Nerede

Şanlıurfa (35 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • G RNE KOLEJ
 • Şanlıurfa
Açıklama: Tan m Girne Amerikan niversitesi kurulu u olan Girne Koleji, "D nyan n Kap lar Sana A k" diyerek e itimcileri, aileleri ve rencileri yeni d nya insan n n ba ar s i in bir araya getiriyor. Girne Kolejinde klasikle en ba ar anlay na de il, yeni d ...
7 saat önce
 • GLOBAL KIBRIS E T M H ZMETLER T CARET ANON M RKET
 • Şanlıurfa
Açıklama: Tan m Girne Amerikan niversitesi kurulu u olan Girne Koleji, "D nyan n Kap lar Sana A k" diyerek e itimcileri, aileleri ve rencileri yeni d nya insan n n ba ar s i in bir araya getiriyor. Girne Kolejinde klasikle en e itim anlay na de il, yeni d ...
7 saat önce
 • McDonald's
 • Şanlıurfa
Açıklama: al aca McDonald s restoran nda en iyi Kalite,Servis,Temizlik ve De eri sa lamak zere verilen g revleri yerine getirir. al t b lgede standartlara uymak art yla en do ru ekilde hareket eder ve bu al malar yaparken i arkada lar , y neticileri ve ...
23 saat önce
Açıklama: 2009 y l nda Sedes Holding b nyesinde kurulan Gratis, T rkiye ap nda 600 n zerindeki ma azas ile ki isel bak m sekt r nde lider konumundad r. G zel Bak Kendine mottosu ile 10 y ld r ki isel bak m sekt r nde hizmet veren Gratis, d nyan n nde ...
2 gün önce
 • GLOBAL KIBRIS E T M H ZMETLER T CARET ANON M RKET
 • Şanlıurfa
Açıklama: Tan m Beylikd z Girne Amerikan Dil Kursu'nda g revlendirilmek zere ingilizce bilen e itim dan man aranmaktad r. Aranan Nitelikler Data aramas yapabilecek, Y z y ze ve telefonda e itimlerle ilgili bilgi verebilecek, ngilizce bilen, Hafta sonu al ...
2 gün önce
 • W Collection
 • Şanlıurfa
Açıklama: W Urfa ma azam zda g revlendirilmek zere perakende sekt r nde kariyer hedefleyen, dinamik, modaya ve ma azac l a ilgi duyan, gelece in ma azac lar olarak yeti tirilecek "Sat Dan man " pozisyonunda g rev alacak tak m arkada lar ar yoruz. ...
3 gün önce
 • Gratis
 • Şanlıurfa
Açıklama: 2009 y l nda Sedes Holding b nyesinde kurulan Gratis, T rkiye ap nda 600 n zerindeki ma azas ile ki isel bak m sekt r nde lider konumundad r. G zel Bak Kendine mottosu ile 10 y ld r ki isel bak m sekt r nde hizmet veren Gratis, d nyan n nde ...
4 gün önce
 • TORUTOYS OYUNCAK L M TED RKET
 • Şanlıurfa
Açıklama: Tan m UZMAN SATI DANI MANI NED R VE NASIL OLMALIDIR ? Uzman Sat Dan man ; irketin sorumlulu unda olan r n ve hizmetleri, portf yde yer alan ya da yeni kazan lacak olan m terilere tan tmak amac yla projeler haz rlayan, hedef strateji do ...
8 gün önce
 • World Vision Per
 • Şanlıurfa
Açıklama: With over 70 years of experience, our focus is on helping the most vulnerable children overcome poverty and experience fullness of life. We help children of all backgrounds, even in the most dangerous places, inspired by our Christian faith. ...
9 gün önce
 • Aras Kargo
 • Şanlıurfa
Açıklama: S r c kurye 1979 y l nda Celal Aras taraf ndan kurulan Aras Da t m ve Pazarlama, kurulu undan itibaren sekt re getirdi i yeniliklerle hizmet kalitesini geli tirerek stanbul Kavac k ta bulunan genel merkezi, 14 b lge m d rl , 28 transfer merkezi, ...
