Nerede

Tekirdağ (329 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Ayakkab D nyas
 • Tekirdağ
Açıklama: T rkiye'nin en b y k ayakkab perakendecilerinden biri olan Ayakkab D nyas ; orlu Orion Al veri Merkezi' nde yer alan ma azas nda al mak zere "Sat Dan man " aramaktad r. Gereksinimler: En az lise mezunu (tercihen), Ma azac l kta kariyer yapmak ...
5 saat önce
 • GKS zel G venlik
 • Tekirdağ
Açıklama: ERKEZK Y ORGAN ZE SANAY B LGES NDE BULUNAN FABR KA PROJEM ZE; - 22 - 45 YA ARASI - TAKIM ALI MASINA UYUMLU, BAY ZEL G VENL K PERSONELLER ARANMAKTADIR. BA VURU N RT BAT NO : 0212 852 74 44 NUMARALI TELEFON NUMARASININ ARANMASI R CA OLUNUR.
6 saat önce
 • Ar elik Global
 • Tekirdağ
Açıklama: Job description: The core of our success is unity and our team spirit. We inspire each other every single day. We respect our people, their ideas, expertise and perspectives. We know each person is a value. At Ar elik, a trusted lifestyle ...
7 saat önce
 • Samsung SDS Turkey
 • Çerkezköy
Açıklama: Samsung SDS, an IT & logistics service provider, accelerates digital innovation in logistics As Korea s no.1 IT service provider, Samsung SDS has completed a number of SCM/logistics consulting and system development projects for the last 30 ...
7 saat önce
 • Tansoy Yedek Par a
 • Tekirdağ
Açıklama: OTOMOT V YEDEK PAR A ALANINDA RET M YAPAN FABR KAMIZA CAD CAM KONUSUNDA DENEY ML YA DA YET T R LMEK ZERE MAK NE M HEND S ALINACAKTIR.
8 saat önce
 • Kervan Tekstil
 • Tekirdağ
Açıklama: Sat efi /Sat Uzman orlu 1977 y l nda kurulan firmam z: Ma azac l k Perakende sat , ev ve bah e mobilyalar , ev tekstili ve dekorasyonu, ithalat, ihracat, retim ve i dizayn (interior design) konular nda faaliyet g stermektedir. 40 Y l a k n tecr ...
8 saat önce
 • Mavi Yaka nsan Kaynaklar
 • Tekirdağ
Açıklama: DANI MANLI INI YAPMAKTA OLDU UMUZ, D NYANIN VE T RK YE'N N C LER NDEN OLAN K MYA VE ET KET ALANINDA H ZMET VEREN, BEYL KD Z VE ORLU'DA FABR KALARI BULUNAN F RMANIN ORLU FABR KASINDA G REV ALACAK, Fabrikada bulunan ar tma tesisinde d zenli olarak ...
9 saat önce
 • Mavi Yaka nsan Kaynaklar
 • Tekirdağ
Açıklama: DANI MANLI INI YAPMAKTA OLDU UMUZ, D NYANIN VE T RK YE'N N C LER NDEN OLAN K MYA VE ET KET ALANINDA H ZMET VEREN, BEYL KD Z VE ORLU'DA FABR KALARI BULUNAN F RMANIN ORLU FABR KASINDA G REV ALACAK, Paslanmaz boru hatlar n ve siyah boru hatlar n ...
10 saat önce
 • American Life Language Institute
 • Tekirdağ
Açıklama: Kurumumuz rencilerine ihtiya lar na y nelik olarak, ilgili dillerde, ba lang d zeyinden ileri d zeye kadar e itim hizmeti vermek. Gereksinimler: - lgili dillerde en az B2 seviyesinde konu abilen, - Prezantabl, - Ekip al mas na yatk n, - G ler y ...
13 saat önce
 • SABAH YATAK SANAY VE T C. A. .
 • Tekirdağ
Açıklama: Tan m - irket hedefleri do rultusunda sat s recinin y netimini ger ekle tirmek -Sorumlu oldu u b lgede aktif ziyaretler ve kaynak yaratma aktiviteleri planlayarak m teri potansiyeli yaratmaya y nelik yeni f rsatlar geli tirmek, -Planl ve d zenli ...
15 saat önce
 • Tanr verdi Mensucat San.A .
 • Tekirdağ
Açıklama: Tan m Tanr verdi Holding b nyesindeki orlu i letmemizin Bilgi Teknolojileri departman nda g rev alacak "Bilgi lem Uzman " aray m z bulunmaktad r Sistem y netimi ve performans n n takibi, g ncelleme, yedekleme, bak m, lisans, log raporlar n n ...
15 saat önce
 • orlu Vatan Hastanesi
 • Tekirdağ
Açıklama: Tan m Sekt rde tecr bemizle s rd r lebilir b y menin ancak al anlar m z n deneyimi ve katk s ile m mk n olaca n n bilincindeyiz. 400 al an m zla birlikte her ge en g n daha da geni leyen b y k bir aileyiz. Kurulu tarihi itibariyle, orlu daki ilk ...
15 saat önce
 • ET N GROUP
 • Tekirdağ
Açıklama: Tan m Preshane b l m nde vardiyal al abilecek ve vardiyada verilen i lerin kal plar n preslere ba lay p teknik resime g re par alar n toleranslar n i inde oldu unu kanaat getirdikten sonra seri retime ba latabilecek. Vardiyada personelleri y ...
15 saat önce
 • orlu Vatan Hastanesi
 • Tekirdağ
Açıklama: Tan m Sekt rde tecr bemizle s rd r lebilir b y menin ancak al anlar m z n deneyimi ve katk s ile m mk n olaca n n bilincindeyiz. 400 al an m zla birlikte her ge en g n daha da geni leyen b y k bir aileyiz. Kurulu tarihi itibariyle, orlu daki ilk ...
15 saat önce
 • orlu Vatan Hastanesi
 • Tekirdağ
Açıklama: Tan m Sekt rde tecr bemizle s rd r lebilir b y menin ancak al anlar m z n deneyimi ve katk s ile m mk n olaca n n bilincindeyiz. 400 al an m zla birlikte her ge en g n daha da geni leyen b y k bir aileyiz. Kurulu tarihi itibariyle, orlu daki ilk ...
15 saat önce