Nerede

Trabzon (35 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Fillo Logistics
 • Trabzon
Açıklama: Trabzon Acentemiz Kurye olarak g rev alacak al ma arkada lar aramaktay z. Kargo ve Lojistik firmalar nda tecr beli En az ilkokul veya ortaokul mezunu nsan ili kilerinde ba ar l Ekip al mas na yatk n 40 ya n a mam Yo un beden g c ile al abilecek ...
13 saat önce
 • Faik S nmez
 • Trabzon
Açıklama: Ma aza hedefleri do rultusunda r n sat n ger ekle tirmek, Reyon d zeninin g rsel standartlara uygun ekilde d zenlenmesini ve s reklili ini sa lamak, M terileri kampanyalar hakk nda bilgilendirmek ve y nlendirmek, Ma azan n temizlik ve d zenini ...
17 saat önce
 • Faik S nmez
 • Trabzon
Açıklama: Ma aza hedefleri do rultusunda r n sat n ger ekle tirmek, Reyon d zeninin g rsel standartlara uygun ekilde d zenlenmesini ve s reklili ini sa lamak, M terileri kampanyalar hakk nda bilgilendirmek ve y nlendirmek, Ma azan n temizlik ve d zenini ...
17 saat önce
 • Faik S nmez
 • Trabzon
Açıklama: Ma aza hedefleri do rultusunda r n sat n ger ekle tirmek, Reyon d zeninin g rsel standartlara uygun ekilde d zenlenmesini ve s reklili ini sa lamak, M terileri kampanyalar hakk nda bilgilendirmek ve y nlendirmek, Ma azan n temizlik ve d zenini ...
17 saat önce
 • SENDEO DA ITIM H ZMETLER
 • Trabzon
Açıklama: Biz Kimiz? Kargo da t m sekt r ne yenilik i z m ve hizmetler getirmek, son nokta teslimat k lt r n geli tirmek zere yola kt k! Aygaz A. i tirakleri i erisinde yer alan; teknolojisinden ve insan ndan ald g le, yeni nesil teslimat z mleri sunan Ko ...
2 gün önce
 • Trabzon Ekol Anaokulu
 • Trabzon
Açıklama: m zik b l m mezunu ocuklarla al may seven orf ve ritm alanlar nda bilgi sahibi retken al kan, tak m ruhuna sahip arkada lar m z bizimle al mak ister misiniz
2 gün önce
 • Trabzon Ekol Anaokulu
 • Trabzon
Açıklama: satran retme konusunda bilgili ocuklarla iyi diyalog kurabilen satran turnuvalar d zenlemeye yetkin tak m ruhuna sahip al kan retici arkada lar bizimle al mak ister misiniz
2 gün önce
 • Trabzon Ekol Anaokulu
 • Trabzon
Açıklama: okul ncesi mezunu ocuklar seven ileti imi kuvvetli retken al kan tak m ruhuna sahip uzun s reli al may d nen arkada lar m z bizimle al mak ister misiniz
2 gün önce
 • Trabzon Ekol Anaokulu
 • Trabzon
Açıklama: jimlastik alan nda donan ml uzun s reli al may d nen retken al kan ocuklar seven i ine sayg l arkada lar m z bizimle al mak ister misiniz
2 gün önce
Açıklama: KEMAL TANCA olarak 1950'den bu yana b y mekte olan ve lke geneline yay lm markam z n ''Trabzon Forum Avm'' ubesinde g revlendirilmek zere '' Kasa Sorumlusu'' pozisyonunda tak m arkada lar ar yoruz Kasa Sorumlusu; Kendisine verilen e itim ve ...
3 gün önce
 • American Life Language Institute
 • Trabzon
Açıklama: American Life Trabzon'da topluma de er katan bireyler yeti tirecek Almanca retmeni ba vurular n beklemekteyiz. Gereksinimler: niversitelerin E itim Fak ltesi, Almanca retmenli i ya da Alman Dili Edabiyat b l mlerinden mezun, G ncel mesleki geli ...
4 gün önce
 • MNG Kargo Yurti i ve Yurtd Ta mac l k A. .
 • Trabzon
Açıklama: Tan m Trabzon Merkez ubemizde g revlendirilmek zere "Ara l Operasyon Eleman " tak m arkada lar ar yoruz. Tercihen lise mezunu, B s n f s r c belgesine sahip, Tercihen ara ile kurye da t m operasyonunda g rev alm , SRC-4 belgesine sahip, ...
4 gün önce
 • MAPP PAZARLAMA VE TANITIM H ZMETLER
 • Trabzon
Açıklama: Tan m Akaryak t istasyonlar na gelen t keticilere, zel teklifler sunan mobil deme zellikli al veri uygulamas n tan tmak ve m terilerin sisteme dahil olmalar n sa lamak amac ile: M teriler ile birebir ileti im kurarak markan n r nleri hakk nda ...
6 gün önce
 • Birevim Tasarruf Finansman Anonim irketi
 • Trabzon
Açıklama: Tan m Tasarruf Finansman y ntemiyle bireylerin tasarruflar n s ra d ba ar hikayelerine d n t ren B REV M, d k maliyetli ve insan merkezli yeni z mleriyle tasarruf sahiplerinin finansal ihtiya lar n kar lamaktad r. Kuruldu umuz g nden bu yana ...
8 gün önce
 • Tekmetsan Demir elik
 • Trabzon
Açıklama: Trabzon merkezdeki fabrikamizda g revlendirilmek zere ; * niversitelerin Insaat M hendisli i B l mlerinden mezun, *Celik yapi statik analiz. projelendirme ve imalat konularinda en az 3 yil deneyimli, *Tekla Structures ve SAP 2000 programlarini ...
9 gün önce