Nerede

Depo sorumlusu, Türkiye (312 pozisyonlara)

Göre sırala:
... TEL KLER VE TANIMI Sevgili Depo Sorumlusu aday m z, Perakende ser ... , Kapasitesi hep dolu d zenli depo senin i inse, Mutlu m ...
3 gün önce
 • Ayd nl Grup
 • İstanbul
... TEL KLER VE TANIMI Sevgili Depo Sorumlusu aday m z, Perakende ser ... , Kapasitesi hep dolu d zenli depo senin i inse, Mutlu m ...
7 gün önce
 • WEMSEY
 • İstanbul
... KLER VE TANIMI A klamas Depo Sorumlusu 1983 Y l nda Wemsey ad ... , yarat c ve yenilik i Depo Sorumlusu ekip arkada lar aramaktay z ... netimi ve takibini sa lamak, Deponun di er departmanlarla olan koordinasyonunu ... En az 2 y l depo/sevkiyat ve depo y neticili i tecr ...
20 gün önce
 • M NTTEKS KONFEKS YON SAN.T C.LTD. T
 • İstanbul
... nda g revlendirilmek zere Tasnif Depo Sorumlusu aranmaktad r. Firmam zda ... kurulmu olan tasnif deposunda imalat m d rl ne ... sevkiyatlar n organize edip sorumlusu oldu u departman ve ... lar n y netebilecek Tasnif Depo Sorumlusu aranmaktad r. Aranan Nitelikler ...
12 gün önce
 • OK DA ELEKTRON K SAN. VE T C. A
 • İstanbul
... TANIMI stanbul Esenyurt'taki depomuz i in Depo Sorumlusu ar yoruz. Teknik Lise ... veya MYO mezunu Depo y netimi ... malzemeleri haz rlamak / haz rlatmak Depodaki stoklar takip etmek, periyodik olarak ...
23 gün önce
 • ARABA SEPET OTOMOT V B L M DANI MANLIK H ZMETLER SANAY VE T CARET ANON M RKET
 • İstanbul
... n. Yedek Par a Depo Sorumlusu pozisyonunun sorumluluklar nelerdir? Gelen ... par alar kontrol ederek depoya yerle tirmek. Servis at ... tamamlamak. Yedek Par a deposunun temizli inden, d ... olmak. Yedek Par a Depo Sorumlusu pozisyonundan neler bekliyoruz? Tercihen ...
4 gün önce
 • Bilge E itim Dan manl k A.
 • İstanbul
... steren firmam z i in depo sorumlusu aramaktay z. irket prosed rlerine ... uygun olarak depoya gelen r nlerin kontrol , ... ilgili yerlere yerle tirilmesi, Deponun kontrol n n ve d ... ve aktif olarak ara kullanabilen, Depo Sorumlusu al nacakt r.
14 gün önce
 • YILDIZ TUR.SAN.VE T C.LTD. T .
 • Trabzon
... zinciri y netiminde lojistik, depo, ithalat, ihracat operasyonlar ... na hakim Aranan Nitelikler Depoya gelen r nlerin ... zet Bilgiler Pozisyon : Muhasebe ve Depo Sorumlusu Sekt r : Mobilya - ... Aksesuar Kategori : Lojistik / Depo , Muhasebe al ma ekli : ...
24 gün önce
 • YILDIZ TUR.SAN.VE T C.LTD. T .
 • Trabzon
... , Malzeme bilgisi olan, Depo sistemleri ve stok y ... netimi bilgisi olan, Depo birimine gelen r nlerin ... , zet Bilgiler Pozisyon : Malzeme Depo Sorumlusu Sekt r : Mobilya - Aksesuar ... Kategori : Lojistik / Depo al ma ekli : Tam zamanl ...
24 gün önce
 • TEF ROM N AAT ENERJ SANAY VE T CA.
 • Ankara
... al acak, Stok kontrol, depo y netimi ve sevkiyat s ... saatlerine uyum sa layabilecek, antiye Depo Sorumlusu al m yap lacakt r ... n d zenlenmesini sa lamak, Depo ihtiya lar n belirleyerek, ... ve kodlanmas n y netmek, Depoya gelen malzemelerin retici talimatlar na ...
28 gün önce
 • POL MER ARGE PLAST K SAN. VE T C. A. .
 • İstanbul
... daki niteliklere sahip Lojistik Depo Sorumlusu aranmaktad r. ARANAN N ... TEL KLER Lojistik / depo alan nda en az 5 ... inin sa lanmas , Depo ekibiyle uyum i inde ... nl k operasyonlar n depo personeli ile do ru ... lanmas , G rev ald deponun sistem kay tlar ile ...
23 saat önce
 • EYFEL PARF M
 • İstanbul
... a daki niteliklere sahip "Depo Sorumlusu" ar yoruz. Depoya gelen r nlerin kontrol ... , teslim al nmas ve depo giri lerinin yap lmas /yapt ... r lmas , Depo d zeninin sa lanmas . Depo say mlar n ... mezun, En az 2 y l Depo alan nda tecr beli, Tertip ...
21 gün önce
 • HT Solar Enerji A. .
 • İstanbul
... , Lojistik s re y netimi, depo-stok y netimi konular nda ... ve koordinasyon becerileri geli mi , " Depo Sorumlusu " aray m z mevcut. TANIMI ... Depo-Stok y netimi ve yap ... takibini yapmak, st y netime depo ile ilgili gerekli raporlar haz ...
13 gün önce
 • Rella G da San. Tic. A. .
 • İstanbul
... z n hammadde depo b l m nde Depo Sorumlusu olarak g rev ... yapmak zere depo alan nda ... niversite mezunu So uk hava depo ortamlar nda al abilecek MS ...
19 gün önce
 • ERTE KOZMET K SAN. T C. A. .
 • İstanbul
... r nde minimum 3 y l depo y netimi zerine al m ... eden veya edebilecek Ambalaj/Hammadde Depo Sorumlusu aray m z bulunmaktad r ... . TANIMI Depoya gelen malzemelerin mal kabul, depolama ... mlere sevkiyat n sa lamak Deponun genel d zenini ve sistematik ...
28 gün önce