Nerede

Elektrik teknisyeni, Tekirdağ (23 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • AKPA K MYA AMBALAJ SANAY VE T CARET A. .
 • Tekirdağ
... ve geliri olmas n isteyen "Elektrik Teknisyeni" al nacakt r. Teknik Lise ... veya M.Y.Okulu Elektrik veya elektronik ... tercih edilir, Elektrik alt malzemelerini bilen, Elektrik panosu haz rlayabilen, Elektrik ve otomasyon ...
29 gün önce
 • DEVA Holding A. .
 • Tekirdağ
... End stri Meslek Lisesi Elektrik/Elektronik mezunu Elektrik bak m konusunda en ... in askerlik g revini tamamlam " Elektrik Teknisyeni " aramaktay z. TANIMI retim makinelerinin ... elektrik ile ilgili ar zalar n ...
7 gün önce
 • Jutesan Al minyum Profil malat San.ve Tic.A.
 • Tekirdağ
... m b l m nde Elektrik Teknisyeni olarak g rev yapacak al ... nitelikler; En az meslek lisesi elektrik b l m mezunu retim ...
12 gün önce
 • NURTEKS HALI SANAY VE T C A.
 • Tekirdağ
... 'nda g revlendirilmek zere; elektrik teknisyeni al nacakt r. Aranan Nitelikler ...
27 gün önce
 • Ata Elektrik Ve Makina San. Tic. Ltd. ti.
 • Tekirdağ
Açıklama: Tan m Elektrik Otomatik kumanda panolar imalat ,Elektrik projesinin pano montaj n n zaman nda yap lmas ,Elektrik pano malzeme bilgisi olan,Montaj alet ve edevatlar n en iyi ekilde kullanabilen,Gerekti i takdirde makinay devreye alma, al t rma s ...
2 ay önce
 • Vem la San. ve Tic. A. .
 • Tekirdağ
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Meslek Y ksek Okullar veya Liselerin Elektrik ile ilgili b l mlerinden mezun, Tercihen genel bak m, onar m veya enerji konusunda la Sekt r nde 3 y l deneyimli, Ekip al mas na yatk n, Takip i, dinamik, yo un i temposuna ...
7 gün önce
 • TUL PACK
 • Tekirdağ
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Bell irketler Toplulu u b nyesinde g da ambalaj reten TUL PACK AMBALAJ SANAY T CARET A. . , erkezk y de bulunan fabrikas nda g revlendirilmek zere; a a daki niteliklere sahip , MEKATRON K-ELEKTR K TEKN SYEN aramaktad r ...
8 gün önce
 • SUGLOBAL TEKST L VE KONFEKS YON SAN. A. .
 • Tekirdağ
... a a daki niteliklere sahip " Elektrik Teknisyeni" aray m z bulunmaktad r ...
20 gün önce
 • Bilim la San. ve Tic. A. .
 • Tekirdağ
... nde g revlendirmek zere Elektrik Bak m Teknisyeni aranmaktad r. Pozisyon ile ... Liselerinin veya MYO'lar n Elektrik, Elektrik/Elektronik b l mlerinden mezun ... b nyesinde g revlendirilmek zere " Elektrik Bak m Teknisyeni" ar yoruz.
14 gün önce
 • 2M Kablo San. Ve Tic. A. .
 • Tekirdağ
... yer alan niteliklerde Elektrik/Elektronik Bak m Teknisyeni aramaktay z. ... n n, Mekatronik veya Elektrik-Elektronik b l mlerinden ... Gerilim hakk nda deneyimli, Elektrik emas n okuyabilen, MS ... mc tesislerde meydana gelebilecek elektrik ve elektronik ar zalar ...
20 gün önce
 • S STEM AL M NYUM SANAY VE T C.A. .
 • Tekirdağ
... belirtilen zellikleri ta yan " Elektrik Bak m Teknisyeni" olarak g rev yapacak ... ar yoruz. - Meslek Lisesi Elektrik veya MYO Elektrik b l m nden ...
22 gün önce
 • Teknik Al minyum Sanayi A. .
 • Tekirdağ
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Elektrik-Elektronik Bak m M d rl departman na ba l olarak al acak a a daki zelliklere sahip, * Meslek lisesi veya Meslek Y ksek okullar n n Elektrik-Elektronik veya Elektronik b l mlerinden mezun, * Elektrik-Elektronik ...
20 gün önce
 • st n Makina San. ve Tic.Ltd. ti.
 • Tekirdağ
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI MYO'nun Elektrik&Elektronik/ Elektrik/ Elektronik b l mlerinden mezun, Seyahat engeli bulunmayan, leti im becerisi ve insan ili kileri kuvvetli, Sorumluluk sahibi ve tak m al mas na yatk n,, E-Plan, Cofaso, Solid- ...
18 gün önce
 • Vatan Kablo Metal End stri ve Tic. A. .
 • Tekirdağ
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Velime e Organize Sanayi B lgesi'nde faaliyet g steren firmam zda g revlendirilmek zere elektrik bak m teknisyenleri ve mekanik bak m teknisyenleri aramaktay z. End stri Meslek Lisesi ya da Meslek Y ksek Okulu elektrik ...
15 gün önce
 • Medcem Madencilik ve Yap Malz. San. Tic. A. .
 • Tekirdağ
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Enerji sekt r n n nc firmalar ndan biri olan irketimiz i in a a da belirtilen niteliklerde ''Elektrik /Otomasyon Bak m Teknisyenleri'' aranmaktad r. Meslek Y ksek Okulu veya Meslek Lise lerinin ilgili b l mlerinden ...
20 gün önce
 • 1
 • 2