Nerede

Samsun (66 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Kosifler Group
 • Samsun
Açıklama: Teknik konularda Sat Sonras Hizmetler Ekibimize destek olmak, BMW-MINI Marka At lye s re lerini y netmek, Servis ekipmanlar n n her zaman al r konumda olmas n sa lamak, At lye sarf malzemelerini tedarik etmek, M teri otomobilleri ile ilgili ...
2 saat önce
Açıklama: Z ccaciye sekt r n n nc firmalar ndan olan SCHAFER olarak biz; Samsun Piazza Avm 'de bulunan ma azam z i in Ma aza M d r Yard mc s olarak g rev yapacak al ma arkada m z ar yoruz. Bu nemli pozisyonda yer almak isterseniz sizi tan maktan ...
16 saat önce
 • G ldeko
 • Samsun
Açıklama: Firmam zda al t r lmak / yeti tirilmek zere; Perde dikimi yap lan at lyemizde yard mc personel / ortac al m yap lacakt r . T r : Tam zamanl Maa : 5.500,00TRY - 6.000,00TRY ayl k
bir gün önce
 • Yi it Ma azac l k
 • Samsun
Açıklama: Ma azac l k sekt r nde faaliyet g steren firmam z n Samsun ubesi i in, Mobilya alan nda g revlendirilecek Sat Dan man tak m arkada lar aranmaktad r. Gereksinimler: Tercihen asgari lise mezunu Sat konusunda deneyimli Kendini gelistirmeye ama ...
3 gün önce
 • D G TAL HELP YAZILIM ANON M RKET
 • Samsun
Açıklama: irketimizin grafik departman nda al mak zere grafiker arkada lar aramaktay z. * M terilerimizin banner/slider tasar mlar n n yap lmas * Logo al malar n n yap lmas * Kurumsal katalog al mas n n yap lmas Gereksinimler: * yi seviyede Photoshop ...
3 gün önce
 • Kosifler Group
 • Samsun
Açıklama: Borusan Otomotiv garanti prosed r ve gerekliklerini uygulamak Yetkili servisimizin yapt garanti i lemleri s recini y r tmek, emirlerindeki i lemlere ait, ilgili programlardan i ilik ve teknisyen atamas n ger ekle tirmek, yi niyet ba vurular n de ...
4 gün önce
 • Firma Ad Gizli
 • Samsun
Açıklama: - n Muhasebe alan nda deneyim sahibi, n muhasebe kavramlar na hakim, - Vergi mevzuat ve genel muhasebe prensiplerine uygun muhasebe kay tlar n n tutulmas konusunda bilgili ve deneyimli, - Dosyalama, Stok, cari hesaplar, mizan i lemleri , maliyet ...
4 gün önce
 • Tuv d Xxl Tekstil
 • Samsun
Açıklama: SAMSUN Atakum ma azam z i in Sat Dan man al nacakt r. * Haz r giyim sekt r nde sat konusunda tecr beli, * nsanlarla ileti imi ve ikna yetene i g l , * Esnek al ma saatlerine uyum sa layabilecek, * M teri odakl al abilen ve sunum becerileri g l , ...
4 gün önce
 • Big Chefs
 • Samsun
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI BigChefs Cafe & Brasserie b nyesinde g revlendirilmek zere; Samsun BigChefs ubemiz i in letme M d r ar yoruz. Genel Nitelikler Tercihen niversite mezunu Restoran y netiminde en az 3 y l y neticilik deneyimine sahip , ...
4 gün önce
 • Diageo
 • Samsun
Açıklama: Job Description GENEL N TEL KLER VE TANIMI Mey Diageo olarak tutkumuz, y ksek performansl , d nyan n en g venilir ve en sayg n irketlerinden biri olmak! Bizi daha yarat c , yenilik i ve heyecan verici bir al ma yeri haline getiren, e itli ...
4 gün önce
 • Aegon Emeklilik ve Hayat
 • Samsun
Açıklama: AEGON T rkiye al anlar olarak biz m terilerimizin ihtiya lar na uygun g venilir finansal z mler sunar z. En iyi olmaya y nelik hedeflerinize ula mak istiyorsan z, AEGON T rkiye b y yen ekibine sizi davet ediyor. Gereksinimler: Kariyerini sat ve ...
5 gün önce
 • British American Tobacco
 • Samsun
Açıklama: . BAT is evolving at pace - truly like no other organisation. To achieve the ambition, we have set for ourselves, we are looking for colleagues who are ready to live our ethos every day. Come be a part of this journey! BAT TURKEY IS LOOKING FOR ...
5 gün önce
 • Genc-Liderler
 • Samsun
Açıklama: ngilizce retmeni * ocuklar i in ders vermek zere, kendi e itim modelimizde yeti tirilecek ; * ngilizce e itimi alan nda uzmanla may hedefleyen, * Hem ulusal hem de uluslararas apta e itim veren bir e itim sisteminin par as olmak isteyen, al ma ...
5 gün önce
 • Genc-Liderler
 • Samsun
Açıklama: ngilizce retmeni * ocuklar i in ders vermek zere, kendi e itim modelimizde yeti tirilecek ; * ngilizce e itimi alan nda uzmanla may hedefleyen, * Hem ulusal hem de uluslararas apta e itim veren bir e itim sisteminin par as olmak isteyen, al ma ...
5 gün önce
 • Ceva Lojistik
 • Samsun
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI irketimizin Samsun'da bulunan Depo Operasyonlar nda operasyon eleman olarak g revlendirilmek zere; Lise/ Meslek Y ksek okulu mezunu, Tercihen Nakliye, Sevkiyat , Lojistik , M teri li kileri konular nda deneyimli, MS ...
5 gün önce
 • Ceva Lojistik
 • Samsun
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI irketimizin Samsun'da bulunan Depo Operasyonlar nda Forklift Operat r olarak g revlendirilmek zere; Forklift Sertifikas veya G s n f belgeye sahip, Forklift, Reachtruck kullanma deneyimi bulunan, Tak m al mas na yatk ...
5 gün önce
 • Yi it Ma azac l k
 • Samsun
Açıklama: Ma azac l k sekt r nde faaliyet g steren firmam z n Samsun ubesi i in, Mobilya alan nda g revlendirilecek Sat Dan man tak m arkada lar aranmaktad r. Gereksinimler: Tercihen asgari lise mezunu Sat konusunda deneyimli Kendini gelistirmeye ama ...
5 gün önce
 • Kosifler Group
 • Samsun
Açıklama: lgili ara lara uygulamalardan par a tespiti sa lamak, Par a taleplerini etkin bir al ma ile zaman nda cevaplamak, Depo personeline destek vermek, Stok dengesini g zeterek, bulunurlu u maksimize ederken, at l ve l stok yaratmadan s reci y ...
5 gün önce
 • BIGCHEFS
 • Samsun
Açıklama: Tan m TANIMI Misafirlerimize, B y k ef lerin leziz deneyimini ya atmak i in hizmet standartlar na uygun bir servis sunmak ve misafirlerimiz i in yeniden gelme iste i yaratmak. Aranan Nitelikler GENEL N TEL KLER BigChefs Cafe & Brasserie b ...
6 gün önce
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Karadeniz B lge Samsun B lge Merkezimiz de g revlendirilmek zere; Genel nitelikler: niversite mezunu, Minimum 5 y l deneyimi olan, (Yat r m r nleri, r n ve piyasa bilgisi konular nda) yi derecede ngilizce bilen, zel ...
6 gün önce