Nerede

Makine operat r, Tekirdağ (15 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Temko Temizlik Kozmetik ve G da San. Tic. Ltd. ti
 • Tekirdağ
... firmam zda al mak zere, MAK NE OPERAT RL KONUSUNDA M ... K T DOLUM MAK NALARINDA, ET KETLEME MAK NALARINDA ALI MI ... TERC HEN L SE MEZUNU, Makina operat rleri aramaktay z TANIMI MEVCUT ... ALI AN MAK NA HATLARINDA IKAB LECEK ...
11 gün önce
 • Trinox Metal Sanayi Ve Ticaret Ltd.
 • Tekirdağ
... metrekarelik bir alanda yer almaktad r. irket y lda 60.000 ton 2B ... i in al maktad r. irketimiz b nyesinde retim ... zde g rev alacak Makine Operat r al nacakt r. Tercihen Mesleki Teknik ... netim Sistemi artlar n tan mak, uygulamak, iyile tirme faaliyeti ...
18 gün önce
 • DEVA Holding A. .
 • Tekirdağ
... faaliyet g steren ila sekt r n n lider ila irketlerinden ... biridir. Geni r n portf y , uluslararas kalite ... veya Lise mezunu, la sekt r nde en az 2 y l ... i in askerli ini tamamlam . " Makine Operat r " aray m z bulunmaktad ...
11 gün önce
 • Kluh Profesyonel Hiz. Tic. A.
 • Tekirdağ
... fabrikam zda al t r lmak zere Makine Operat rleri ar yoruz. 3 Vardiya al ...
29 gün önce
 • Sekt r nde nc Firma
 • Tekirdağ
... e / Tekirda de Tekstil Sekt r nde faaliyet g steren ... n n sorumlulu unu ve makine operat rl n yapabilecek. Kalite ve ... Laminasyon ve Kaplama hatt Operat r al nacakt r. TANIMI Makine i in uygun ... yap lan ve retimden kan r nlerin kalite kontrollerini yapmak. Kulland ...
9 gün önce
 • ANKUTSAN
 • Tekirdağ
... d ndaki faaliyetlerimizle sekt r m zdeki bir ok ... ve kutu retiminde kullan lan makine ve otomasyonlarda deneyimli, niversitelerin ... ile ilgili olan t m makine ve te hizat n ... zalar n gidermek, Makine operat rlerine ve retim personellerine makine ve te hizat ...
2 gün önce
 • D NARSU MALAT VE T C. A .
 • Tekirdağ
... zere; Y ksek okullar n makine veya mekatronik b l ... bak mlarda ve ar zalarda makine operat rleri ile organize olarak bak m ... ve onar m faaliyetlerini y r ... i lerini ger ekle tirmek, Makine iyile tirmeleri i in neriler ...
11 gün önce
 • SCHOTT OR M CAM SAN.VE T C.A. .
 • Tekirdağ
... " aray m z bulunmaktad r. TANIMI retim makinelerinin elektrik ... tirmek, Planl bak mlarda makine operat rleri ile organize olarak bak ... m faaliyetlerini y r tmek, retim ... geli meleri takip ederek makine iyile tirmeleri i in ...
19 gün önce
 • ARMASAN AMBALAJ A. .
 • Tekirdağ
... . . Genel Ba vuru ilan d r. Aranan Nitelikler Bu ilan Genel ... y nelik yay nlanmam t r. Firmam z b nyesinde mevcut ... vurular n z kabul etmekteyiz . ***Makine Operat rleri- Usta, Ustaba - Paketleme ve retim ...
17 gün önce
 • Indomie T rkiye
 • Tekirdağ
... Yeni kurulmakta olan makine parkurumuzda g rev yapabilecek " retim Operat r " tak m ... arkada lar ar yoruz. Lise mezunu Operat rl ... k tecr besi olan ve tercihen G da Sekt r ...
5 gün önce
 • Akpa Kimya Ambalaj Sanayi Tic.
 • Tekirdağ
... b l mlerinde al mak zere, al maya istekli ... nacakt r. RET M B L MLER NDE ALI MAK ... l mlerinde retim operat r (personeli) olarak al mak isteyen, D zenli ... lar m z vard r.) TANIMI Fabrikalar m z ... bidon, di erinde kimyasal r nlerin retilmektedir. retimde vardiyal ...
15 gün önce
 • AKPA K MYA AMBALAJ SANAY VE T CARET A. .
 • Tekirdağ
... b l mlerinde al mak zere , al maya istekli ... nacakt r. RET M B L MLER NDE ALI MAK ... l mlerinde retim operat r (personeli) olarak al mak isteyen, D zenli ... lar m z vard r.) TANIMI Fabrikalar m z ... bidon, di erinde kimyasal r nlerin retilmektedir. retimde vardiyal ...
21 gün önce
 • FORTA N AAT VE SANAY ANON M RKET
 • Tekirdağ
... netim birimlerine stratejik nerilerde bulunacak. Makine ve operat r verimlili ini sa lamak ... zere bitmi r nlerin kalitesini kontrol edecek ... fabrika prosed rleri konusunda e itecek. Fabrika al anlar na makine operasyonu ...
25 gün önce
 • STAR MUTFAK VE MOB. AKS. SAN. VE T C. A. .
 • Tekirdağ
... Tercihen niversitelerin End stri veya Makine M hendisli i b ... l m nden mezun r n a ac mant ... bilen, Tercihen retim sekt r nde tecr beli olan, ... da ikamet eden TANIMI Makina ve Operat r kapasitelerinin tan mlanmas ve ... ncelli ini takip etmek, r n devreye alma s ...
bir ay önce
 • TEKNOTEKS LET M R NLER DA ITIM A.
 • Tekirdağ
... Lise mezunu Tercihen sat sekt r nde tecr besi bulunan ... netiminde bulunan sat noktalar na r n sat ve sat ... m teri ziyaretleri yapmak Sekt r ile ilgili t m ... gelen GSM operat r nde saha sat kalan nda al mak zere SATI ... TEMS LC S al nacakt r
11 gün önce