Nerede

Sancaktepe (11 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • CERAMICCONCEPT
 • Sancaktepe
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI TANIMI Depo malzeme giri / k i lemlerinin, r n gruplar na g re raf d zenlemelerinin kontroll bir ekilde yap lmas n sa lamak, Stok kayd n n takibini yapmak ve y neticiye bilgi vermek. Al nan sipari lerin zaman nda ve ...
3 gün önce
 • PepsiCo
 • Sancaktepe
Açıklama: Responsibilities Op faturalama, kontrol,klase etme i lemleri. Tahsilat , kontrol ve carilere i lenmesi. Ak ll kasa ar za takibi ve yat r lan paralar n takibi. E-fatura ve e-ar iv fatura g nderimi. M teri ve Sat ekipleri ile etkin ileti imde ...
4 gün önce
 • Reterm Ind ksiyon Is tma S stemleri A.
 • Sancaktepe
Açıklama: Meslek Lisesi Elektrik veya Elektronik b l m mezunu, askerlik problemi olmayan renmeye a k, i ine odakl tertibli d zenli ve titiz al ma arkada lar ar yoruz. Elektromekanik montaj i inde al acak, yap lan i in e itimi verilecektir. T r : Tam ...
4 gün önce
 • Klinikadent
 • Sancaktepe
Açıklama: Klinika Dent A z ve Di Sa l Poliklini imiz 2011 y l ndan itibaren stanbul Sancaktepe, ekmek y,Maltepe,Kozyata b lgelerinde hizmet vermektedir. ubelerimizde hastalar m z n a z ve di sa l te hisini, tedavisini alan nda uzman ve deneyimli hekimler ...
4 gün önce
 • PepsiCo
 • Sancaktepe
Açıklama: Responsibilities Sorumlu oldu u ayl k ve y ll k sat hedeflerini ger ekle tirmek irketin belirledi i standartlar do rultusunda d zenli ve zaman nda m teri ziyaretlerini ger ekle tirmek. B lgesindeki geli im ve verimlilik f rsatlar n de erlendirip ...
4 gün önce
 • Ko ta
 • Sancaktepe
Açıklama: Ko ta , ev geli tirme perakendecili inde Avrupa'n n lider irketi Ko Holding ile Kingfisher / B & Q ortakl d r. D nya standartlar nda perakendecilik uygulamalar yla h zla b y yen Ko ta ta, Pazarlama ve Dijital Kanallar Genel M d r Yard mc l 'nda ...
4 gün önce
 • PepsiCo
 • Sancaktepe
Açıklama: Responsibilities Sorumlu oldu u ayl k ve y ll k sat hedeflerini ger ekle tirmek irketin belirledi i standartlar do rultusunda d zenli ve zaman nda m teri ziyaretlerini ger ekle tirmek. B lgesindeki geli im ve verimlilik f rsatlar n de erlendirip ...
5 gün önce
 • PepsiCo
 • Sancaktepe
Açıklama: Responsibilities: Sorumlu oldu u ayl k ve y ll k sat hedeflerini ger ekle tirmek irketin belirledi i standartlar do rultusunda d zenli ve zaman nda m teri ziyaretlerini ger ekle tirmek. B lgesindeki geli im ve verimlilik f rsatlar n de ...
5 gün önce
 • NBS nsan Kaynaklar
 • Sancaktepe
Açıklama: We are looking for a Senior Traction Battery System Engineer for our prestigious customer Ford Otosan. Responsbilities are: Managing subsystems and component level design requirements through collaboration with homologation, vehicle engineering ...
6 gün önce
 • NBS nsan Kaynaklar
 • Sancaktepe
Açıklama: We are looking for a Vehicle Architecture Team Member for our prestigious customer Ford Otosan. Job Description: Conducts detailed mechanical package and accomodation&usage feasibility studies aligned with Ford requirements. Responsible for ...
6 gün önce
 • hepsiJET
 • Sancaktepe
Açıklama: Gelecek burada! Sen neredesin? #Gelecekburada Hepsiburada olarak, e-ticaretin k kl , yenilik i ve nc firmalar ndan biriyiz. HepsiExpress, HepsiJet, HepsiPay, HepsiFly, HepsiGlobal, HepsiLojistik, HepsiMat ve s radaki pek ok yeni at l m m zla T ...
6 gün önce