9 gün önce
 • S RAT KARGO
 • Şanlıurfa
Açıklama: Tan m : Gelen m terilerin kar lanmas , G n i erisinde alan telefonlar n cevaplanmas , Gelen-giden kargo bilgilerinin eksiksiz sistem giri lerinin ger ekle tirilmesi ve faturalar n n olu turulmas , Kargolar n talimatlara uygun olacak ekilde ...
10 gün önce
 • World Vision International
 • Şanlıurfa
Açıklama: With over 70 years of experience, our focus is on helping the most vulnerable children overcome poverty and experience fullness of life. We help children of all backgrounds, even in the most dangerous places, inspired by our Christian faith. ...
10 gün önce
 • Altay Ta t Ve Otomotiv Yedek Par a
 • Şanlıurfa
Açıklama: 1982 y l nda kurulmu olan irketimiz, 300+ al an ile bir ok lkede faaliyet g stermektedir. H zla b y yen ve otomotiv yedek par a sekt r ndeki uygulamalar yla sekt r ne ilham veren irketimiz i in; anl urfa'da ikamet eden, a a da belirtilen ...
10 gün önce
 • Altay Ta t Ve Otomotiv Yedek Par a
 • Şanlıurfa
Açıklama: 1982 y l nda kurulmu olan irketimiz, 300+ al an ile bir ok lkede faaliyet g stermektedir. H zla b y yen ve otomotiv yedek par a sekt r ndeki uygulamalar yla sekt r ne ilham veren irketimiz i in; anl urfa'da ikamet eden, a a da belirtilen ...
10 gün önce
 • Pozitera Perakende
 • Şanlıurfa
Açıklama: Pozitera; sekt r nde lider bir ok ulusal ve uluslararas firmaya hizmet vermenin hakl gururunu ta yan bir perakende geli tirme irketidir. 16.000 zerinde sat noktas nda faaliyet g steren, 2.000'in zerinde al an olan ve 3 ayr irketten olu an ...
11 gün önce
 • Altay Ta t Ve Otomotiv Yedek Par a
 • Şanlıurfa
Açıklama: 1982 y l nda kurulmu olan irketimiz, 300+ al an ile bir ok lkede faaliyet g stermektedir. H zla b y yen ve otomotiv yedek par a sekt r ndeki uygulamalar yla sekt r ne ilham veren irketimiz i in; anl urfa'da ikamet eden, a a da belirtilen ...
11 gün önce
 • S RAT KARGO
 • Şanlıurfa
Açıklama: GAZ ANTEP B lge M d rl 'ne ba l anl urfa'da bulunan birimlerimizde de erlendirilmek zere; En az lk retim mezunu, Erkek adaylar i in askerlikle ili i i bulunmayan, Ekip al mas nda ba ar l , M teri odakl al ma prensibini benimseyen, Yo un i ...
15 gün önce
 • S RAT KARGO
 • Şanlıurfa
Açıklama: GAZ ANTEP B lge M d rl 'ne ba l anl urfa'da bulunan birimlerimizde de erlendirilmek zere; En az lk retim mezunu, Erkek adaylar i in askerlikle ili i i bulunmayan, Ekip al mas nda ba ar l , M teri odakl al ma prensibini benimseyen, Yo un i ...
16 gün önce
 • Mapp Pazarlama
 • Şanlıurfa
Açıklama: Zincir teklonoji ma azalar nda g revlendirilmek zere, Ak ll Teklonoji Dan manlar aramaktay z. Gereksinimler: Daha nce Telekom nikasyon ma azac l veya zincir teknoloji ma azalar nda GSM zerine deneyim sahibi, Marka temsilcisi olarak, markan n ...
17 gün önce
 • GUTS ZEL G VENL K VE E T M H ZMETLER
 • Şanlıurfa
Açıklama: Guts zel G venlik ve E itim Hizmetleri A. . olarak anl urfa A m stasyonu anl urfa Viransehir yolu 10. Km anl urfa da bulunan projemizde g rev alacak 1 erkek G venlik G revlisi al nacakt r. *20-35 ya lar aras nda , *Silahl zel G venlik kimlik ...
17 gün önce
 • 1
 • 2