Nerede

Depo personeli, Türkiye (8519 pozisyonlara)

Periyot
Program
İstihdam
Bir kaynak
Yer
Göre sırala:
 • Koza Trendy
 • İstanbul
Açıklama: Esenyurt B lgesinde Depo Eleman olarak al acak Depo Personeli/Depo Eleman Al m yap lacakt r. 18-35 Ya aral nda Gereksinimler: Esenyurt B lgesinde Depo Eleman olarak al acak Depo Personeli/Depo Eleman Al m yap lacakt r. 18-35 Ya aral nda
4 gün önce
 • Koza Trendy
 • İstanbul
Açıklama: Esenyurt B lgesinde Depo Eleman olarak al acak Depo Personeli/Depo Eleman Al m yap lacakt r. 18-35 Ya aral nda Gereksinimler: Esenyurt B lgesinde Depo Eleman olarak al acak Depo Personeli/Depo Eleman Al m yap lacakt r. 18-35 Ya aral nda
4 gün önce
 • Firma Ad Gizli
 • Kocaeli
Açıklama: Firma Ad Gizli - Depo Personeli A klamas Ofis malzemeleri sat yapan ... , paketleme, sevkiyat gibi i ler yapacak depo personeli stenen Yetenek ve Uzmanl klar ... veya tecilli (tercihen yerine getirmi ) depo personelleri al nacakt r. Br t cret: 5300TL ...
bir gün önce
 • Team Fores HR
 • İstanbul
Açıklama: Team Fores HR - Depo Personeli A klamas Dan manl n yapmakta ... stermekte olan irketimizin depolar nda g revlendirilmek zere r n Yerle tirme Personeli aray m z bulunmaktad ... Perakende giyim, aksesuar depo alan nda deneyim sahibi Depo alanlar n n d ...
9 gün önce
 • Proservice
 • İzmir
₺4.253 aylık
... g revlendirmek zere a a daki niteliklerde Depo Personeli aramaktay z: Depo Personeli; Fabrikalarda depo b l m nde minimum 10 y l deneyime ... , Askerlik hizmetini yerine getirmi , Erkek personel al m yap lacakt r. Fabrikan n servisi ...
13 gün önce
... pekyol - Engelli Ma aza Depo Personeli Alsancak pekyol A klamas pekyol, ... i in " Engelli Ma aza Depo Personeli" pozisyonunda yeni bir ekip yesi ... nleri ma aza i ine ve depoya yerle tirmek, r n transferlerini ger ... tirmek Ma aza i i, depo d zeni ve temizli ini ...
17 gün önce
 • L COVE OTOMOT V SAN. T C. LTD. T .
 • Bursa
... veya yeti tirilmek zere ''DEPO PERSONEL '' al nacakt r. Depoya gelen r nlerin, irsaliye ... ekle tirmek ve takibini yapmak, Deponun d zen, temizlik ve i g venli i artlar ... veya yeti tirilmek zere ''DEPO PERSONEL '' al nacakt r. Depoya gelen r nlerin, irsaliye ...
7 gün önce
... azas nda g revlendirmek zere "Depo Personeli" aramaktad r. Tercihen depo i leyi i ve uygulamalar konusunda ... al mas na yatk n. Gereksinimler: Depoya gelen r nleri kontrol ederek, ... mal kabulun yapmak, Sorumlu oldu u depo alan ndaki r nlerin d zenlenmesini sa ...
8 gün önce
... azas nda g revlendirmek zere "Depo Personeli" aramaktad r. Tercihen depo i leyi i ve uygulamalar konusunda ... al mas na yatk n. Gereksinimler: Depoya gelen r nleri kontrol ederek, ... mal kabulun yapmak, Sorumlu oldu u depo alan ndaki r nlerin d zenlenmesini sa ...
9 gün önce
... azas nda g revlendirmek zere "Depo Personeli" aramaktad r. Tercihen depo i leyi i ve uygulamalar konusunda ... al mas na yatk n. Gereksinimler: Depoya gelen r nleri kontrol ederek, ... mal kabulun yapmak, Sorumlu oldu u depo alan ndaki r nlerin d zenlenmesini sa ...
9 gün önce
 • Nomad Otomotiv
 • İstanbul
... Otomotiv yedek par a sekt r nde depo personeli aray m z bulunmaktad r. Otomotiv yedek par ... a sekt r nde depo personeli aray m z bulunmaktad r. Ek Bilgiler lan ... Tarihi: 15.07.2022 Pozisyon: Depo G revlisi Cinsiyet: Erkek Alan : Sekt ...
9 gün önce
 • SEW-EURODRIVE Turkey
 • Gebze
Açıklama: Job description DEPO PERSONEL GENEL N TEL KLER VE ... stermekte olan firmam z n depo b l m nde g revlendirilmek zere depo personeli aranmaktad r. Nitelikleriniz Lise yada ... Bilgileri - Departman: DEPO al ma ekli: S rekli / Tam zamanl Personel Say s : 1 ...
11 gün önce
 • Koza Trendy
 • İstanbul
... nda faaliyet g steren firmam z n deposunda al acak Depo Personeli/Eleman al m yap lacakt ... nda faaliyet g steren firmam z n deposunda al acak Depo Personeli/Eleman al m yap lacakt ...
11 gün önce
 • Ac badem Sa l k Grubu
 • İstanbul
... Açıklama: Ac badem Sa l k Grubu - Depo Personeli A klamas Ac badem Sa l k Grubu ... Lojistik b nyesinde g revlendirilmek zere Lojistik-Depo Personeli aray m z bulunmaktad r. Mal kabul, ... , nsan ili kilerinde ba ar l , Depo s re lerinde tecr beli, Beden g c ...
11 gün önce
 • Btm Bilin li T ketici Ma azalar
 • İstanbul
Açıklama: Depo Personeli (Ba c lar) Btm Bilin li T ... Merkezimizde g revlendirmek zere hracat Depo Personeli aray m z bulunmaktad r.Depoya gelen r nlerin kab l , barkodlanmas ... , eki listesinin olu turulmas gibi depo s re lerinde deneyimli,El terminali ...
bir gün önce