Nerede

Tekirdağ (300 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • G LLE ENTEGRE TEKST L LETMELER EMLAK DAN.SAN.T C.A. .
 • Tekirdağ
Açıklama: Tan m B l m sorumlusunun vermi oldu u talimatlara g re i leme alaca kuma lar belirler. Kuma i leme almadan nce kuma ve evrak kontrol n yapar. Boya otomasyonundan gelen kimyasallar n do rulu unu kontrol eder. Re etedeki talimatlara uygun bir ...
19 saat önce
 • KAVRAM ZEL RET M KURSU
 • Tekirdağ
Açıklama: Tan m a da E itimcilere, Bamba ka Bir Kariyer F rsat ! Her g n nden ayr bir ders kard m z 45 y ldan ve say s 800.000 i a an mezunumuzdan biliyoruz ki kaliteli e itim, k kl bir deneyimle m mk nd r. E itim yolculu umuz boyunca her rencinin iyi bir ...
19 saat önce
 • A DA KURS
 • Tekirdağ
Açıklama: Tan m 2009 y l nda kurulmu olan a da kurs 13 y ll k kurumsal tecr besi 2021 y l ndan itibaren yenilenen anlay ile ba ar lara imza atmaya devam ediyor. a da kurs olarak, se kin ve ilkeli e itim anlay m zla binlerce rencilerimizi hedeflerine ula t ...
19 saat önce
 • Denizgrup Kimya Plastik ve Ambalaj Sanayi ve Ticaret Limited irketi
 • Tekirdağ
Açıklama: Tan m Kimyasal geri kazan m reakt r n al t rabilecek, Drum, s de i tiriciler vb. bas n l ekipmanlar n i letilmesinde tecr beli, Vardiyal sistemde al abilecek Fabrikada kullan m na ihtiya duyulan buhar kazanlar n n ve yard mc ekipmanlar n n i ...
19 saat önce
 • G LLE ENTEGRE TEKST L LETMELER EMLAK DAN.SAN.T C.A. .
 • Tekirdağ
Açıklama: Tan m Vardiyal al ma sisteminde, Otomatik Boya Mutfa ndaki boya ve yard mc kimyasallar n s rekli takip ve kontrol n yapmak, Otomasyon sisteminden g nderilemeyen boyalar n manuel tart m n yapmak, Kimyasal Stok kontrol, Sevkiyat, depolama ve retim ...
19 saat önce
 • TEK RDA - ORLU - B REY ZEL RET M KURSU
 • Tekirdağ
Açıklama: Tan m TEK RDA / ORLU B REY ZEL RET M KURSUNDA g revlendirmek zere "Rehber retmen" istihdam edilecektir. -E itim - retim faaliyetlerini y r tmek -Akademik takvimimiz do rultusunda sorumlu oldu u g revleri yerine getirmek -Mesleki geli imi a s ...
19 saat önce
 • ET N GROUP
 • Tekirdağ
Açıklama: Tan m Preshane b l m nde vardiyal al abilecek ve vardiyada verilen i lerin kal plar n preslere ba lay p teknik resime g re par alar n toleranslar n i inde oldu unu kanaat getirdikten sonra seri retime ba latabilecek. Vardiyada personelleri y ...
19 saat önce
 • G LLE ENTEGRE TEKST L LETMELER EMLAK DAN.SAN.T C.A. .
 • Tekirdağ
Açıklama: Tan m Boyahane fabrikam z n sevkiyat b l m nde al acak Y kleme Eleman al nacakt r. Aranan Nitelikler Y kleme ve sevkiyat g revini yapabilecek (mal indirme ve y kleme yapabilecek), 3 vardiya d zeninde al abilecek, Erkek adaylar i in askerli ini ...
19 saat önce
Açıklama: Watsons Global Watsons, A.S. Watson Group un amiral gemisi konumundaki sa l k ve g zellik markas d r. Hong Kong da 1841 y l nda kurulan A.S. Watson Group, d nya ap nda 140.000'den fazla al an yla 27 pazarda 12 perakende markas alt nda 16.000 den ...
bir gün önce
 • orlu Kariyer E itim Kurumlar Ltd ti.
 • Tekirdağ
Açıklama: Tan m orlu Kariyer Kurs'ta; 2022 - 2023 E itim retim y l nda g revlendirilmek zere Matematik retmeni al nacakt r. Aranan Nitelikler Alan nda uzman Kendine g venen LGS ve YKS S nav sistemine hakim Veli - renci ileti imi g l Mesle ini severek ...
bir gün önce
 • orlu Vatan Hastanesi
 • Tekirdağ
Açıklama: Tan m Sekt rde tecr bemizle s rd r lebilir b y menin ancak al anlar m z n deneyimi ve katk s ile m mk n olaca n n bilincindeyiz. 400 al an m zla birlikte her ge en g n daha da geni leyen b y k bir aileyiz. Kurulu tarihi itibariyle, orlu daki ilk ...
bir gün önce
 • orlu Vatan Hastanesi
 • Tekirdağ
Açıklama: Tan m Sekt rde tecr bemizle s rd r lebilir b y menin ancak al anlar m z n deneyimi ve katk s ile m mk n olaca n n bilincindeyiz. 400 al an m zla birlikte her ge en g n daha da geni leyen b y k bir aileyiz. Kurulu tarihi itibariyle, orlu daki ilk ...
bir gün önce
 • ALPA DANI MANLIK NSAN KAYNAKLARI ZEL ST HDAM ARACILIK H Z.LTD. T .
 • Tekirdağ
Açıklama: Tan m Dan manl n yapmakta oldu umuz retici-ihracat kurumsal makine firmas n n d ticaret departman nda spanyolca konu an lkeler pazar n y netecek ihracat odakl al acak D Ticaret B lge M teri Temsilcisi istihdam edilecektir. Aranan Nitelikler - ...
bir gün önce
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI S ta k m z Sizinle Birlikte B y yor S t n iyili ini ve bereketini yayma tutkusu ile al an, i inin uzman olan b y k bir aileyiz. Siz de bu aileye kat larak S ta 'l olmaya ne dersiniz? S ta Sat Operasyon Genel M d r Yard ...
2 gün önce
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI S ta k m z Sizinle Birlikte B y yor S t n iyili ini ve bereketini yayma tutkusu ile al an, i inin uzman olan b y k bir aileyiz. Siz de bu aileye kat larak S ta 'l olmaya ne dersiniz? S ta Sat Operasyon Genel M d r Yard ...
2 gün önce