Nerede

Mekanik bak m teknisyeni, Tekirdağ (14 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Teknik Al minyum Sanayi A. .
 • Tekirdağ
... VE TANIMI Teknik Al minyum Mekanik Bak m Y neticili inde al ... ilgili b l mlerinden mezun, * Mekanik Bak m Teknisyenli inde konusunda a ... fabrika ve yard mc tesisler bak m konusunda en az 1 y ... eden veya edebilecek olan, Mekanik Bak m Teknisyeni al nacakt r.
20 gün önce
 • Polyplex Europa Polyester Film San. ve Tic. A. .
 • Tekirdağ
... Ergene'deki fabrikam za, m hendislik departman nda g ... da yer alan niteliklere uygun "Mekanik Bak m Teknisyeni " al nacakt r. MYO ... mezun, retim firmalar nda mekanik bak m ve ar za giderimi ... pn matik ve mekanik sistemler (g aktar m sistemleri, transfer ve ...
22 gün önce
 • World Medicine la San.Ve Tic. A. .
 • Tekirdağ
... n n ar za ve bak mlar konusunda bilgi, beceri ve ... ve ta nmas konusunda bilgili, Mekanik, hidrolik ve pn matik projesi ... orlu da ikamet eden/edebilen, 'Mekanik Bak m Teknisyeni' aranmaktad r.
11 gün önce
 • Sistem Aluminyum San. ve Tic. A. .
 • Tekirdağ
... da belirtilen zellikleri ta yan " Mekanik Bak m Teknisyeni" olarak g rev yapacak al ... k - kalfal k belgesi bulunan, Mekanik Bak m konusunda en az 3 y l ...
22 gün önce
 • S edser Tekstil San ve Tic A. .
 • Tekirdağ
... da yaz l niteliklere sahip Mekanik Bak m Teknisyeni aramaktay z. MYO veya meslek ... en az 5 y l mekanik bak mc olarak al m , orlu, erkezk y ...
26 gün önce
 • Mavi Yaka nsan Kaynaklar
 • Tekirdağ
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Almanya merkezli PFW HAVACILIK; 100 y l a k n s redir faaliyet g steren gelece e g venle bakan, Havac l k sekt r n n nc irketlerinden Airbus ve Boeing irketleri i in yap sal kompozit par a ve boru sistemleri retimi ger ...
5 saat önce
 • Lila Ka t San. ve Tic A. . -Marmara Pamuklu Mensucat san tic a
 • Tekirdağ
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Meslek Y ksek Okulu veya Meslek Liselerinin Makine, Motor, Tesisat, Mekatronik, vb. b l mlerinden mezun, Minimum 5 y l retim alanlar n n bak m ve montaj b l m nde tecr beli, Tercihen argon ve elektrik ark kayna ...
12 gün önce
 • Vatan Kablo Metal End stri ve Tic. A. .
 • Tekirdağ
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Velime e Organize Sanayi B lgesi'nde faaliyet g steren firmam zda g revlendirilmek zere elektrik bak m teknisyenleri ve mekanik bak m teknisyenleri aramaktay z. End stri Meslek Lisesi ya da Meslek Y ksek Okulu elektrik ...
15 gün önce
 • nan Makina San. ve Tic. A.
 • Tekirdağ
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI End stri Meslek Lisesi veya Meslek Y ksek Okulu ilgili b l mlerinden mezun, Fabrika veya benzer i letmelerde bak m departmanlar nda en az 3 y l al m , Temel l me ve teknik resim okuma bilgisine sahip, Temel elektrik ...
27 gün önce
 • Lila Ka t San. ve Tic. A. .
 • Tekirdağ
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Meslek Y ksek Okulu veya Meslek Liselerinin Makine, Motor, Tesisat, Mekatronik, vb. b l mlerinden mezun, Minimum 3 y l retim alanlar n n bak m ve montaj b l m nde tecr beli, Tercihen argon ve elektrik ark kayna ...
12 gün önce
 • Mavi Yaka nsan Kaynaklar
 • Tekirdağ
Açıklama: DANI MANLI INI YAPMAKTA OLDU UMUZ, D NYANIN VE T RK YE'N N C LER NDEN OLAN K MYA VE ET KET ALANINDA H ZMET VEREN, BEYL KD Z VE ORLU'DA FABR KALARI BULUNAN F RMANIN ORLU FABR KASINDA G REV ALACAK, Paslanmaz boru hatlar n ve siyah boru hatlar n ...
6 saat önce
 • Vem la San. ve Tic. A. .
 • Tekirdağ
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI End stri Meslek Lisesi ya da Meslek Y ksek Okullar ndan mezun, Fabrika ekipmanlar n n i letme ve bak m konular nda en az 3 y l deneyimli, Tercihen Saf Su, Havaland rma, Buhar Kazanlar , Bas n l Hava ve Chiller ...
7 gün önce
 • Frimpeks Kimya Ve Etiket San. Tic. A. .
 • Tekirdağ
... ; - Meslek Lisesi veya MYO (Elektrik/Mekanik/Mekatronik vb.) b l mlerinden ... lar na hakim, - Pratik, z m odakl , geli ime a k ... /Kapakl civar nda ikamet eden, "Mekanik Bak m Teknisyeni" tak m arkada ar yoruz.
15 gün önce
 • SCHOTT OR M CAM SAN.VE T C.A. .
 • Tekirdağ
... , Askerlik g revini tamamlam , "Bak m Elektrik Teknisyeni ve Bak m Mekanik Teknisyeni " aray m z bulunmaktad r ... . TANIMI retim makinelerinin elektrik ve/veya mekanik ...
15 gün önce