Nerede

Depo personeli, Türkiye (6013 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • TIFFANY&TOMATO
 • İstanbul
... Açıklama: TIFFANY&TOMATO - Depo Personeli ( stanbul-G ng ren) A klamas Depo d zenini sa layabilecek ... nleri sayarak teslim al p, depoya yerle tirecek, rsaliyelerin giri inin ... a a da belirtilen niteliklere uygun Depo Personeli aranmaktad r. Aran lan Nitelikler: ...
17 gün önce
 • AKSU AR I MA AZACILIK A.
 • Kırklareli
... aza Y neticisi Sat G revlisi Sevkiyat/depo Personeli AKSU AR I MA AZACILIK A. - Ma ... aza Y neticisi Sat G revlisi Sevkiyat/depo Personeli A klamas irketimizin Ma azalar nda ... aza Eleman , Ma aza Y neticisi, Depo isi, Ma aza B l m M d r , Ma azalar ...
29 gün önce
Açıklama: pekyol - Ma aza Depo Personeli Kad k y pekyol A klamas ... azam z i in " Ma aza Depo Personeli" pozisyonunda yeni bir ekip yesi ... nleri ma aza i ine ve depoya yerle tirmek, r n transferlerini ger ... ekle tirmek Ma aza i i, depo d zeni ve temizli ini ...
18 gün önce
... Açıklama: pekyol - Ma aza Depo Personeli Antalya Rixos pekyol A klamas ... azam z i in " Ma aza Depo Personeli" pozisyonunda yeni bir ekip yesi ... nleri ma aza i ine ve depoya yerle tirmek, r n transferlerini ger ... ekle tirmek Ma aza i i, depo d zeni ve temizli ini ...
20 gün önce
 • Neko Otomotiv
 • Tokat
Açıklama: Neko Otomotiv - Depo Personeli (Engelli) A klamas Otomotiv yedek par a ... g steren firmam z n Yenibosna'da bulunan deposuna, Depoya gelen r nlerin, raflara yerle tirilme ... stlenecek, kur a kay tl ENGELL Depo Personeli al nacakt r. stenen Yetenek ve ...
28 gün önce
 • YK YATIRIM HOLD NG A
 • İzmir
... zmir b lgesinde bulunan e-ticaret deposunda g revlendirmek zere ''Depo Personeli'' aray m z bulunmaktad r. ... yap lacakt r. zet Bilgiler Pozisyon : Depo Personeli Sekt r : Lojistik - Ta mac ... l k Kategori : Lojistik / Depo al ma ekli : Tam zamanl ...
4 gün önce
 • Neko Otomotiv
 • Kütahya
Açıklama: Neko Otomotiv - Depo Personeli A klamas Otomotiv yedek par a sekt r ... g steren firmam z n Yenibosna'da bulunan deposuna, Depoya gelen r nlerin, raflara yerle tirilme ... daha nce yedek par a deposunda al m , Depo d zeni ve operasyon konusunda tecr ...
9 gün önce
 • BTM B L N L T KET C MA AZALARI
 • İstanbul
... g revlendirmek zere Lojistik Depo Personeli aray m z bulunmaktad r. Depoya gelen r nlerin kab ... rlanmas , Depoya gelen iadelerin ayr t r lmas , Depo reyonlar n n d zenlenmesi, Depodaki t m ... lere destek olunmas , Gereksinimler: Depo s re lerinde deneyimli, ...
12 gün önce
 • Arma an Oyuncak
 • İstanbul
Açıklama: DEPO ELEMANI 1990 y l ndan ... Lojistik b l m nde g rev yapacak Depo Personeli aray m z bulunmaktad r Gereksinimler: 25-45 ... aral nda, PTC cihaz kullanabilen, Depo alan nda en az 2 y ... yerine getirmi , Tercihen perakende deposunda al mas bulunan, Yo un ...
