Nerede

Trabzon (57 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Ba dat Pazarlama Tic. Ltd. ti.
 • Trabzon
Açıklama: Tan m Ba dat Pazarlama Karadeniz B lge M d rl b nyesinde al mak zere; Trabzon, Rize ve Artvin illerinde, belirtilen rut d zeni i erisinde m teri ziyaretlerinin yap lmas , Tanzim-te hir faaliyetlerinin irket kriterleri er evesinde y r t lmesi, ...
7 saat önce
 • mk n aat Makina
 • Trabzon
Açıklama: Mekanik tesisat ( s tma,so utma, havalad rma, yang n, s hhi tesisat) taahh t i leri yapan firmam za antiye de g revlendirilmek zere Makine M hendisi pozisyonunda al ma arkada aranmaktad r. Gereksinimler: Mekanik tesisat sekt r nde en az 5 y l ...
20 saat önce
 • Mado Dondurma
 • Trabzon
Açıklama: Trabzon Be irli MADO ubesinde al acak Garson, Barista, Dondurmac ar yoruz. Gereksinimler: Restaurant Cafe sekt r nde al m veya bu sekt re girmek isteyen, Ki isel bak m na ve d g r nt s ne nem veren, Esnek al ma saatlerine ve ekip al mas na uyum ...
5 gün önce
 • Aker Ma azac l k
 • Trabzon
Açıklama: Tekstil duayeni AKER i, T rkiye de ve d nyada ad an l r bir marka haline getiren ve bu n d nya moda sanayisinin b t n nemli a lar nda h zla yaymaya devam eden AKER al anlar na kat lmak i in, sizlerin de ba vurular n z bekliyoruz! irketimizin ...
7 gün önce
Açıklama: Sitil izgi irketler Grubu b nyesinde; UK /CENTONE Ma azalar Zincirinin Forum Trabzon AVM ma azas nda Kasa Sorumlusu olarak g rev yapabilecek, a a daki nitelikleri ta yan tak m arkada aramaktay z. Gereksinimler: Yo un i temposu ve esnek al ma ...
7 gün önce
Açıklama: Ma aza Y neticili i konusunda en az 3 y l deneyimli, En az Lise, Tercihen niversite mezunu, Ekip y netimi ve liderlik becerileri geli mi , Analitik d nen ve ileti im becerileri y ksek, Ki isel imaj na nem veren, D a d n k, dinamik ve moday yak ...
7 gün önce
Açıklama: T rkiye de e arp, bayan giyim ve retimde lider olan markam z n Trabzon Forum Avm'de bulunan ubesinde g rev alacak; Sat s recinde aktif rol alarak; m teri memnuniyetinin sa lanmas na ve ma aza hedeflerinin ger ekle mesine katk da bulunacak, Ma ...
7 gün önce
 • Firmamentum nsan Kaynaklar
 • Trabzon
Açıklama: Dan manl n yapmakta oldu umuz kahve sekt r nde faaliyet g steren kurumsal markam z "Kahve Tan t m G revlisi' pozisyonunda a a daki zelliklere uygun tak m arkada aray m z bulunmaktad r. Gereksinimler: stenen Yetenek ve Uzmanl klar Ma aza sat dan ...
8 gün önce
 • Firmamentum nsan Kaynaklar
 • Trabzon
Açıklama: Dan manl n yapmakta oldu umuz T rkiye'nin nde gelen Giyim markas n n r nlerinin sat n ger ekle tirecek, Trabzon'da ikamet eden, ula m sorunu olmayan tak m arkada aramaktay z. Sat hedeflerinin ger ekle tirilmesine gerekli katk da bulunacak, ...
8 gün önce
 • Firmamentum nsan Kaynaklar
 • Trabzon
Açıklama: Dan manl n yapmakta oldu umuz kahve sekt r nde faaliyet g steren kurumsal markam z i in 'Part Time Kahve Tan t m G revlisi' pozisyonunda a a daki zelliklere uygun tak m arkada aray m z bulunmaktad r. Gereksinimler: stenen Yetenek ve Uzmanl klar ...
8 gün önce
Açıklama: giyim alan nda nc , st n tasar m ve retim uzmanl ile inovatif, fonksiyonel, ula labilir fiyat ve zarif tasar mlarla farkl ya am tarz na sahip olan Suwen, Forum Trabzon Avm ma azas nda g revlendirilmek zere "Sat Dan manlar " aramaktad r. ...
8 gün önce
Açıklama: giyim alan nda nc , st n tasar m ve retim uzmanl ile inovatif, fonksiyonel, ula labilir fiyat ve zarif tasar mlarla farkl ya am tarz na sahip olan Suwen, Uzun Sokak Cadde ma azas nda g revlendirilmek zere "Sat Dan manlar " aramaktad r. ...
8 gün önce
Açıklama: giyim alan nda nc , st n tasar m ve retim uzmanl ile inovatif, fonksiyonel, ula labilir fiyat ve zarif tasar mlarla farkl ya am tarz na sahip olan Suwen, Forum Trabzon Avm ma azas nda g revlendirilmek zere " D nemsel Sat Dan manlar " aramaktad ...
8 gün önce
Açıklama: giyim alan nda nc , st n tasar m ve retim uzmanl ile inovatif, fonksiyonel, ula labilir fiyat ve zarif tasar mlarla farkl ya am tarz na sahip olan Suwen, Trabzon Uzun Sokak ma azas nda g revlendirilmek zere " D nemsel Sat Dan manlar " aramaktad ...
8 gün önce
 • pekyol
 • Trabzon
Açıklama: pekyol,Twist,Machka markalar n b nyesinde bulunduran Ayayd n Miroglio Grubu Trabzon Ma azam z i in Sat Dan man pozisyonunda yeni bir ekip yesi aramaktad r ve ekip olarak biliyoruz ki; HEP B RL KTE DAHA G L Y Z ! Hedefler do rultusunda sat yapmak ...
8 gün önce