Nerede

Tekirdağ (255 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Flo Ma azac l k
 • Tekirdağ
Açıklama: TEK RDA GENEL FLO ma azalar m zda g revlendirmek zere ENGELL SATI DANI MANLARI aramaktad r. Ma azada sat operasyonunda ger ekle en t m hizmetleri beraber al t ekiple uyum i inde yerine getirerek m teri memnuniyetinin ve ma aza hedeflerinin geli ...
3 saat önce
 • G LLE ENTEGRE TEKST L LETMELER EMLAK DAN.SAN.T C.A. .
 • Tekirdağ
Açıklama: Tan m B l m sorumlusunun vermi oldu u talimatlara g re i leme alaca kuma lar belirler. Kuma i leme almadan nce kuma ve evrak kontrol n yapar. Boya otomasyonundan gelen kimyasallar n do rulu unu kontrol eder. Re etedeki talimatlara uygun bir ...
5 saat önce
 • ALPA DANI MANLIK NSAN KAYNAKLARI ZEL ST HDAM ARACILIK H Z.LTD. T .
 • Tekirdağ
Açıklama: Tan m Dan manl n Yapmakta Oldu umuz; retici-End striyel-Entegre-Kurumsal-Sanayi lk 500 de Yer alan-k kl Ge mi i Olan Firman n nsan Kaynaklar S re lerini Y r tecek Tecr beli nsan Kaynaklar M d r stihdam Edilecektir. Aranan Nitelikler En az lisans ...
5 saat önce
 • ALPA DANI MANLIK NSAN KAYNAKLARI ZEL ST HDAM ARACILIK H Z.LTD. T .
 • Tekirdağ
Açıklama: Tan m Dan manl n Yapmakta Oldu umuz; retici-Entegre- hracat -Kurumsal tekstil retim firmas nda istihdam edilmek zere; Mevcut r nlerin m teri istekleri y n nde geli tirilmesi, Proses iyile tirme al malar yapmak Sekt r ve teknolojiyi takip etmek ...
5 saat önce
 • ALPA DANI MANLIK NSAN KAYNAKLARI ZEL ST HDAM ARACILIK H Z.LTD. T .
 • Tekirdağ
Açıklama: Tan m Dan manl n yapmakta oldu umuz kurumsal D Ticaret firmas nda, ( Fars a Konu an)D Ticaret B lge M d rl Operasyon Eleman olarak al mak zere tak m arkada aranmaktad r.Yeti tirilmek zerede d n lmektedir. - Yurtd M teri ili kileri - Operasyon y ...
5 saat önce
 • ALPA DANI MANLIK NSAN KAYNAKLARI ZEL ST HDAM ARACILIK H Z.LTD. T .
 • Tekirdağ
Açıklama: Tan m Dan manl n yapmakta oldu umuz retici-end striyel-entegre-ihracat marka bilinirli i y ksek olan kurumsal tekstil firmas n n LETME M D RL G revini stlenecek deneyimli y netici istihdam edilecektir. Aranan Nitelikler - niversitelerin Lisans ...
5 saat önce
 • ALPA DANI MANLIK NSAN KAYNAKLARI ZEL ST HDAM ARACILIK H Z.LTD. T .
 • Tekirdağ
Açıklama: Tan m Dan manl n yapmakta oldu umuz retici-end striyel-entegre-ihracat kurumsal metal maden firmas n n Muhasebe ve Finans b l m n y netecek" Mali ler Direkt r " istihdam edilecektir. Aranan Nitelikler - niversitelerin Lisans d zeyinde b l ...
5 saat önce
 • ALPA DANI MANLIK NSAN KAYNAKLARI ZEL ST HDAM ARACILIK H Z.LTD. T .
 • Tekirdağ
Açıklama: Tan m Dan manl n yapmakta oldu umuz retici-ihracat kurumsal makine firmas n n d ticaret departman nda spanyolca konu an lkeler pazar n y netecek ihracat odakl al acak D Ticaret B lge M teri Temsilcisi istihdam edilecektir. Aranan Nitelikler - ...
5 saat önce
 • ALPA DANI MANLIK NSAN KAYNAKLARI ZEL ST HDAM ARACILIK H Z.LTD. T .
 • Tekirdağ
Açıklama: Tan m Dan manl n yapmakta oldu umuz retici-End striyel-Entegre- hracat Kurumsal Y netim yap s na sahip retici lk 50 s ralamas i inde yer alan firman n, ngilizce-Arap a-Frans zca-T rk e D Ticaret B lge Sat Y neticisi olarak g rev alacak ...
5 saat önce
 • ALPA DANI MANLIK NSAN KAYNAKLARI ZEL ST HDAM ARACILIK H Z.LTD. T .
