Nerede

Tomarza (58 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • NYO Retail Furniture (Nuh Ya ar A. .)
 • Tomarza
Açıklama: -Solidworks ve Autocad Programlar n kullanabilen -Tercihen ngilizce bilen ( yi derece konu ma ve yazma) -Erkek Adaylar in Askerli ini Tamamlam TANIMI -Ma aza Mobilya Proje Maliyet Hesaplama -Proje Takibi ve malat Belgeleri Haz rlama
2 saat önce
 • Nuh Hattat Yaz l m Tic.San.Ltd. ti
 • Tomarza
Açıklama: Aranan Nitelikler niversitelerin Lisans seviyesinde Bilgisayar M hendisi ,Yaz l m M hendisi b l mlerinden mezun, C# programlama diline ve .NET platformuna hakim, Web tabanl uygulama geli tirme konusunda deneyimli (.NET MVC, Entity Framework, AJA ...
13 saat önce
 • Karva Termoform Plastik So . ve n .San.Tic.Ltd. ti
 • Tomarza
Açıklama: DI T CARET SORUMLUSU&Y NET C S ARIYORUZ. - Plastik Sekt r nde Deneyimli - Minimum 5 Y l D Ticaret Deneyim Ve Tecr besi Olan - Kayserideki Fabrikam zda Tam Zamanl kamet Edecek - leri Seciye ngilizce Bilen (C1-C2) - D Ticaret Prosed r ve D k ...
16 saat önce
Açıklama: Appen is seeking candidates for exciting work-from-home opportunities! These opportunities range from simple surveys that can be completed in less than one hour to on-going projects that last for months or longer. We are looking for highly ...
19 saat önce
 • Farist Elektrikli Aletler ve Sanayi ve Dis. Tic. LTD. STi
 • Tomarza
Açıklama: G rev Tan m : Inspector Lokasyon: Kayseri TANIMI M terilerin y ll k sipari leri do rultusunda istenen kalite ve zamanda r nlerin sevk edilmesi i in Kayseri de bulunan reticilerde inspection s reciyle ilgili prosed r ve talimatlar do rultusunda ...
2 gün önce
 • Kaygun Steel Metal Ind. Trade Co. Ltd.
 • Tomarza
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI al ma arkada lar m z, adaylar m z ve t m i /d payda lar m zla B Z Birlikte G l y z i veren markas mottomuz do rultusunda i birli i sa l yoruz. lanlar m za ba vuru yapan t m adaylar m za rk, din, dil, cinsiyet, renk, ...
2 gün önce
Açıklama: Kayseri ofisimizde Bilgi Teknolojileri ekibimize g katacak a a daki niteliklere sahip ''IT Sistem ve Network Destek Uzman " ar yoruz. Genel Nitelikler; Tercihen niversitelerin Bilgisayar M hendisli i, Yaz l m M hendisli i, Y netim Bili im ...
6 gün önce
 • Serhat Mobilya
 • Tomarza
Açıklama: a klamas " HRACAT SATI & PAZARLAMA UZMAN VE Y NET C S " TAKIM ARKADA LARI ARANMAKTADIR... Yurtd m teri adaylar n ve mevcut m terilerimizin ziyaretlerini ger ekle tirebilecek ve yeni pazarlar olu turabilecek , yi d zeyde ngilizce yazma ve konu ma ...
6 gün önce
 • Brango Steel Door
 • Tomarza
Açıklama: KAYSER ORGAN ZE SANAY B LGES NDE BULUNAN EL K KAPI MALAT VE HRACAT ALANINDA FAAL YET G STEREN RKET M Z N DI T CARET DEPERTMANIN'DA G REVLEND R LMEK ZERE YEN VE ETK N YURTDI I PAZAR VE M TER LER N BULUNMASINDA AKT F ROL OYNAYACAK, HRACAT LEMLER ...
6 gün önce
 • E-Tradetek
 • Tomarza
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Merkezi Kayseri'de bulunan e-ticaret dan mal yapmakta olan firmam z i in tam zamanl bayan Pazarlama Uzman aramaktay z. TANIMI irketin stratejik hedefleri do rultusunda belirlenen ciro, karl l k ve pazar pay na ula mas ...
6 gün önce
Açıklama: 40 seneyi a k n deneyimiyle Dayan kl T ketim ve Teknoloji sekt r n n nc ve lider firmas Bing l olarak Sosyal Medya Departman m za a a daki zelliklere sahip ekip arkada lar aramaktay z. Genel Nitelikler Her g n renerek, geli imin ve ba ar n n bir ...
7 gün önce
 • ND S YAZILIM
 • Tomarza
Açıklama: a klamas Aranan vas flar: niversitelerin Yaz l m/Bilgisayar M h. b l mlerinden mezuniyet Asp.Net konusunda en az 1 y l deneyim Bay adaylar i in askerli ini yapm ya da muafiyet Analitik yetenek, disiplinli al ma Tan m : Web tabanl yaz l m z m m z ...
7 gün önce
 • Lean Yaz l m ve Bili im Teknolojileri A.
 • Tomarza
Açıklama: Lean SOFT, ERP, CRM, B2B, E-Ticaret, Pazaryeri ve Firmalara zel z mlerle Faaliyet g steren bir yaz l m firmas d r. Ayr ca retim Dan manl , i ak y netimi gibi hususlarda s re iyile tirme dan manl yapmaktad r. Ba vuru yapacak adaylarda en az 4 y l ...
9 gün önce
 • E-Tradetek
 • Tomarza
Açıklama: E-ticaret sekt r n y ksek standartlara ta may hedefledi imiz irketimizde, ekibimize kat lacak SEO Uzman ar yoruz. al malar m z ileriye ta makta nc bir rol stlenerek, tutkulu ekibimizin bir par as olmak ister misiniz? E-tradetek olarak e itlili e ...
9 gün önce
 • FERRE / FEMAS METAL SANAYI VE TICARET A S
 • Tomarza
Açıklama: Yaz l m geli tirme teknolojilerine hakim, .Net Core konusunda kendisini geli tirmeye istekli ve ya .Net tecr besi bulunan, niversitelerin Bilgisayar M hendisli i, Yaz l m M hendisli i vb. dengi m hendislik fak ltelerinden mezun, Web tabanl ...
9 gün önce