Nerede

Mekanik bak m eleman, Tekirdağ (14 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • ALTEK A. . - CHS A. .
 • Tekirdağ
... az 2 y l elektrik bak m ve mekanik b l m nde i tecr ... de ikamet eden, TANIMI Bina bak m onar m i lerinin yap lmas ... (vin ler dahil) periyodik kontrol, bak m ve onar mlar n n ... er ubelerinde al abilecek Elektrik Mekanik Bak m Tak m Eleman aramaktay z.
20 gün önce
 • Elpa Elastiki plikler Sanayi Ve hracat A. .
 • Tekirdağ
... lmaktad r. MEKAN K BAKIM ELEMANI GENEL N TEL KLER ... mlerinden mezun, retim i letmelerinde mekanik bak m konusunda en az 3 y ... veya Kapakl da ikamet eden, Mekanik Bak m Eleman al nacakt r. Sosyal ... Yard mlar Giyim Yard m ( Y lda ...
4 gün önce
 • Detay G da
 • Tekirdağ
... ilgili b l mlerinden mezun, Mekanik bak m i lerinde deneyimli veya renmeye ... sistemine uyum sa layabilecek Tak m al mas na yatk n ... z i in mekanik bak m i lerini ger ekle tirecek Mekanik Bak m Eleman aramaktay z.
5 gün önce
 • Medcem Madencilik ve Yap Malzemeleri San.Tic.A. .
 • Tekirdağ
... niteliklerde ''Mekanik Bak m Eleman '' aranmaktad r. Teknik lise veya MYO mezunu Mekanik bak m ... sahibi Hidrolik, pn matik, mekanik konular nda bilgili Pompa, ... konular nda bilgili Tak m al mas na yatk ... k Yakma Tesisi nde melanik bak m faaliyetlerinin y r t ...
8 gün önce
 • Eurotec M h. Plast. San. Ve Tic. A. .
 • Tekirdağ
... yapan tesislerde min. 1-5 y l mekanik bak m tecr besi olan Meslek liselerinin ... eden Vardiyal al abilecek Tak m al mas nda ba ar ... k, renmeye istekli, takip i "Mekanik Bak m Eleman " al nacakt r.
5 gün önce
 • Modern Karton San. ve Tic. A. .
 • Tekirdağ
Açıklama: Tan m Ofton n aat Yat r m San.Tic.A. . b nyesinde yer alan DoubleTree By Hilton - Piyalepa a otelimizde g rev almak zere 'Jr. Sous Chef' aray m z bulunmaktad r. Aranan Nitelikler Benzer pozisyonda en az 3 y l al m , Ekip kurma, e itme ve ...
12 gün önce
 • Dinateks
 • Tekirdağ
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI * Fabrikan n ihtiyac olan ekipmanlar n yap m n sa lamak, * Proses ile ilgili koruyucu bak m yaparak, yap lanlar bak m kartlar na i lemek, * Fabrika b nyesinde bulunan makinalar n ar zalar n n giderilmesi, * Kurulu ...
21 gün önce
 • Polilux Film Sanayi ve Ticaret A. .
 • Tekirdağ
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI letme i inde ve irkete ait t m tesislerde e itli makine gruplar nda bak m ve onar ma ihtiya duyulan her t rl ekipman n koruyucu bak m ve onar m n n yap lmas , T m tesislerimizin i letilmesi ve ar za bak mlar n n yap ...
5 gün önce
 • Nurteks Hal San. ve Tic. A. .
 • Tekirdağ
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI End stri Meslek Lisesi veya Teknik liselerin Metal leri, Motor ya da Torna-Tesviye B l mlerinden mezun ya da yeti tirilmek zere, Mekanik alanlar ve kaynak konusunda deneyim sahibi, Mekanik bak m konusunda en az 2 y l ...
15 gün önce
 • POL TEM PLS.VE TEK.PAZ.SAN.DI T C.LTD. T .
 • Tekirdağ
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI GENEL N TEL KLER Meslek Lisesi ve/veya Y ksek Okulu Makine / Metal vb. b l mlerden mezun, Makinelerin bak m ve onar m konular nda en az 4 y l deneyim sahibi, Ekip al mas na yatk n, dikkatli, titiz, sorumluluk sahibi, i ...
8 gün önce
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI * End striyel makina bak m ve ekipman konusunda deneyimli, * Ar za tespiti ve bak m onar m konusunda tecr beli * Vardiyal al abilecek, * Askerlikle ili kisi olmayan TANIMI Genel so utma sistemleri periyodik bak m ve ar ...
10 gün önce
 • irket Bilgileri Gizli
 • Tekirdağ
Açıklama: Tan m Genel so utma sistemleri periyodik bak m ve ar zalar n n giderilmesinde deneyimli personel ihtiyac bulunmaktad r. Aranan Nitelikler -End striyel makina bak m ve ekipman konusunda deneyimli -Ar za tespiti ve bak m onar m konusunda tecr beli ...
12 gün önce
 • Modern Oluklu Mukavva Ambalaj San. Ve Tic. A. .
 • Tekirdağ
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Lise veya Meslek Y ksek Okullar n n Makine, Metal, Torna Tesviye, Motor ya da Mekatronik b l mlerinden mezun, Bak m, onar m ve montaj olarak en az 3 y l deneyimli, Analitik d nme ve problem zme yetkinli ine sahip, ...
9 gün önce
 • Indomie T rkiye
 • Tekirdağ
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Meslek Y ksek Okulu veya End stri Meslek Liselerinin ilgili b l mlerinden mezun Makine, torna, tesviye, freze ve kaynak i lerinde deneyimli ve iyi bilen Alan nda en az 5 y l tecr beli Tercihen Makine Bak mc mesleki ...
bir gün önce