Nerede

Sancaktepe (17 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Hareket
 • Sancaktepe
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Sat nalma birimine ba l olarak al acak Sat nalma Uzman ar yoruz. E itimler: niversitelerin letme, End stri veya Makine M hendisli i b l mlerinden mezun Deneyim: Makine, ekipman, yedek par a, sarf ve hizmet sat n al ...
10 gün önce
 • DB Schenker
 • Sancaktepe
Açıklama: With more than 74,500 employees at over 2,100 locations in more than 130 countries, DB Schenker is one of the world s leading logistics providers. The company operates land, air, and ocean transportation services, and it also offers ...
10 gün önce
 • Iberya Textile
 • Sancaktepe
Açıklama: Genel Nitelikler niversitelerin Lisans veya Y ksek Lisans b l mlerinden mezun, Yurt d distrib t r, bayi, toptanc , b y k katl ma azac l k veya zincir ma azalarla ticari i birliktelikleri olu turma konular nda deneyimli, Tercihen tekstil r nleri ...
11 gün önce
 • Genemek
 • Sancaktepe
Açıklama: Export Sales Specialist will be recruited to be assigned in the factory of our company, which designs embedded systems in many fields under the GENEMEK brand, in Istanbul / Sancaktepe. Job Description To direct and develop sales activities, By ...
14 gün önce
Açıklama: Our employees are the source of our strength. With the vision of being Turkey s most valuable and most preferred industrial company, we would like you to help us grow! We are looking for Business Analysis & Process Design Team Member (HR Systems ...
17 gün önce
Açıklama: If you are in, the future is ours! Our employees are the source of our strength. With the vision of being Turkey s most valuable and most preferred industrial company, we would like you to help us grow! Purpose of the Role & Responsibilities We ...
17 gün önce
 • Iberya Textile
 • Sancaktepe
Açıklama: Genel Nitelikler niversitelerin Lisans veya Y ksek Lisans b l mlerinden mezun, Yurt d distrib t r, bayi, toptanc , b y k katl ma azac l k veya zincir ma azalarla ticari i birliktelikleri olu turma konular nda deneyimli, Tercihen tekstil r nleri ...
17 gün önce
 • SAYB R LOJ ST K
 • Sancaktepe
Açıklama: M teri Temsilcisi A klamas irketimizin stanbul Anadolu yakas TUZLA DER OSB lokasyonunda bulunan Lojistik Merkezinde g revlendirilmek zere, (A USTOS AYI ER S NDE MERKEZ ADRES M Z OLAN SANCAKTEPE LOKASYONA TA INILACAKTIR) m teri sipari ve ...
19 gün önce
 • Teknoloji Ma azas
 • Sancaktepe
Açıklama: Metalline markam z n stanbul Ta delen Genel Merkez'de g revlendirilmek zere ''Yarat c , trendleri takip eden , proaktif ve z m odakl '' Grafik Tasar mc ''tak m arkada lar aranmaktad r. GENEL N TEL KLER * Behance portfolyolunu sunabilen , ...
21 gün önce
 • Iberya Textile
 • Sancaktepe
Açıklama: Tan m E-Ticaret sat kanallar n n sipari y netim s re lerinin ilgili ekiplerle koordineli al arak takibi ve geli tirilmesi lgili ekiplerle koordineli al arak E-ticaret r nlerinin stok takibinin yap lmas E-Ticaret sitesi ve Pazaryerlerinde bulunan ...
21 gün önce
 • zel Sezin Okulu
 • Sancaktepe
Açıklama: Sezin'de farkl l klara de er veriyoruz. T m i e al mlarda ncelik olarak i e uygunluk ar yoruz. Her ocu un yetenekli oldu u bir alan muhakkak vard r. Prensibinden hareketle; renci oda nda mesle ini yenilik i, dinamik ve farkl bak a lar yla de ...
21 gün önce
 • Genemek
 • Sancaktepe
Açıklama: Export Sales Specialist will be recruited to be assigned in the factory of our company, which designs embedded systems in many fields under the GENEMEK brand, in Istanbul / Sancaktepe. Job Description To direct and develop sales activities, By ...
24 gün önce
 • Bloom and Fresh
 • Sancaktepe
Açıklama: Bloom and Fresh ( www.bloomandfresh.com ) online i ek ve hediye g nderimi alan nda hem r n hem m teri deneyimi odakl ulusal apta bir ak m yaratm , bu pazar n marka alg s n yenilemi , bir start-up projesi olarak ba lay p, b y meye devam eden bir ...
25 gün önce
 • Mekan Sepeti
 • Sancaktepe
Açıklama: Kendi geli tirmi oldu umuz mobil uygulamam z i /evrak takibini yapabilecek, telefon trafi ini y netebilecek ileti im becerisi y ksek aktif al ma arkada aray m z vard r.Detayl bilgi i g r mesinde sa lanacakt r.
29 gün önce
 • Prestij Cold
 • Sancaktepe
Açıklama: Yurti i faaliyetlerimizin yan s ra forwarder olarak yurtd operasyonlar m za da ba lamak zere bu yeni maceram zda bize destek olabilecek, stanbul, ekmek y ofisimizde Freight Forwarder sekt r nde , Deniz - Hava - Kara , thalat / hracat y klemeleri ...
29 gün önce
 • 1
 • 2