Nerede

Tekirdağ (1348 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Dilmenler Makina Ve Tekstil
 • Tekirdağ
Açıklama: Geli ime ve renmeye a k Tak m al mas na yatk n Y.d ve y.i i seyahat engeli bulunmayan En az B s n f ehliyeti bulunan Askerlik g revini tamamlam Mesleki yeterlilik belgesine sahip yada Meslek Lisesi veya lgili nlisans b l mlerinden mezun l m ...
10 saniye önce
 • SODEXO
 • Tekirdağ
Açıklama: 1966 y l nda Fransa n n Marsilya ehrinde Pierre Bellon taraf ndan kurulan SODEXO ENTEGRE H ZMET Y NET M olarak lkemizde de 1992 y l ndan bu yana faaliyet g stermekteyiz. T rkiye nin en se kin irketlerine ve de erli kamu kurulu lar na yemek, ...
10 saniye önce
 • Exact Systems
 • Tekirdağ
Açıklama: Exact Systems 2004 ten bu yana otomotiv sekt r nde alt par alar n ve final r nlerin se ilmesi, tamiri, par alar n ay klanmas gibi kalite kontrol z mleri sunmaktad r. Ana m terilerimiz otomotiv end strisine ve ara reticilerine al an tedarik ...
bir saat önce
 • Mavi Yaka nsan Kaynaklar
 • Tekirdağ
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Almanya merkezli PFW HAVACILIK; 100 y l a k n s redir faaliyet g steren gelece e g venle bakan, Havac l k sekt r n n nc irketlerinden Airbus ve Boeing irketleri i in yap sal kompozit par a ve boru sistemleri retimi ger ...
4 saat önce
 • G ne leti im
 • Tekirdağ
Açıklama: i li(Kurtulu ),Kocamustafapa a,Esenler,Ba c lar( iftlik),G ng ren, Tekirda Ma azalar m zda g revlendirilmek zere, Yukar da belirtilen b lgelere yak n ikamet ediyorsan z, ' Turkcell Sertifikal ' iseniz veya sertifika s recinde ba ar s z olmad ...
4 saat önce
 • Mavi Yaka nsan Kaynaklar
 • Tekirdağ
Açıklama: DANI MANLI INI YAPMAKTA OLDU UMUZ, D NYANIN VE T RK YE'N N C LER NDEN OLAN K MYA VE ET KET ALANINDA H ZMET VEREN, BEYL KD Z VE ORLU'DA FABR KALARI BULUNAN F RMANIN ORLU FABR KASINDA G REV ALACAK, Paslanmaz boru hatlar n ve siyah boru hatlar n ...
6 saat önce
 • Mavi Yaka nsan Kaynaklar
 • Tekirdağ
Açıklama: DANI MANLI INI YAPMAKTA OLDU UMUZ, D NYANIN VE T RK YE'N N C LER NDEN OLAN K MYA VE ET KET ALANINDA H ZMET VEREN, BEYL KD Z VE ORLU'DA FABR KALARI BULUNAN F RMANIN ORLU FABR KASINDA G REV ALACAK, Kimya b l m nde ki retim s re lerine destek ...
6 saat önce
 • Bizim Servis ve Personel Dan manl k Hizmetleri
 • Çorlu
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI 2005 y l nda kurulan, 3500' a an al an say s , 7 b lge m d rl ile tesis y netimi, temizlik, ofis destek, servis ve ikram hizmetleri konular nda sekt r nde lider firmalara hizmet sunan orlu'da bulunan projemizde g ...
8 saat önce
 • HRT nsan Kaynaklar
 • Tekirdağ
Açıklama: Dan manl n yapmakta oldu umuz t ketici elektroni i ve dayan kl t ketim mallar sekt r nde faaliyet g steren m terimiz i in, Tekirda orlu'da bulunan bir teknoloji ma azas nda ''Elektronik'' r n grubunun tan t m ve bilgilendirmesinden sorumlu ...
10 saat önce
 • HRT nsan Kaynaklar
 • Tekirdağ
Açıklama: Dan manl n yapmakta oldu umuz t ketici elektroni i ve dayan kl t ketim mallar sekt r nde faaliyet g steren m terimiz i in, Tekirda orlu'da bulunan bir teknoloji ma azas nda ''Elektronik'' r n grubunun tan t m ve bilgilendirmesinden sorumlu ...
10 saat önce
 • Sistem Aluminyum San. ve Tic. A. .
 • Tekirdağ
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI leride olu abilecek personel ihtiya lar nda de erlendirilmek zere aday havuzu olu turmaya y neliktir. Belirli bir pozisyonu doldurmak amac yla yay nlanmam t r. Yap lan ba vurular gizlilik ilkesi er evesinde ...
12 saat önce
 • ALPA DANI MANLIK NSAN KAYNAKLARI ZEL ST HDAM ARACILIK H Z.LTD. T .
 • Tekirdağ
Açıklama: Tan m Dan manl n yapmakta oldu umuz retici-end striyel-entegre-ihracat marka bilinirli i y ksek olan kurumsal tekstil firmas n n LETME M D RL G revini stlenecek deneyimli y netici istihdam edilecektir. Aranan Nitelikler - niversitelerin Lisans ...
12 saat önce
 • G LLE ENTEGRE TEKST L LETMELER EMLAK DAN.SAN.T C.A. .
 • Tekirdağ
Açıklama: Tan m BOYAHANE FABR KAMIZDA ALI TIRILMAK ZERE Diki konusunda deneyimi olan veya renebilecek olan, Aranan Nitelikler El becerisi iyi ve pratik, Uyumlu,Temiz ve d zenli, orlu, Muratl , L leburgaz ve yak n yerlerde ikamet eden/edebilecek olan
12 saat önce
 • ALPA DANI MANLIK NSAN KAYNAKLARI ZEL ST HDAM ARACILIK H Z.LTD. T .
 • Tekirdağ
Açıklama: Tan m Dan manl n yapmakta oldu umuz retici-end striyel-ihracat ,ISO 500 S ralamas nda yer alan metal sekt r firmas n n ERP sistemlerinin verimli ve etkinli ini sa lamak ama l SAP Mali i ler mod llerinin d zenli i leyi ini sa lamak,i leyi ini ...
12 saat önce
 • Teknogon Te hir Elemanlar
 • Tekirdağ
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI niversitelerin M hendislik b l mlerinden mezun (Tercihen Makine veya Metalurji M h.) Kalite sistemleri konusunda tecr beli (ISO 9001, 45001 ve 14001) ISO 9001 denet i sertifikas olan, Kaynak ve Metal proseslerine iyi ...
12 saat önce