Nerede

Türkiye (34452 pozisyonlara)

Periyot
Program
İstihdam
Bir kaynak
Yer
Göre sırala:
 • Pelit Tekstil
 • İstanbul
Açıklama: PENYEDE ALI ACAK GERBER 10 PROGRAMINDA DENEY ML MODEL ST ALINACAKTIR. PEL T TEKST L - MERKEZ MAHALLES HAL TPA A CADDES NECAT BEY SOKAK NO:10 GAZ OSMANPA A STANBUL TEL: 0212 616 57 75
35 saniye önce
 • BAYD NER
 • Eskişehir
Açıklama: ESPARK AVM de yer alan BAYD NER restoran m z n salon b l m nde KOM olarak g rev alacak al ma arkada ar yoruz. A a daki niteliklere sahip oldu unuzu ve belirtilen sorumluluklar stlenebilece inizi d n yorsan z bizimle ileti ime ge ebilirsiniz. ...
35 saniye önce
 • G GROUP
 • Bursa
Açıklama: Gi Group i g c piyasas n n geli imi i in hizmet veren, d nyan n nde gelen irketlerinden biridir. Hizmet verdi i lokasyonlar da, d nemsel ve s rekli i ili kileri, se me ve yerle tirme, K dan manl ve e itim ve bir ok ilgili tamamlay c alanlarda ...
35 saniye önce
 • G GROUP
 • İzmir
Açıklama: Gi Group i g c piyasas n n geli imi i in hizmet veren, d nyan n nde gelen irketlerinden biridir. Hizmet verdi i lokasyonlarda, d nemsel ve s rekli i ili kileri, se me ve yerle tirme, K dan manl ve e itim ve bir ok ilgili tamamlay c alanlarda ...
35 saniye önce
 • Aras Kargo
 • Çanakkale
Açıklama: anakkale Biga il esinden (gelen ba vuru lokasyonlar dikkate al narak) "M teri Temsilcisi" pozisyonunda de erlendirilmek zere al ma arkada lar ar yoruz. Genel Nitelikler: En az n lisans, tercihen lisans mezunu Lojistik ve ta mac l k sekt r nde ...
35 saniye önce
 • G4S G VENL K H ZMETLER
 • Ankara
Açıklama: Londra merkezli k resel bir g venlik irketi olan G4S, entegre g venlik z mleri sunmak i in proaktif g venlik hizmetleri ve son teknoloji ak ll z mler sa layan g venlik ve tesis hizmetleri irketi olan Allied Universal taraf ndan 2021'de sat n al ...
36 saniye önce
 • zg dari Hizmetler
 • İzmir
Açıklama: Still-Arser firmam zda daimi olarak al acak At lye teknisyenlerine ihtiyac m z vard r. Genel Nitelikler En az Meslek Lisesi Elektrik B l m , tercihen niversitelerin Meslek Y ksek Okulu Elektrik, Otomotiv veya Makinalar B l mlerinden mezun, ...
36 saniye önce
 • Maktest
 • İzmir
Açıklama: Otomotiv sekt r nde makine ve yedek par a imalat yapmakta olan firmam za "Teknik Ressam" al nacakt r. - Meslek Y ksekokullar n n Makine Resim Konstr ksiyon ve ilgili teknik b l mlerinden mezun - En az 3 y l otomotiv imalat sekt r nde teknik ...
36 saniye önce
 • Maktest
 • İzmir
Açıklama: Dizel test tezgah ve ekipmanlar imal eden firmam z n Elektronik B l m nde al mak zere; Projelerde birlikte al lmakta olan tasar m firmas ndaki yaz l m ve donan m ekibine destek t m al malar n y r t lmesinden sorumlu olacak ekip arkada ar yoruz. ...
36 saniye önce
 • Kare Kapitone
 • İstanbul
Açıklama: stanbul i li Bomonti de bulunan tekstil firmam zda al cak i arkada lar ar yoruz, i hakk nda her hangi bir tecr beye sahip olman z gerekmemektedir, whatsapp zerinden mesajla ula t n z taktirde en k sa s rede geri d n sa lanacakt r, iyi g nler sa ...
36 saniye önce
 • Intro A
 • Bursa
₺4.250 aylık
Açıklama: Distrib t rl n yapm oldu umuz firmalar ad na , M teri Potansiyeli ve M teri Kazan m Projesi i in; a r Merkezinde al acak M teri Temsilcisi eleman ar yoruz. M terilere giden reklam aramas sonucunda, bilgi almak isteyen m terilere, kampanyalar m ...
36 saniye önce
 • The Food Court
 • İstanbul
Açıklama: Avc lar / Ambarl B lgesinde 2012 y l ndan beri faaliyet g steren i letmemiz i in Garson/Komi al ma arkada aray m z bulunmaktad r. Tam veya yar zamanl al maya uygundur. letmemiz pazartesi g nleri kapal d r. Maa :4500-5000 TL aras leti im/g r ...
36 saniye önce
 • Vigo Tekstil
 • İstanbul
Açıklama: hracat firmam zda penyede al acak ''Model Kesimci'' bay ve bayan elemanlar al nacakt r. Adres : Ba lar mahallesi ko man caddesi no 43/2 G ne li/Ba c lar G ne li Ba c lar G ng ren ve yak n evreden ba vurular dikkate al nacakt r. Alan d ba vurular ...
36 saniye önce
 • Litera Yay nc l k
 • İstanbul
Açıklama: Depo Sevkiyat Eleman M terilerden gelen sipari lerin uygun ekilde sevk edilmek zere haz rlanmas ve tedarik ilerden gelen r nlerin depolanmas i lemlerini y r tmek zere; GENEL N TEL KLER VE TANIMI Genel Nitelikler En az lise mezunu, D zenli ve ...
36 saniye önce
Açıklama: Mu la Dalaman-K yce iz- Ortaca lokasyonlar nda ikamet eden, zel g venlik g revlisi kimlik kart na sahip, Diksiyonu, d g r n d zg n, En az 170 boylar nda, 20-40 ya aral nda, Erkek zel g venlik g revlisi ilan d r. (Servis ve Yemek imkan vard r.) ...
36 saniye önce