Nerede

Türkiye (23231 pozisyonlara)

Periyot
Program
İstihdam
Bir kaynak
Yer
Göre sırala:
 • D N ER LOJ ST K
 • İstanbul
Açıklama: irketimizin Arnavutk y'de bulunan Deposunda g rev alacak; - Lojistik Depo i leyi i ve uygulamalar konusunda deneyimli, - Lojistik Depolarda r n toplama, aktarma ve palet olu turma i lerinde g rev alm , - Tak m al mas na uyumlu, - Yo un al ma ...
38 saniye önce
 • United Services
 • İstanbul
₺7.435 aylık
Açıklama: ***ANADOLU YAKASI DANI MA VE G ZET M G REVL S *** Tuzla / Deri Sanayi B lgesinde Bulunan Lojistik Depo Projemize Tercihen Evli; 25 - 45 Ya Aras BAY ( ERKEK ) Dan ma ve G zetim Personel Al m Yap lacak. mkanlar : 6,935 TL Maa + 500 TL Yemek Kart ...
39 saniye önce
 • United Services
 • İstanbul
₺7.435 aylık
Açıklama: ***ANADOLU YAKASI DANI MA VE G ZET M G REVL S *** Adaylar L tfen Aramay n z lan n Ekran g r nt s al p whatsapp tan m racaat edebilirsiniz...! Tuzla / Deri Sanayi B lgesinde Bulunan Lojistik Depo Projemize Tercihen Evli; 25 - 45 Ya Aras BAY ( ...
39 saniye önce
Açıklama: STANBUL/AVRUPA YAKASI ARNAVUTK Y'de bulunan kurumsal LA firmam za TEM ZL K PERSONELLER aramaktay z. ALI MA SAATLER M Z; haftai i 07:30-17:00, haftasonu tatil eklindedir. 6000 TL + SGK + YEMEK + SERV S MKANI ARANAN N TEL KLER; -En az ilk retim ...
39 saniye önce
 • KFC T rkiye
 • İstanbul
Açıklama: Faaliyetlerini D nyay besleyen lider irket vizyonu nda y r ten ve 145 lkede, 25.000 den fazla restoranla d nyan n en b y k restoran zincirlerinden biri olan KFC tak m n n bir par as olmak zere; ekip yesi aray i erisindeyiz. KFC Atak y NEF ( ...
39 saniye önce
 • KFC T rkiye
 • İstanbul
Açıklama: Faaliyetlerini D nyay besleyen lider irket vizyonu nda y r ten ve 145 lkede, 25.000 den fazla restoranla d nyan n en b y k restoran zincirlerinden biri olan KFC tak m n n bir par as olmak zere; ekip yesi aray i erisindeyiz. KFC stanbul Kurtk y ...
39 saniye önce
 • JUMBO K NEFE
 • İzmir
Açıklama: Tan m Turizm sekt r nde faaliyet g steren Jumbo K nefe zincirimizin b nyesinde a a da belirtilen lokasyonlarda al mak zere yiyecek i ecek departman na ba l olarak al acak BULA IK I AYCI TEM ZL K g revlerinde al acak tak m arkada aramaktay z. ...
39 saniye önce
Açıklama: ATOS, y ll k yakla k 12 milyar euro cirosu 72 lkede, 100 bin al an yla dijital hizmet alan nda lider uluslararas bir IT hizmetleri firmas d r. stanbul, Ankara, D zce ve Ordu lokasyonlar nda faaliyet g steren Atos T rkiye, ayn zamanda yakla k 1. ...
39 saniye önce
 • Plastmer Plastik E ya Ve Metal
 • İstanbul
Açıklama: elik E ya imalat m z i in tercihen benzer sekt rde al m , halen bir firmada aktif olarak al mayan ( i siz olunmas gerekmektedir) gazalt kaynak elemanlar ve ustalar al nacakt r. letmemiz Tuzla-Tepe ren dedir. Yak n ikamet tercihimizdir.(Emekli ki ...
40 saniye önce
 • Karaca Home
 • İstanbul
Açıklama: Ma azam zda Sat Dan man pozisyonunda al mak zere Arap a Bilen zg veni y ksek diksiyonu ve ileti imi kuvvetli Kad n personel ar yoruz.
