Nerede

Depo eleman, Türkiye (4812 pozisyonlara)

Periyot
Program
İstihdam
Bir kaynak
Yer
Göre sırala:
 • stanbul Teknik Ecza Deposu la San. Ve Tic. Ltd. ti.
 • İstanbul
... nde hizmet veren ecza depomuza, depo eleman olarak al acak BAY ... (B s n f ehliyetli), Deponun genel raf d zeninden sorumlu olacak ... nde hizmet veren ecza depomuza, depo eleman olarak al acak BAY ... 15.10.2022 Pozisyon: Depo Eleman Cinsiyet: Erkek Alan : ...
21 gün önce
 • Dilek Grup
 • İstanbul
... - Depo Eleman A klamas Avrupa yakas nda Esenyurt da kurulu i yerlerimizdeki depolarda al acak "Depo eleman ... " "Sevkiyat eleman " aray m z bulunmaktad r. - Depo i inde yada ...
16 gün önce
 • TRENDYOL
 • İstanbul
... veya di er Depo Eleman ilanlar na g z atabilirsiniz. Trendyol Depo Eleman ilan i in ba ... s resi dolmu tur. Di er Depo Eleman ilanlar n inceleyebilirsiniz veya i ilanlar sayfas ...
19 gün önce
 • Al Nalburiye
 • İstanbul
... BULUNAN DEPOMUZ DA ALI MAK ZERE DEPO ELEMANI ALINACAKTIR. Beyo lu Karak y depomuza Depo Eleman al ... nacakt r. Daha nceden depo - sevkiyat ...
5 gün önce
 • Ayakkab D nyas
 • İstanbul
Açıklama: Ayakkab D nyas - Depo Eleman - stanbul Nautilus A klamas 1923 y l ... azas nda al mak zere ''Depo Eleman '' ar yor. stenen ... Stok kontrol ve takibini yapmak, Depo g venli ini ve d zenini ... baz nda ger ekle tirmek, Depoda yer alan t m malzemelerin takibini ...
22 gün önce
 • Supplementler.com
 • İstanbul
... ofisimizde bizimle birlikte al acak Depo Eleman pozisyonunda g revlendirilmek zere; Genel Nitelikler ... kariyer hedefi olan, Daha nce depo eleman g revinde al m , Ekip al mas ...
bir gün önce
 • Cudo Bayan Ayakkab
 • İstanbul
Açıklama: Depo ve Sevkiyat biriminde DEPO ELEMANI olarak g revlendirilecek Tak m Arkada ... edilerek y klenmesi temel faaliyetleridir. Depo Eleman Genel Nitelikler 1.E itim:Ortaokul ve ... edilebilir. 2.Yabanc Dil:- 3. Tecr besi:Depo konusunda al m olmal d r. 4. ...
8 gün önce
 • zerplast Plastik
 • İzmir
... faaliyet g steren fabrikam zda "Depo Eleman " olarak al acak tak m ... r nleri ara lara y klemek, Depo alan n n genel tertip, ... r nlerin depo i erisindeki d zenini sa lamak, Depo operasyonlar i in ... gibi kontrollerini yapmak, Gereksinimler: Depo alan nda en az 1 y ...
14 gün önce
 • engelk y B rek isi
 • İstanbul
... d r, Genel M d r Kendisine Ba l Alt Pozisyonlar:Depo Eleman 1.Bilgisayar kullanmas n bilen. 2. r nlerin stre ... ekilde g nderilmesini sa lar 4.Depolardan malzeme alacak ki ilere refakat ... rlay p teslimat n yapar 10.Depolara gelen mallar n istiflenmesine yard m ...
15 gün önce
 • engelk y B rek isi
 • Üsküdar
... r, Genel M d r Kendisine Ba l Alt Pozisyonlar: Depo Eleman 1. Bilgisayar kullanmas n bilen. 2. r nlerin stre ... ekilde g nderilmesini sa lar 4. Depolardan malzeme alacak ki ilere refakat ... rlay p teslimat n yapar 10. Depolara gelen mallar n istiflenmesine yard m ...
