Nerede

E itim dan man, Türkiye (3512 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Bayrampa a z m E itim Kurumu
 • İstanbul
... , leti imi kuvvetli, E itim kurum k lt r ne uyumlu, E itim dan man al ma arkada ... .2022 Pozisyon: E itim Dan man Cinsiyet: Kad n Alan : E itim Dan manl Sekt r: E itim E itim Durumu: Lisans Deneyim ...
11 gün önce
 • Perka E itim Ve Dan manl k
 • İstanbul
... konusunda istekli, G n m z e itim teknolojilerine hakim olup kurum k lt ... kursumuzda al mak zere E itim Dan manlar al nacakt r. G ... al mak zere E itim Dan manlar al nacakt r. Ek ... E itim Dan man Cinsiyet: Di er Alan : E itim Dan manl Sekt r: E itim E itim Durumu ...
22 gün önce
... m zda g revlendirilmek zere, E itim Dan man al m yap lacakt r. E itim Dan manlar m z; g revli bulunduklar okullar ... al mlar KUR un ba E itim Program kapsam nda yap lacakt ... Meslek Y ksekokulu veya niversitelerin E itim Fak ltesinden mezun *Prezantabl, *Diksiyonu ...
8 gün önce
... m zda g revlendirilmek zere, E itim Dan man al m yap lacakt r. E itim Dan manlar m z; g revli bulunduklar okullar ... al mlar KUR un ba E itim Program kapsam nda yap lacakt ... Meslek Y ksekokulu veya niversitelerin E itim Fak ltesinden mezun *Prezantabl, *Diksiyonu ...
8 gün önce
 • K LT R E T M KURUMLARI
 • İstanbul
... H Kursumuz da g revlendirilmek zere, E itim Dan man al m yap lacakt r. E itim Dan man ; g revli bulunduklar kurslar ... al rlar. Aranan Nitelikler niversitelerin E itim Fak ltesinden veya Meslek Y ksekokulu ...
12 gün önce
 • American Life Language Institute
 • İstanbul
... Sultanbeyli ubesinde g revlendirilmek zere, E itim Dan man al m yap lacakt r. E itim dan man , y z y ze g r meler ve ... na uygun ve do ru e itim program na kay t olmalar n sa ...
19 gün önce
 • American Life Language Institute
 • İstanbul
... Levent ubesinde g revlendirilmek zere, E itim Dan man al m yap lacakt r. E itim dan man , y z y ze g r meler ve ... na uygun ve do ru e itim program na kay t olmalar n sa ...
bir ay önce
 • American Life Language Institute
 • Kocaeli
... : American Life Language Institute - E itim Dan man (Gebze) A klamas Gebze merkezde faaliyette ... g rev yapacak E itim Dan manlar aranmaktad r. Yabanc dil e itimi almak isteyen renci adaylar ... na, velilere okulun ve e itimlerin tan t m n yapmak, kay tlar ...
8 gün önce
 • Sevin E itim Kurumlar
 • İstanbul
... Ki isel Geli im Kursumuza e itim dan man al nacakt r. Gereksinimler: -En az ... -Tam zamanl , Haftasonu al abilecek -E itim dan man ar yoruz.
12 gün önce
 • TARABYA AEC E T M H ZMETLER
 • İstanbul
... m Ka thane'de bulunan kursumuza E itim dan man al nacakt r. Aranan Nitelikler Avrupa ... Tercihen dershane veya zel okullardae itim dan man tecr besi olan, Alan na ...
12 gün önce
 • Odt l ler Akademi Geli im E t. Ve Yay. