Nerede

Trabzon (48 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Ba dat Pazarlama Tic. Ltd. ti.
 • Trabzon
Açıklama: Tan m Ba dat Pazarlama Karadeniz B lge M d rl b nyesinde al mak zere; Trabzon, Rize ve Artvin illerinde, belirtilen rut d zeni i erisinde m teri ziyaretlerinin yap lmas , Tanzim-te hir faaliyetlerinin irket kriterleri er evesinde y r t lmesi, ...
bir gün önce
Açıklama: K lt r, sanat ve e lencenin adresi D&R olarak b y meye devam ediyoruz. Trabzon Forum AVM 'de bulunan ma azalar m zda kendine ve D&R a de er katacak Ma aza M d r Yard mc s al ma arkada ar yoruz. G rev ve sorumluluklar; Sat , stok y netimini y r ...
4 gün önce
 • M RA OTEL ALSANCAK
 • Akçaabat
Açıklama: Otel program kullanmay ve yabanc dil bilen vardiyal al abicek bay veya bayan resepsiyon g revlisi aranmaktad r. T r : Tam zamanl
5 gün önce
 • M RA OTEL ALSANCAK
 • Akçaabat
Açıklama: Otelmiz de al mak zere tercihen deneyimli ve yabanc dil bilgisine hakim bayan Resepsiyonist aranmaktad r. T r : Tam zamanl Deneyim: Resepsiyon: 1 y l (Tercih edilir)
5 gün önce
 • Londoneye Dil Okulu
 • Trabzon
Açıklama: Trabzon da dil retiminde nc olan Londoneye dil okulunda g revlendirilmek zere NG L ZCE RETMEN aranmaktad r. niversitelerin ngilizce retmenli i ya da ngilizce b l mlerinden mezun, Tercihen deneyimli, Y ksek retmenlik motivasyonuna sahip, leti im ...
5 gün önce
Açıklama: Ipekyol,Twist,Machka markalar n b nyesinde bulunduran Ayayd n Miroglio Grubu Trabzon pekyol ve Twist Ma azalar m z i in " Ma aza kinci M d r " pozisyonunda yeni ekip yeleri aramaktad r ve ekip olarak biliyoruz ki; HEP BiRL KTE DAHA G L Y Z ! Ma ...
6 gün önce
 • pekyol
 • Trabzon
Açıklama: pekyol,Twist,Machka markalar n b nyesinde bulunduran Ayayd n Miroglio Grubu Trabzon Ma azam z i in Sat Dan man pozisyonunda yeni bir ekip yesi aramaktad r ve ekip olarak biliyoruz ki; HEP B RL KTE DAHA G L Y Z ! Hedefler do rultusunda sat yapmak ...
6 gün önce
Açıklama: T rkiye'nin en h zl b y yen ak l almaz lezzet dura Tavuk D nyas n n Trabzon franchise Tavuk D nyas restoran m zda g revlendirilmek zere ;" A Yard mc s /Garson /Komi ar yoruz! Restoran n genel i leyi d zeni bilgisine sahip, Tak m al mas na yatk ...
6 gün önce
 • MNG Kargo Yurti i ve Yurtd Ta mac l k A. .
 • Trabzon
Açıklama: Tan m Trabzon Of'ta bulunan ubemizde M teri Hizmetleri Sorumlusu olarak g revlendirilmek zere, ube i i operasyonunda m teri ili kilerini y netecek, Kargo al m ve teslimat yapacak, Faturalama, raporlama, tahsilat i lemlerini ger ekle tirecek, tak ...
8 gün önce
 • H rriyet Gazetecilik ve Matbaac l k A.
 • Trabzon
Açıklama: Tan m Demir ren Medya Grubu b nyesinde faaliyet g steren, T rkiye nin en b y k, Avrupa n n ise ilk b y k gazete bask tesislerinden biri olan Demir ren Printing Center Trabzon Tesisi nde g revlendirilmek zere Mailroom Operat r aranmaktad r. ...
