Nerede

Sivas (16 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • ESC DESTEK
 • Sivas
Açıklama: Depomuzda al acak BAY DEPO personelleri al nacakt r Arad klar m z; 18-42 ya aral nda Vardiyal al ma saatlerine uyum sa l yabilecek, Sorumluluklar ; *y kleme bosaltma r n elle lemesini yap p ayr mlar ger ekle tirmek + haftal k deme + sgk + mesai
11 saat önce
 • EKER S T R NLER
 • Sivas
Açıklama: Eker S t r nleri A. .'nin Sivas B lge G da Sat ve Da t m Deposu'nda g rev alacak olan DEPO Y KLEME ELEMANI pozisyonu i in aran lan genel nitelikler a a da belirtildi i gibidir; GENEL N TEL KLER * Bilgisayar programlar n kullanabilen, * H zl al ...
8 gün önce
 • MNG Kargo Yurti i ve Yurtd Ta mac l k A. .
 • Sivas
Açıklama: Tan m ube operasyonlar n n ve ekibin y netilmesi, G nl k ube i leyi inin planlanmas , M teri memnuniyetinin sa lanmas i in gerekli aksiyonlar n al nmas , D zenli m teri ziyaretlerinin ger ekle tirilmesi, Sat hedeflerine ula lmas i in ilgili al ...
10 gün önce
 • RC END STR ULA IM ARA LARI
 • Sivas
Açıklama: Minimum 2 y l Tecr beli , Tercihen meslek lisesi veya meslek y ksekokul mezunu, MYK belgesi olanlar tercih sebebidir, 20-40 Ya aral nda, Ekip al mas na yatk n, i i sa l ve i g venli i kurallar na uygun al abilecek, Askerlik g revini yerine ...
14 gün önce
Açıklama: Sat Dan man Z ccaciye sekt r n n nc firmalar ndan olan SCHAFER olarak biz Sivas Primemall AVM 'de g revlendirilmek zere bay ve bayan sat dan manlar aramaktay z. Temel Beklentiler; Tercihen sat veya pazarlama alan nda deneyim sahibi, Ma aza i i ...
15 gün önce
Açıklama: Sat Dan man Z ccaciye sekt r n n nc firmalar ndan olan SCHAFER olarak biz Sivas Primemall AVM 'de g revlendirilmek zere bay ve bayan sat dan manlar aramaktay z. Temel Beklentiler; Tercihen sat veya pazarlama alan nda deneyim sahibi, Ma aza i i ...
15 gün önce
 • McDonald's
 • Sivas
Açıklama: al aca McDonald s restoran nda en iyi Kalite,Servis,Temizlik ve De eri sa lamak zere verilen g revleri yerine getirir. al t b lgede standartlara uymak art yla en do ru ekilde hareket eder ve bu al malar yaparken i arkada lar , y neticileri ve ...
17 gün önce
Açıklama: 2009 y l nda Sedes Holding b nyesinde kurulan Gratis, T rkiye ap nda 650 nin zerindeki ma azas ile ki isel bak m sekt r nde lider konumundad r. G zel Bak Kendine mottosu ile 11 y ld r ki isel bak m sekt r nde hizmet veren Gratis, d nyan n nde ...
17 gün önce
Açıklama: Tan m LOR S markas yla parf m sekt r nde nc olmay kendisine ilke edinen Loris Parf m, b y me stratejisine paralel, hem T rkiye hem de D nya da ma aza say s n her ge en g n artt rmaktad r. AR-GE, retim ve perakendeyi tek at alt nda y neten Loris ...
18 gün önce
 • Savis Plastik
 • Sivas
Açıklama: Sivas'ta bulunan antiyemiz' de al mak zere Loder Operat r al nacakt r. -Sivas antiyemizde al t r lmak zere -Tercihen Meslek Lisesi mezunu -Daha nce bu pozisyonda g rev alm - Makinesi operat r belgesi olan -G n i erisinde makinenin sorunsuz al ...
21 gün önce
 • RC END STR ULA IM ARA LARI
 • Sivas
Açıklama: * Vardiyal al abilen(08:00-16:00,16:00-24:00,24:00-08:00), * Tercihen MYO veya Meslek Liselerinin ilgili b l mlerinden mezun, * Askerlik g revini yerine getirmi , * Abkant Tezgah nda al m minimum 1 y ll k tecr beye sahip, * l m aletlerini ...
22 gün önce
 • English Home
 • Sivas
Açıklama: T rkiye de 300, yurt d nda ise 150 yi a k n ma aza say s ile ya am alanlar n g zelle tiren d nya markas English Home ailesinin bir par as olmak ister misin? Ma azada sat a sunulan r nlerimizi m teriye sunmak ve sat n ger ekle tirmek, r ...
23 gün önce
Açıklama: T rkiye de 300, yurt d nda ise 150 yi a k n ma aza say s ile ya am alanlar n g zelle tiren d nya markas English Home ailesinin bir par as olmak ister misin? Ma azada sat a sunulan r nlerimizi m teriye sunmak ve sat n ger ekle tirmek, r ...
23 gün önce
 • RC END STR ULA IM ARA LARI
 • Sivas
Açıklama: * Vardiyal al abilen, * Tercihen MYO veya Meslek Liselerinin Makine-Torna-Tesviye ve ilgili b l mden mezun, * Askerlik g revini yerine getirmi , * Manuel Freze Tezgah nda minimum 1 y ll k tecr beye sahip, * Kesici tak m bilgisine sahip, par a ve ...
24 gün önce
 • McDonald's
 • Sivas
Açıklama: al aca McDonald s restoran nda en iyi Kalite,Servis,Temizlik ve De eri sa lamak zere verilen g revleri yerine getirir. al t b lgede standartlara uymak art yla en do ru ekilde hareket eder ve bu al malar yaparken i arkada lar , y neticileri ve ...
24 gün önce
 • 1
 • 2