Nerede

Retim m hendisi, Tekirdağ (32 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • KOROZO AMBALAJ SAN. ve T C.A. .
 • Tekirdağ
... 123.000 tonun zerinde ambalaj retimi kapasitesiyle ve yakla k ... M hendisli i veya Polimer M hendisli i b l mlerinden mezun, retim ... 'da ikamet eden, " retim M hendisi " aray m z bulunmaktad r ... . TANIMI Sorumlu olunan retim sahas ...
12 gün önce
 • Sistem Aluminyum San. ve Tic. A. .
 • Tekirdağ
... b lgesinde bulunan retim tesisinde, M kemmellik Merkezi Direkt ... niteliklere uygun " Yal n retim M hendisi " al ma arkada aranmaktad ... r. niversitelerin End stri M ... ara kullanabilen, Yal n retim M hendisi al nacakt r. * orlu ...
2 gün önce
 • ALPA DANI MANLIK NSAN KAYNAKLARI ZEL ST HDAM ARACILIK H Z.LTD. T .
 • Tekirdağ
... Kuma retim tesisinde retim departmanlar nda " retim m hendisi" o larak al mak zere Tekstil M hendisi ... istihdam edilecektir. Aranan Nitelikler ARANAN ZELL KLER: niversitelerin Tekstil M ...
3 gün önce
 • ANKUTSAN
 • Tekirdağ
... ister misiniz? Ankutsanl olmak isteyecek " retim M hendisi" ar yoruz. niversitelerin tercihen Makine ... ve bak m b l m ne raporlamak, Ka t retim makinelerinin performans ... zenini organize etmek, al m oldu u vardiyadaki retim ve kalite s ...
19 gün önce
 • DijitalPort
 • Tekirdağ
... ekle tiren fabrikam zda '' retim M hendisi '' pozisyonunda g revlendirilmek ... , Makine M hendisli i b l mlerinden mezun, retim sekt ... malara aktif kat l m sa lamak, retim departmanlar n n ... , Fabrika hedefleri do rultusunda retim biriminin di er departmanlarla ...
14 gün önce
 • RANDSTAD SEARCH ANDSELECTION PER SE VE YER LTD T
 • Tekirdağ
... faaliyet g stermekte olan m terimiz i in retim M hendisi aramaktay z. Genel ... Nitelikler niversitelerin Kimya M hendisli i b l m ... ikamet eden/edebilecek olan, Tan m retim faaliyetlerinin belirlenen hedefler do rultusunda ...
12 gün önce
 • ELKON ELEVAT R KONVEY R VE MAK NA SAN.VE T C.A. .
 • Tekirdağ
... VE TANIMI Tercihen niversitelerin Kaynak M hendisli i b l mlerinden ... , erkezk y de ikamet edebilecek, retim konusunda en az 3 y l ... , nsan ili kileri kuvvetli Tak m al mas na yatk n ... kileri kurabilen ve hedef odakl retim M hendisi aramaktay z.
7 gün önce
 • Smart Wood Turkey Ah ap Malzemeleri San ve Tic A
 • Tekirdağ
... lisans mezunu (End stri M hendisi, Makine M hendisi, Elektrik/Elektronik M hendisi) - Benzer pozisyonda min ... 3 y l y l tecr beli, - retim ...
8 gün önce
 • Fibertex Nonwovens
 • Tekirdağ
... Aalborg/Danimarka'dad r ve retim tesisleri Danimarka, ek Cumhuriyeti, Fransa ... Nonwoven Fibertex Fabrikas nda retim Ekibinde g rev alacak ... a daki niteliklere sahip Apre M hendisi ar yoruz. GENEL N TEL ... yap lmas n sa lar, retim operasyonlar ndan ve kalitesinden ...
13 gün önce
 • YET MAK NA VE N AAT SANAY VE T CARET L M TED RKET
 • Tekirdağ
... KLER VE TANIMI Tekstil Makineleri retimi yapan TEK RDA /Ergene'de ... tirmek zere Kad n Makine M hendisi aray m z mevcuttur. Aranan Nitelikler ... olma artlar aranmaktad r. Tan m : - retim s re lerini belirlenen plan ...
22 gün önce
 • Hyosung stanbul Tekstil Ltd. ti.
 • Tekirdağ
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI HYOSUNG STANBUL TEKST L LTD. T . Hyosung, G ney Koreli Hyosung Grubuna ait yat r m irketlerinden bir tanesidir. Hyosung Grup, 1966 y l nda kurulan Dongyang Naylon fabrikas ile i hayat na ba lam t r ve bug n d nyan n e ...
22 gün önce
 • Dinex Egzoz ve Emisyon Teknolojileri San.ve Tic. A. .
 • Tekirdağ
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Makina, Metalurji Malzeme, Mekatronik, U ak m hendisli i b l mlerinden mezun, Metal ekillendirme ve tercihen kaynakl imalat yapan fabrikalar n retim birimlerinde minimum 3 y l tecr beli olmak, Otomotiv sekt r nde al m ...
11 saat önce
 • Al mina End stri San ve Tic A. .
 • Tekirdağ
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI GENEL N TEL KLER VE TANIMI Al minyum enjeksiyon d k m sekt r nde faaliyet g steren, retiminin tamam n Otomotiv firmalar na ve birincil par a tedarik ilerine ihra eden, teknik alt yap s g l Avrupa Serbest B lgesindeki ...
28 gün önce
 • STAR MUTFAK VE MOB. AKS. SAN. VE T C. A. .
 • Tekirdağ
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI GENEL N TEL KLER Tercihen niversitelerin End stri veya Makine M hendisli i b l m nden mezun r n a ac mant hakk nda bilgi sahibi Tercihen iyi derecede teknik ngilizce bilen, Tercihen retim sekt r nde tecr beli olan, ...
26 gün önce
 • ARKAN GRUP SA LIK R NLER ANON M RKET
 • Tekirdağ
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Bebek bezi/ Hasta Bezi retim hatlar nda retim operat r olarak yeti tirilmek zere niversitelerin Makine, Elektrik-Elektronik, End stri, Mekatronik M hendisli i b l mlerinden veya ilgili n lisans b l mlerinden mezun, ...
27 gün önce