40 saniye önce
 • Coral Lojistik
 • Antalya
Açıklama: Artan i yo unlu umuzdan dolay yeni i arkada lar aramaktay z. Lojistik sekt r n de olan firmam z 2 y ld r T rkiye'de hizmet vermektedir. Sekt r tecr be gereksinimi olmamas na ra men, adaylar n uluslararas ta ma, g mr k, evrak ve i takibi tecr ...
40 saniye önce
 • Arer Tres rg Makineleri
 • İstanbul
Açıklama: Tercihen teknik liselerden veya meslek y ksekokullar ndan mezun, * Malzeme ve retim bilgisi olan, * r n montaj , son r n kontrol , paketlemesi yapabilecek, * Gerekti inde esnek al ma saatlerine uyabilen, * B s n f s r c belgesine sahip olan ve ...
40 saniye önce
 • Gizli Firma
 • İstanbul
Açıklama: End striyel ekipmanlar n sat nda faaliyet g steren firmam zda g rev yapmak zere ; Genel muhasebe kay tlar n n yap lmas , Eirsaliye ve Efatura kesilmesi. Sat c faturalar n n kontrol ve kabulu. Nakit ak ve kredi deme listesi takibi, Banka ...
40 saniye önce
 • Reina G zellik
 • İstanbul
Açıklama: Alan nda Uzman ve DENEY ML Uygulamalar konusunda g ncel y ntem, teknik ve teknolojilere hakim, MEB ve zel E itim Kurulu lar ndan Sertifikas Olan 25 ile 35 ya aras , Bran ndaki bilimsel geli meleri yak ndan takip eden, nsan ili kilerinde ba ar l ...
40 saniye önce
 • Reina G zellik
 • İstanbul
Açıklama: Alan nda Uzman ve DENEY ML Uygulamalar konusunda g ncel y ntem, teknik ve teknolojilere hakim, MEB ve zel E itim Kurulu lar ndan Sertifikas Olan 25 ile 35 ya aras , Bran ndaki bilimsel geli meleri yak ndan takip eden, nsan ili kilerinde ba ar l ...
40 saniye önce
 • Efems Ambalaj
 • İstanbul
Açıklama: Zeytinburnu / Topkap 'da Karton anta retimi yapan firmam za giyotin ka t kesim b l m nde g revlendirilecek Giyotin Ustas /Kalfas tak m arkada lar aramaktay z. i renmek isteyen vas fs z gen arkada lar da ba vurabilir. Aranan Nitelikler Tecr beli ...
40 saniye önce
 • Yasa Makina
 • İstanbul
Açıklama: * En az lise mezunu * Tercihen 2 y l r n tasar m tecr besi olan * Temel l aletlerini kullanmay bilen * Askerlik g revini tamamlam * Ekip al mas na uyum sa layabilecek, * Kendini geli tirmeye a k Tak m arkada lar ar yoruz.
40 saniye önce
 • Atom M hendislik
 • İstanbul
Açıklama: CK irketler Grubu 2001 y l ndan beri T rk sanayisine hizmet etmektedir. Grubun irketlerinden Cenkay Test ve l Aletleri A. . l aletleri sat n yapmaktad r. Ayn zamanda www.sanayipazari.com isimli web sitesi zerinden her t rl sanayi r n satmaktad ...
41 saniye önce
 • Yasa Makina
 • İstanbul
Açıklama: niversitelerin ilgili b l mlerinden mezun, AUTOCAD ve SOLID programlar na hakim, leri derecede teknik resim l me ve resimleme bilgisine sahip, S f rdan r n tasarlayabilecek ve revize edebilecek, Makine sekt r nde ve tasar m nda tecr beli, retim ...
41 saniye önce
 • Merger Ayakkab
 • Tekirdağ
Açıklama: Ayakkab Taban sekt r nde retim yapan, %50'si yabanc sermayeli olan irketimizin Avrupa Serbest B lgesinde bulunan fabrikas nda teknik ekip b nyesinde al acak bak m eleman pozisyonunda tak m arkada ar yoruz. * End stri Meslek Liselerinin ve ya ...
41 saniye önce