8 gün önce
 • American Life Language Institute
 • Trabzon
Açıklama: ocuk guruplar nda mevcut retmene yard mc olabilecek, aktivite planlamas yapabilecek stajyer adaylar . Gereksinimler: ngiliz Dili ve Edebiyat , ngilizce retmenli i Son s n f rencisi ocuklarla al may seven, Hizmet Kalitesine nem veren, Yarat c , ...
9 gün önce
 • American Life Language Institute
 • Trabzon
Açıklama: T rkiye'nin En k kl dil okullar ndan American Life Trabzon ubesinde al acak ngilizce retmenleri aranmaktad r. Gereksinimler: ngilizce retmenli i, ngiliz Dili ve Edebiyat , M tercim tercumanl k, Amerikan Dili ve Edebiyat b l m mezunu. ocuklarla ...
9 gün önce
 • KARADEN Z NET
 • Trabzon
Açıklama: Sahada Turkcell Superonline Fiber nternet sat n ger ekle tirecek sat temsilcisi aramaktay z. Tercihen Sat konusunda tecr beli 20-35 ya aral nda Dinamik, ekip al mas na yatk n leti im becerileri kuvvetli Hedefli al abilecek
9 gün önce
 • KARADEN Z NET
 • Trabzon
Açıklama: Turkcell Superonline ' n mevcut abonelerine telefonda r n tan t m ve sat n ger ekle tirmek. ARANAN N TEL KLER *Sat konusunda teneyimli tercihen a r da sat deneyimi olan *19-35 ya aral nda *Sat hedefi ile al abilecek Sosyal imkanlar; Maa +Mesai+ ...
11 gün önce
 • Superonline leti im Hizmetleri
 • Trabzon
Açıklama: Turkcell Superonline ' n mevcut abonelerine telefonda r n tan t m ve sat n ger ekle tirmek. Gereksinimler: *Sat konusunda teneyimli tercihen a r da sat deneyimi olan *19-35 ya aral nda*Sat hedefi ile al abilecek *Ekip al mas na yatk n *Hedef ...
11 gün önce
 • Coffeemania
 • Trabzon
Açıklama: Gelen misafirlere r nlerimizi sunmak zere GARSON ihtiyac m z vard r. Sorumluluk alanlar : - Bar temizlik ve d zeni. - Bar stok takibi. - Salon temizlik ve d zeni. Gereksinimler: G ler y zl , Ki isel bak m na zen g steren, Ekip al mas na uygun, ...
12 gün önce
 • FORTES M HEND SL K
 • Trabzon
Açıklama: Tan m Is tma sekt r nde 2006 y l ndan itibaren faaliyet g steren Fortes M hendislik, zellikle bireysel s tma sistemlerinde girmi oldu u t m illerde lider olmay ba arm bir firmad r.s tma sekt r nde 2006 y l ndan itibaren faaliyet g steren Fortes ...
12 gün önce
 • FORTES M HEND SL K
 • Trabzon
Açıklama: Tan m Is tma sekt r nde 2006 y l ndan itibaren faaliyet g steren Fortes M hendislik, zellikle bireysel s tma sistemlerinde girmi oldu u t m illerde lider olmay ba arm bir firmad r.s tma sekt r nde 2006 y l ndan itibaren faaliyet g steren Fortes ...
12 gün önce
 • FORTES M HEND SL K
 • Trabzon
Açıklama: Tan m klimlendirme sekt r nde 2006 y l ndan itibaren faaliyet g steren Fortes M hendislik, do algaz d n m ve di er s tma z mlerinde kurumsal Taahh t hizmeti sa layarak T rkiye' nin lider firmas haline gelmi tir. T rkiye' nin 6 b lgesinde 53 ...
12 gün önce
 • FORTES M HEND SL K
 • Trabzon
Açıklama: Tan m klimlendirme sekt r nde 2006 y l ndan itibaren faaliyet g steren Fortes M hendislik, do algaz d n m ve di er s tma z mlerinde kurumsal Taahh t hizmeti sa layarak T rkiye' nin lider firmas haline gelmi tir. T rkiye' nin 6 b lgesinde 53 ...
12 gün önce