16 gün önce
 • Ada Anadolu Giyim San. Tic. Ltd. ti
 • İstanbul
Açıklama: Depo Eleman Ada Anadolu Giyim San. Tic ... Giyim firmam z n Ba lar ubesine Depo Eleman al nacakt r. Aranan Kriterler Ba ... , Sorumluluk sahibi, Firmam z n deposunda kuma giri k yapacak DEPO ELEMANI aranmaktad r. N TEL KLER Erkek ...
17 gün önce
 • Mado Dondurma
 • Balıkesir
Açıklama: Mado Dondurma - Depo Eleman (Gece al acak) A klamas Orhanl ... mak zere Gece al acak " Depo Eleman " ar yoruz. stenen Yetenek ve ... bilgisi ve tecr besi olan Depo d zeni ve stok kontrol bilgisine ...
18 gün önce
 • Supplementler.com
 • İstanbul
... Tesisimizde bizimle birlikte al acak Depo Eleman pozisyonunda g revlendirilmek zere; Genel Nitelikler ... kariyer hedefi olan, Daha nce depo eleman g revinde al m , Ekip al mas ...
21 gün önce
 • Evkur
 • Şanlıurfa
Açıklama: Evkur - Depo Eleman - T m T rkiye A klamas Ma azalar m ... sat zerine faaliyet g stermektedir. Depo i erisindeki r nlerin ta nmas ... nda g rev almas , Depoya gelen r nlerin raflara yerle ... Sorumluluk bilinci geli mi , Depolar m zda g revlendirilmek zere ...
22 gün önce
 • Saray Muhallebicisi
 • Bingöl
Açıklama: Saray Muhallebicisi - Depo Eleman A klamas Saray Muhallebicisi, stanbul'un ... bulunan sevkiyat birimimizde al acak, Depo Eleman aray m z vard r. stenen Yetenek ve ... na y klenme s recini sa layacak Depo d zen ve temizli inden sorumlu ...
25 gün önce
 • Saray Muhallebicisi
 • İstanbul
Açıklama: Saray Muhallebicisi - Depo Eleman - Ba c lar G ne li A klamas ... bulunan sevkiyat birimimizde al acak, Depo Eleman aray m z vard r. stenen Yetenek ve ... na y klenme s recini sa layacak Depo d zen ve temizli inden sorumlu ...
27 gün önce
 • Yi it Ma azac l k
 • Eskişehir
... Açıklama: Yi it Ma azac l k - Depo Eleman ( Eski ehir ) A klamas Ma azac ... Eski ehir/Odunpazar ubesi i in, DEPO alan nda g revlendirilecek tak m ... Tercihen asgari lise mezunu Depo konusunda deneyimli Kendini ... EVRES NDE KAMET EDEN DEPO ALANINDA G REVLEND RELECEK ...
8 gün önce
 • Bofor Lojistik
 • İstanbul
₺6.090 aylık
... faaliyet g steren firmam z n E-Ticaret Deposunda g revlendirilmek i in Depo Eleman aray m z bulunmaktad r. M lakatlar m z ofisimizde ... acak -En az lise mezunu,( Depo i inde tecr be varsa ortaokul ...
8 gün önce
 • TERGAN DER
 • İstanbul
... E-Ticaret Deposu'nda g rev alabilecek "Depo Eleman " tak m arkada lar ar yoruz ... , iade, etiketleme, ve bunun gibi depo i erisinde yap lmas gereken t m i leri ... e itli deri aksesuarlar bulunmaktad r. Tercihen depo i leyi i ve uygulamalar konusunda deneyimli ...
13 gün önce
 • Baqa Tekstil Sanayi Ve Ticaret A. .
 • İstanbul
... Sanayi Ve Ticaret A. . - Depo Eleman A klamas Unique Urban-Couture Style ... ne bilgi vermek, Depo g venli ini sa lamak Depo malzeme giri / k ... ara lara y klemek, Deponun temizlik ve d zenini sa ... lamak, Ma aza depolar n n ve merkez deponun say mlar n organize ...
15 gün önce