Nerede

Şanlıurfa (25 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • KILI KARDE LER PL K SANAY VE T CARET ANON M RKET
 • Şanlıurfa
Açıklama: Tan m Minimum Lise, tercihen Meslek Y ksek Okulu ya da niversite Mezunu Tercihen a r merkezi veya m teri ili kilerinde deneyimli MS Office programlar n kullanabilen Dinamik, s zl -yaz l ileti imi g l , tak m al mas na yatk n Dinleme ve problem ...
bir gün önce
 • KILI KARDE LER PL K SANAY VE T CARET ANON M RKET
 • Şanlıurfa
Açıklama: Tan m TORU RKETLER GRUBUNA BA LI YERLER NDE ALI ACAK DENEY ML N MUHASEBE ELEMANI ALINACAKTIR. Aranan Nitelikler niversitelerin ilgili b l mlerinden mezun, Genel muhasebe s re lerini y r tmek, Sorumlu oldu u irketin faaliyetleriyle ilgili gelir ...
2 gün önce
 • KILI KARDE LER PL K SANAY VE T CARET ANON M RKET
 • Şanlıurfa
Açıklama: Tan m Urfacity Avm B nyesinde al t r lmak zere AVM Reklam ve Halka li kiler Sorumlusu aranmaktad r, AVM ile ilgili t m reklam ve pazarlama al malar n y r tecek, Gerekli aktivite ve organizasyonlar n t m sorumlulu unu alacak, Kirac ili kileri ile ...
2 gün önce
 • KILI KARDE LER PL K SANAY VE T CARET ANON M RKET
 • Şanlıurfa
Açıklama: Tan m Urfacity Avm B nyesinde al t r lmak zere Resepsiyon Eleman Aranmaktad r, Aranan Nitelikler Ziyaret i veya m teriyi kar lamak, Ziyaret ileri uygun ki i, ofis veya odaya y nlendirmek, Gelen telefon a r lar n cevapland rmak ve y nlendirmek, ...
5 gün önce
 • Amerikan K lt r Derne i Kids Anaokullar (AKD KIDS ANAOKULLARI)
 • Şanlıurfa
Açıklama: Tan m AKD KIDS ANLIURFA temsilcili imizde 2022-2023 E itim retim y l nda okulumuzda g revlendirilmek zere BALE RETMEN al nacakt r. Aranan Nitelikler niversitenin ilgili b l mlerinden mezun. En az 2 y l, 2-6 ya ocuklar ile al ma deneyimi olan ...
5 gün önce
 • zak Tekstil
 • Şanlıurfa
Açıklama: Tekstil, Turizm, Enerji, Gayrimenkul Yat r m Ortakl ve n aat alanlar nda faaliyet g steren irketlerimizi zak Global at s alt nda toplayan zak Global Holding'in 'Tekstil' sekt r nde ' anl urfa' lokasyonumuzda g revlendirilmek zere; 25-45 Ya aras ...
6 gün önce
 • DEDEMAN HOTELS&RESORTS INTERNATIONAL
 • Şanlıurfa
Açıklama: Tan m in zeti Misafirlerin giri ve k i lemlerinin yap lmas . Sorumluluk Alan Otel misafirleri. in Tan m Misafirin kar lanmas , rezervasyon teyit bilgilerinin/belgelerinin ve kredi durumunun kontrol edilmesi, giri kay tlar n n yap lmas ve giri i ...
6 gün önce
 • B REV M GAYR MENKUL OTOMOT V LETI IM ORG. SAN. VE T C. A. .
 • Şanlıurfa
Açıklama: Tan m Tasarruf Finansman y ntemiyle bireylerin tasarruflar n s ra d ba ar hikayelerine d n t ren B REV M , d k maliyetli ve insan merkezli yeni z mleriyle tasarruf sahiplerinin finansal ihtiya lar n kar lamaktad r. Olumlu de erlendirilen adaylar ...
9 gün önce
 • GRAT S
 • Şanlıurfa
Açıklama: A klamas Ma aza sat ve operasyon hedeflerinin ger ekle tirilmesinde etkin rol almak, Ma azan n g nl k operasyonel s re lerinde g rev almak, Ma azan n g rsel standartlar n n uygulanmas ndan, depo ve reyonlar n d zeninden sorumlu olmak, kampanya d ...
12 gün önce
 • Gratis
 • Şanlıurfa
Açıklama: Gratis Ve D Ticaret A. . Gratis, m terisinin sa l k ve ya am kalitesini artt rmak i in ihtiya duyaca her t rl markay ve r n sunan ki isel bak m marketidir. Nisan 2009 da SEDES Holding b nyesinde kurulan Gratis, A ustos 2018 itibar yla AVM ve ...
12 gün önce
 • Giovane G. Designers
 • Şanlıurfa
Açıklama: Erkek Perakende Moda Sekt r n n n Y kselen Markas Giovane G. Designers Piazza Avm anl urfa ma azas nda g revlendirilmek zere "Sat Dan man " ar yor; Gereksinimler: En az lise, tercihen niversite mezunu Tercihen ngilizce bilen Perakende sekt r nde ...
12 gün önce
 • Amerikan K lt r Derne i Kids Anaokullar (AKD KIDS ANAOKULLARI)
 • Şanlıurfa
Açıklama: Tan m AKD KIDS ANLIURFA temsilcili imizde 2022-2023 E itim retim y l nda okulumuzda g revlendirilmek zere M Z K RETMEN al nacakt r. Aranan Nitelikler niversitenin ilgili b l mlerinden mezun. En az 2 y l, 2-6 ya ocuklar ile al ma deneyimi olan ...
12 gün önce
 • Hilton Garden Inn anl urfa
 • Şanlıurfa
Açıklama: irket standartlar na uyarak ve konuklar n ad n kullanmak suretiyle Konuklar vard klar nda kar lamak ve adlar na kay tlar n yapmak. Her t rl rezervasyonun / sorgunun do ru bir ekilde halledilmesini ve Rezervasyon Departman na iletilmesini sa ...
14 gün önce
 • Hilton Garden Inn anl urfa
 • Şanlıurfa
Açıklama: Tan m irket standartlar na uyarak ve konuklar n ad n kullanmak suretiyle Konuklar vard klar nda kar lamak ve adlar na kay tlar n yapmak. Her t rl rezervasyonun / sorgunun do ru bir ekilde halledilmesini ve Rezervasyon Departman na iletilmesini ...
17 gün önce
 • Hilton Garden Inn anl urfa
 • Şanlıurfa
Açıklama: Misafir Operasyonlar M d r ve Genel M d r taraf ndan verilen g revleri yerine getirmek. n b ro ekibi ile misafir operasyonlar m d r aras ndaki ileti imi kurmak. Markay temsil eden davran bi imleri konusunda tak ma rol model olmak ve daha az ...
19 gün önce
 • 1
 • 2