Nerede

Rize (11 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • MNG Kargo Yurti i ve Yurtd Ta mac l k A. .
 • Rize
Açıklama: Tan m Rize ayeli ubemizde M teri Hizmetleri Sorumlusu olarak g revlendirilmek zere, ube i i operasyonunda m teri ili kilerini y netecek, Kargo al m ve teslimat yapacak, Faturalama, raporlama, tahsilat i lemlerini ger ekle tirecek, tak m arkada ...
5 gün önce
Açıklama: Ipekyol,Twist,Machka markalar n b nyesinde bulunduran Ayayd n Miroglio Grubu Rize pekyol Ma azam z i in " Ma aza kinci M d r " pozisyonunda yeni ekip yeleri aramaktad r ve ekip olarak biliyoruz ki; HEP BiRL KTE DAHA G L Y Z ! Ma azada verilen ...
6 gün önce
 • pekyol
 • Rize
Açıklama: pekyol,Twist,Machka markalar n b nyesinde bulunduran Ayayd n Miroglio Grubu Rize pekyol Ma azam z i in " Sat Dan man " pozisyonunda yeni bir ekip yesi aramaktad r ve ekip olarak biliyoruz ki; HEP B RL KTE DAHA G L Y Z ! Hedefler do rultusunda ...
6 gün önce
 • FORTES M HEND SL K
 • Rize
Açıklama: Tan m Is tma sekt r nde 2006 y l ndan itibaren faaliyet g steren Fortes M hendislik, zellikle bireysel s tma sistemlerinde girmi oldu u t m illerde lider olmay ba arm bir firmad r.s tma sekt r nde 2006 y l ndan itibaren faaliyet g steren Fortes ...
11 gün önce
Açıklama: T rkiye de 300 yurtd nda 100 ma azas yla yakla k 10 lkede faaliyette bulunan ev dekorasyonuna y n veren English Home at s alt nda , b y k ve dinamik sat ekibinin bir par as olarak, markan n b y mesine y n vermek istiyorsan ileride olu acak ...
14 gün önce
 • Karali ay
 • Rize
Açıklama: KAS YER Gereksinimler: EN AZ B R YILLIK TECRUBEL R ZE MERKEZ CUMHUR YET CAD.NO.224 NOLU ADRESTE VARD YEL ALI AB LECEK
16 gün önce
 • Ya mur G m
 • Rize
Açıklama: G m ma azam zda sat yapabilecek m terilere kar g ler y zl , ileti imi g zel, bir bayan arkada ar yoruz. Ma azam zda tek ba na al aca i in gayet rahat bir ortamd r. Sabah 9.30 ak am 18:45 mesai satlerimizdir. Ya olarak 18 ile 20 ya aral ndak ...
18 gün önce
Açıklama: giyim alan nda nc , st n tasar m ve retim uzmanl ile inovatif, fonksiyonel, ula labilir fiyat ve zarif tasar mlarla farkl ya am tarz na sahip olan Suwen, Rize imal Avm ma azas nda g revlendirilmek zere "Sat Dan manlar " aramaktad r. Kendisinden ...
20 gün önce
 • Karali ay
 • Rize
Açıklama: REYON SORUMLUSU Gereksinimler: ARKUTER DE REFLARIN TAK B -RAFLARIN SORUMLUSU-MU TER Y KAR ILAMA-MU TER YE YARDIMCI OLMA- R NLER N BULUNAB LMES DE M TER YE REFAKETC L K YAPMAK
25 gün önce
 • Karali ay
 • Rize
Açıklama: GENEL MUHASEBE ELEMANI R ZE MERKEZ TOPHANE MAHALLES F RMA MERKEZ OF S NDE Gereksinimler: N VERS TE MEZUNU EN AZ 3 YILLIK TECRUBEL BAYAN MUHASEBE PROGRAMI KULLANAB LME TECRUBES NE SAH P
25 gün önce
 • FORTES M HEND SL K
 • Rize
Açıklama: Tan m Is tma sekt r nde 2006 y l ndan itibaren faaliyet g steren Fortes M hendislik, zellikle bireysel s tma sistemlerinde girmi oldu u t m illerde lider olmay ba arm bir firmad r. 18 ilde 32 ubesi bulunan 100 n zerindeki sat personeliyle m ...
29 gün önce