Nerede

Makine operat r, Tekirdağ (20 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Temko Temizlik Kozmetik ve G da San. Tic. Ltd. ti
 • Tekirdağ
... firmam zda al mak zere, MAK NE OPERAT RL KONUSUNDA M ... K T DOLUM MAK NALARINDA, ET KETLEME MAK NALARINDA ALI MI ... TERC HEN L SE MEZUNU, Makina operat rleri aramaktay z TANIMI MEVCUT ... ALI AN MAK NA HATLARINDA IKAB LECEK ...
7 gün önce
 • Al mina End stri San ve Tic A. .
 • Tekirdağ
... enjeksiyon d k m sekt r nde faaliyet g steren, retiminin ... i in MAK NE OPERAT R aranmaktad r. Ortaokul , Lise , Meslek Lisesi mezunu, Makina Operat r - fabrika ... vurular gizlilik i inde y r t lecek ve geri bildirimde ...
28 gün önce
 • Trinox Metal Sanayi Ve Ticaret Ltd.
 • Tekirdağ
... metrekarelik bir alanda yer almaktad r. irket y lda 60.000 ton 2B ... i in al maktad r. irketimiz b nyesinde retim ... zde g rev alacak Makine Operat r al nacakt r. Tercihen Mesleki Teknik ... netim Sistemi artlar n tan mak, uygulamak, iyile tirme faaliyeti ...
14 gün önce
 • DEVA Holding A. .
 • Tekirdağ
... faaliyet g steren ila sekt r n n lider ila irketlerinden ... biridir. Geni r n portf y , uluslararas kalite ... veya Lise mezunu, la sekt r nde en az 2 y l ... i in askerli ini tamamlam . " Makine Operat r " aray m z bulunmaktad ...
7 gün önce
 • Kluh Profesyonel Hiz. Tic. A.
 • Tekirdağ
... fabrikam zda al t r lmak zere Makine Operat rleri ar yoruz. 3 Vardiya al ...
25 gün önce
 • Recordati la Sanayi ve Ticaret Anonim irketi
 • Tekirdağ
... ksek Okul mezunu, la sekt r nde, Kat , Yar Kat , Likit ... 'da ikamet eden/edebilecek. Makine Operat r aranmaktad r. TANIMI retim esnas nda ... ger ekle mesini sa lamak, r n n kendi spesifikasyonlar na ...
27 gün önce
 • Kluh Profesyonel Hiz. Tic. A.
 • Tekirdağ
... fabrikam zda al t r lmak zere Makine Operat rleri ar yoruz. 3 Vardiya al ...
28 gün önce
 • Sekt r nde nc Firma
 • Tekirdağ
... e / Tekirda de Tekstil Sekt r nde faaliyet g steren ... n n sorumlulu unu ve makine operat rl n yapabilecek. Kalite ve ... Laminasyon ve Kaplama hatt Operat r al nacakt r. TANIMI Makine i in uygun ... yap lan ve retimden kan r nlerin kalite kontrollerini yapmak. Kulland ...
5 gün önce
 • ANKUTSAN
 • Tekirdağ
... d ndaki faaliyetlerimizle sekt r m zdeki bir ok ... ve kutu retiminde kullan lan makine ve otomasyonlarda deneyimli, niversitelerin ... ile ilgili olan t m makine ve te hizat n ... zalar n gidermek, Makine operat rlerine ve retim personellerine makine ve te hizat ...
29 gün önce
 • D NARSU MALAT VE T C. A .
 • Tekirdağ
... zere; Y ksek okullar n makine veya mekatronik b l ... bak mlarda ve ar zalarda makine operat rleri ile organize olarak bak m ... ve onar m faaliyetlerini y r ... i lerini ger ekle tirmek, Makine iyile tirmeleri i in neriler ...
7 gün önce
 • SCHOTT OR M CAM SAN.VE T C.A. .
 • Tekirdağ
... " aray m z bulunmaktad r. TANIMI retim makinelerinin elektrik ... tirmek, Planl bak mlarda makine operat rleri ile organize olarak bak ... m faaliyetlerini y r tmek, retim ... geli meleri takip ederek makine iyile tirmeleri i in ...
15 gün önce
 • ARMASAN AMBALAJ A. .
 • Tekirdağ
... . . Genel Ba vuru ilan d r. Aranan Nitelikler Bu ilan Genel ... y nelik yay nlanmam t r. Firmam z b nyesinde mevcut ... vurular n z kabul etmekteyiz . ***Makine Operat rleri- Usta, Ustaba - Paketleme ve retim ...
13 gün önce
 • Elpa Elastiki plikler Sanayi Ve hracat A. .
 • Tekirdağ
... sekt rlerde kullan lmaktad r. KAZAN DA RES OPERAT R GENEL N TEL ... lisans mezunu, Makine M hendisleri Odas ndan onayl Kazan Operat r sertifikas na ... ikamet eden, Kazan Dairesi Operat r al nacakt r. Sosyal Yard mlar Giyim ...
27 gün önce
 • Indomie T rkiye
 • Tekirdağ
... Yeni kurulmakta olan makine parkurumuzda g rev yapabilecek " retim Operat r " tak m ... arkada lar ar yoruz. Lise mezunu Operat rl ... k tecr besi olan ve tercihen G da Sekt r ...
bir gün önce
 • ARKAN GRUP SA LIK R NLER ANON M RKET
 • Tekirdağ
... hatlar nda retim operat r olarak yeti tirilmek zere niversitelerin Makine, Elektrik-Elektronik ...
27 gün önce
 • 1
 • 2