 • Tekirdağ
Açıklama: Tan m Dan manl n yapmakta oldu umuz; retici-End striyel Entegre hracat Kurumsal Marka Bilinirli i y ksek olan rme Kuma alan nda faaliyette bulunan, k kl ge mi e sahip tekstil kuma firmas n n ARGE al malar n geli tirip, retim ve arge ekibini ...
5 saat önce
 • ALPA DANI MANLIK NSAN KAYNAKLARI ZEL ST HDAM ARACILIK H Z.LTD. T .
 • Tekirdağ
Açıklama: Tan m Dan manl n yapmakta oldu umuz retici-end striyel ihracat kurumsal tekstil kuma firmas nda retim s re lerinde yer alacak "Tekstil M hendisi" istihdam edilecektir. Aranan Nitelikler - niversitelerin Tekstil M hendisi B l m erinden mezun ...
5 saat önce
 • ALPA DANI MANLIK NSAN KAYNAKLARI ZEL ST HDAM ARACILIK H Z.LTD. T .
 • Tekirdağ
Açıklama: Tan m Dan manl n yapmakta oldu umuz retici-end striyel-entegre-ihracat tekstil konfeksiyon firmas n n "Fabrika Personel ve dari ler M d r " stihdam edilecektir. Aranan Nitelikler - niversitelerin lisans seviyesinde b l mlerinden mezun.Tercihen; ...
5 saat önce
 • ALPA DANI MANLIK NSAN KAYNAKLARI ZEL ST HDAM ARACILIK H Z.LTD. T .
 • Tekirdağ
Açıklama: Tan m Dan manl n yapt m z kurumsal- retici-entegre-ihracat tekstil firmam zda, ra el, yuvarlak rme, zg , kesme, vb. retim hatlar n n oldu u b l m n sevk ve idaresinden sorumlu, fason takibi yapabilecek, fasoncu firmalar n denetim, kalite kontrol ...
5 saat önce
 • ALPA DANI MANLIK NSAN KAYNAKLARI ZEL ST HDAM ARACILIK H Z.LTD. T .
 • Tekirdağ
Açıklama: Tan m Dan manl n yapmakta oldu umuz- retici-End striyel Entegre- hracat -Sekt rel Bilinirli i Y ksek olan Teknik Kuma Konfeksiyon firmas n n Konfeksiyon Fabrikas n y netecek " letme M d r " istihdam edilecektir. Aranan Nitelikler - ...
5 saat önce
 • Mercanlar Mutfak E yalar
 • Tekirdağ
Açıklama: lgili departmanlardan gelen sat nalma taleplerini inceleyerek de erlendirmeye almak, Ticari al mlar ile ilgili piyasada fiyat ara t rmas yapmak ve yakla k maliyetin kar lmas n sa lamak, Tedarik i ara t rmalar n yaparak, ihtiyaca uygun olan ...
15 saat önce
 • nterplast Kimya
 • Tekirdağ
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Poli retan Re ine, Akrilik Re ine ve Boya kimyasal retimi yapan, sekt r nde lider firmam z n Ar-Ge Merkezinde g rev alacak "Suni Deri Uygulamalar Teknikeri/Teknisyeni" aray m z bulunmaktad r. Nitelikler - Suni Deri ...
15 saat önce
 • ET N GROUP
 • Tekirdağ
Açıklama: HAKKIMIZDA emobsan Metal ve Plastik San.Tic.Ltd. irketi; zel G venlik, Temizlik, Yard mc retim, Lojistik ve Personel Ta mac l Hizmetleri ile Kozmetik alan nda faaliyet g steren nc kurulu lardan biri olan etin Group un bir i tirakidir. emobsan, ...
19 saat önce
Açıklama: Perakende sekt r nde T rkiye ve 17 farkl lkede, 93 ehirde, toplam 300' n zerinde ma azas yla T rkiye'nin en ba ar l Ev Tekstili & Dekorasyon r nleri markas olan ve d nya markas olma yolunda yurt d nda b y yen Madame Coco firmam z n Tekirda 'da ...
20 saat önce
 • QNB F NANSBANK
 • Tekirdağ
Açıklama: Enpara.com QNB Finansbank' n sundu u, T rkiye'nin ilk ve tek dijital bankac l k hizmetidir. Standart bankac l k uygulamalar ndan farkl olarak Enpara.com 'da ube yok. Fiziksel ubeler yerine internet bankac l , mobil bankac l k, telefon bankac l ...
21 saat önce
 • QNB F NANSBANK
 • Tekirdağ
Açıklama: Enpara.com QNB Finansbank' n sundu u, T rkiye'nin ilk ve tek dijital bankac l k hizmetidir. Standart bankac l k uygulamalar ndan farkl olarak Enpara.com 'da ube yok. Fiziksel ubeler yerine internet bankac l , mobil bankac l k, telefon bankac l ...
21 saat önce