2 gün önce
 • Arma an Oyuncak
 • İstanbul
... Oyuncak Lojistik b l m nde g rev yapacak Depo Personeli aray m z bulunmaktad r. Gereksinimler: 25-45 ... aral nda, PTC cihaz kullanabilen, Depo alan nda en az 2 y l tecr ... hizmetini yerine getirmi , Tercihen perakende deposunda al mas bulunan, Tercihen Beylikd ...
2 gün önce
 • Nk Tekstil Ltd ti
 • İstanbul
... olacak, Merter'deki merkez depomuzda al acak depo personeli al nacakt r. in Tan ... mada fiziksel sorunu olmayan Erkek depo personeli al nacakt r.
6 gün önce
 • G venal Kal p Elemanlar
 • İstanbul
... g steren irketimizin Deposunda istihdam edilmek zere Depo Personeli aramaktay z. Genel Nitelikler Depo konusunda deneyimli ... (Erkek Adaylar i in) G rev Tan m Depo d zenlemesini sa lamak, raf eksiklerini ...
14 gün önce
 • TIFFANY&TOMATO
 • İstanbul
... gelen r nleri sayarak teslim al p, depoya yerle tirecek, rsaliyelerin giri inin ... zere a a da belirtilen niteliklere uygun Depo Personeli aranmaktad r. Aran lan Nitelikler: En ... az lise tercihen y ksekokul mezunu, Depo s recinde en az 1 y l deneyimli, MS ...
16 gün önce
 • Ekol Ma azalar
 • Ankara
Açıklama: Ekol Ma azalar - Depo Personeli(Ontriko) A klamas Ma azac l k sekt r ... Ankara Merkez Deposunda(OnTriko) g rev almak zere; Depoya gelen r nlerin depodaki yerine yerle ... lacak r nlerin haz r hale getirilmesi, Deponun temiz ve d zenli tutulmas , Firma ...
17 gün önce
 • Sunny Elektronik
 • İstanbul
... g stermektedir. Firmam zda g revlendirilmek zere Depo Personeli aray m z bulunmaktad r. En az lk ... , tercihen Lise mezunu, Minimum 2 y l depo i veya lojistik b l mlerinde deneyim sahibi ... nda ikamet eden, TANIMI Lojistik Depo Birimindeki y kleme / bo altma i ...
4 gün önce
Açıklama: Madame Coco - Depo Personeli (Kayseri Forum AVM) A klamas Perakende ... ma azas nda g revlendirilmek zere Depo Personeli" aray m z bulunmaktad r. stenen Yetenek ve ...
11 gün önce
 • Koza Trendy
 • İstanbul
... al acak, dinamik, i ine sad k, Depo Personeli al m yap lacakt r. Yo un ... al acak, dinamik, i ine sad k, Depo Personeli al m yap lacakt r. Yo un ...
11 gün önce
 • Ykc Plastik Ambalaj ve Kapak Sanayi Ticaret Anonim irketi
 • Ankara
... revlendirilmek zere Tecr beli Depo Personeli ar yoruz, Tercihen Meslek ... Sahip, Askerlik Hizmetini Tamamlam , TANIMI Depo i ak na g re her ... olarak tamamlanmas ad na depo sorumlusunun y nlendirmesi ile ... re lerinde aktif rol alacak, Depo b l m tak m yesi ar ...
18 gün önce
 • Madame Coco
 • Adana
Açıklama: Madame Coco - Depo Personeli Adana Real AVM A klamas Perakende ... ma azas nda g revlendirilmek zere Depo Personeli" aray m z bulunmaktad r. stenen Yetenek ve ...
20 gün önce
 • Neko Otomotiv
 • İstanbul
... g steren firmam z n Yenibosna'da bulunan deposuna, Depoya gelen r nlerin, raflara yerle tirilme ... stlenecek, kur a kay tl ENGELL Depo Personeli al nacakt r. Gereksinimler: Yenibosna ve ... az %40 engelli raporu olan, Depo d zeni ve operasyon konusunda tecr ...
22 gün önce