Nerede

Sivas (70 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • ERKMEN S GORTA
 • Sivas
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Ofis i erisinde ; M terilerle telefonla, y z y ze ileti im kurarak, yeni m teri kazan m , r n tan t m ve sat n sa layabilecek, Potansiyel m terilere r nlerinin tan t m ve sat n yapacak, tak m arkada lar aramaktay z. ...
18 saat önce
 • AKSU Madencilik Sanayi ve Elektrik retim Tic. A.
 • Sivas
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Ankara Merkezli, Madencilik ve Enerji konusunda faaliyet g steren irketimizin S VAS/KANGAL/YELL CE K Y nde bulunan A IK OCAK KROM KONSANTRE Tesisimize, LETME M D R (maden m hendisi) al nacakt r. ehir d ndan al maya ...
18 saat önce
 • American Life Dil Okullar A. .
 • Sivas
Açıklama: Tan m AMERICAN LIFE LANGUAGE INSTITUTE Sivas/Merkez ubemizde g revlendirilmek zere part time Almanca retmenleri al nacakt r. Aranan Nitelikler niversitelerin ilgili b l mlerinden mezun; - retmenli i seven ve kariyer olarak d nen, -Teen ve Adult ...
2 gün önce
 • HEDEF D RECT LET M Z MLER PAZARLAMA VE DAN. H ZM. LTD. T .
 • Sivas
Açıklama: Tan m HEDEF D RECT LET M Z.PAZ. VE DAN.H ZM.LTD. T 1993 y l nda kurulmu tur.Etkinlik, ekili ve Merchandising alan nda uzmanla an yap s yla pazarlama sekt r nde; bilimsel pazarlama, bilgi ve teknikleri kullan larak sistematik al ma prensiplerine ...
2 gün önce
 • Votorantim Cimentos
 • Sivas
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI 1918 y l nda kurulan Votorantim Grubu, d nyan n nc uluslararas irketleri aras nda yer almakta olup, yirmiden fazla lkede imento, beton, madencilik, metal rji (al minyum, inko ve nikel), demir, sel loz, finans ve g da ...
2 gün önce
 • American Life Dil Okullar A. .
 • Sivas
Açıklama: Tan m AmericanLIFE Dil Okullar Sivas ubesinde al t r lmak zere ocuk ve yeti kin gruplar nda Part Time ngilizce retmeni al nacakt r. Aranan Nitelikler niversitelerin ngilizce retmenli i, ngiliz Dili ve Edebiyat , Amerikan Dili ve Edebiyat , M ...
3 gün önce
 • Turkcell Global Bilgi
 • Sivas
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Kariyerine Turkcell Global Bilgi de y n vermek istiyorsan En az nlisans,tercihen Lisans mezunu isen leti imim kuvvetli, problem zmede st me yoktur ve ikna g c m y ksektir diyorsan Almanca 'y ana dilim gibi konu urum ...
3 gün önce
 • American Life Dil Okullar A. .
 • Sivas
Açıklama: Tan m E itim Dan man ; zel e itim kurumlar nda veli ve renciler ile ileti ime ge erek onlara kurumu tan t p, sa lanacak e itim hakk nda bilgi verir. Bulundu u kuruma renci kazand rmak i in al r. - renciler ile profesyonel ili ki kurarak, z m ...
3 gün önce
 • Turkcell Global Bilgi
 • Sivas
Açıklama: Tan m Mailler zerinden taleplerin kar lanarak z me kavu turulmas M teri memnuniyetinin sa lanarak kaliteli hizmet sunulmas Aranan Nitelikler Kariyerine Turkcell Global Bilgi de y n vermek istiyorsan En az Lise, tercihen nlisans ve Lisans mezunu ...
4 gün önce
 • Flo Ma azac l k ve Pazarlama A. .
 • Sivas
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI En az lise mezunu, Tercihen niversitelerin letme, Pazarlama veya ilgili b l mlerinden mezun, Perakende sekt r nde en az 3 y ll k i tecr besine sahip ve al ma hayat n n son 1 y l n y neticilik d zeyinde ge irmi olmak, ...
4 gün önce
 • MoonLight Turizm Org A. .
 • Sivas
Açıklama: Moonlight Turizm olarak departmanlar m zda yeti tirilmek zere al abilecek ''Halkla li kiler ve Organizasyon Hizmetleri Eleman '' aranmaktad r. (Konaklama imkan vard r.)
8 gün önce
 • FUME SEYAHAT VE TUR ZM ACENTES SANAY VE T CARET L M TED RKET
 • Sivas
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI U ak Bileti - a r Merkezi M teri Temsilcisi Bilgisayar Bilgisi yi Olan Sat ve kna Kabiliyeti Y ksek Ak c ve D zg n Diksiyona Sahip Sorumluluk ve nsiyatif Sahibi nsan li kilerinde Ba ar l Tak m al mas na Uyum Sa layan ...
9 gün önce
 • Demir Export
 • Sivas
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI A k Ocak Madencili inde en az 3 y l tecr beli, erkek adaylar i in Askerli ini yapm , vardiyal olarak al abilecek
10 gün önce
 • Demir Export
 • Sivas
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Y ksek Gerilim Tesisleri, Otomasyon, Elektrikli Makinalar , Enerji Nakil Hatlar konular nda en az 5 y tecr beli ve tercihen EKAT belgesi olan MYO Elektrik b l m mezunu
10 gün önce
 • Demir Export
 • Sivas
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Kaya Kamyonu, Dozer, Beko, Greyder, Elektrikli Y kleyicileri vb. makinalar nda en az 5 y l al ma tecr besi olan Makina teknikerleri aranmaktad r.
10 gün önce