 • Rize
Açıklama: Tan m ube operasyonlar n n ve ekibin y netilmesi, G nl k ube i leyi inin planlanmas , M teri memnuniyetinin sa lanmas i in gerekli aksiyonlar n al nmas , D zenli m teri ziyaretlerinin ger ekle tirilmesi, Sat hedeflerine ula lmas i in ilgili al ...
9 gün önce
 • MAZ N AAT SAN ve T C.LTD. T
 • Rize
Açıklama: Tan m Rize linde bulunan Kanalizasyon i antiyemizde g revlendirilmek zere, a a daki zelliklere sahip ''TEKN K OF S EF '' aray m z bulunmakta. Aranan Nitelikler niversitelerin n aat M hendisli i b l mlerinden mezun, Altyap projelerinde (i me suyu ...
9 gün önce
 • 1
 • 2