Nerede

Sat n alma uzman, Tekirdağ (9 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • ARTA TEKST L SAN. VE T C.LTD. T
 • Tekirdağ
... i lemlerinin yap lmas n sa lamak, Sat n alma faturalar n n onay s re ... bildirimlerinin yap lmas , Belirli bir sat n alma kategorisi i in fiyat ara ... s recinin ger ekle tirilmesi, Sat n alma uzman taraf ndan verilen di er ...
2 gün önce
 • TORAMAN TEKST L DER VE N AAT SANAY VE T CARET ANON M RKET
 • Tekirdağ
... TEL KLER VE TANIMI Tercihen n versitelerin Tekstil veya End stri ... b l mlerinden mezun Mevcut sat n alma faaliyetlerini takip edebilecek ve ... i ara t racak ve sat n alma s recini y netebilecek ... nda ikamet eden veya edebilecek "Sat n Alma Uzman " al nacakt r.
17 gün önce
 • emobsan
 • Tekirdağ
... i tan m belirlenen Sat n Alma Uzman unvan ile al ma ... sat departman ile temasa ge erek tedarik ihtiya lar n belirlemek, sat n alma ... ihtiya lar n zaman nda ... nda teminini organize edebilecek, Sat n al nan malzemenin zaman ...
11 gün önce
 • ART TEK M MARLIK DEKORASYON M HEND SL K SAN. T C.
 • Tekirdağ
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI GENEL N TEL KLER niversitelerin End stri M hendisli i, letme, ktisat vb. b l mlerinden mezun, Mobilya-Aksesuar Sat n alma konusunda en az 5 y l deneyimli, MS Office programlar n ok iyi derecede kullanabilen Tak m al ...
26 gün önce
 • Att Tekstil San ve Tic. A. .
 • Tekirdağ
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Grup Tekstil irketlerimizden erkezk y yerle kesinde yer alan ATT CONCORDE i in; in Tan m Fabrikan n t m malzeme al mlar ile ilgili g ncel gereksinimler do rultusunda mevcut sat n alma s re lerini y netmek ve yeni ...
27 gün önce
 • Sistem Aluminyum San. ve Tic. A. .
 • Tekirdağ
... olan tesisimizde, g rev yapacak "Sat nalma Uzman " al ma arkada lar ... rmac , yeniliklere a k, irket sat nalma s re lerine vizyonel ... al mas na yatk n B S n f ehliyeti olan ve ... firmas nda direkt/endirekt malzeme sat n alma deneyimi olan, Erkek adaylar i ...
19 gün önce
 • Dinex Egzoz ve Emisyon Teknolojileri San.ve Tic. A. .
 • Tekirdağ
Açıklama: QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION Genel Nitelikler: niversitelerin Teknik b l mlerinden mezun, Tercihen Metal imalat / Otomotiv yedek par a retimi sekt r nde deneyimli, yi derecede ngilizce bilen, Sat nalma konusunda minimum 3 y l deneyimli, ...
8 gün önce
 • Dinarsu malat ve Tic A.
 • Tekirdağ
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Duvardan duvara hal sekt r nde D NARSU markas n lkemizde oldu u gibi d nyada da sekt r n n lideri yapmak zere al ma arkada lar ar yoruz. Sat nalma b l m m zde SATINALMA UZMANI olarak g revlendirilmek zere; ...
11 gün önce
 • ADALI KAU UK POL RETAN SAN.T C.LTD. T
 • Tekirdağ
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI SATINALMA SORUMLUSU (MEKAN K-TALA LI MALAT) irketin t m sat nalma operasyonunu irket prosed rlerine uygun olarak y netmek, T m sat nalma s re leri ile ilgili raporlar haz rlamak, de erlendirmek, Alternatif r n veya ...
29 gün önce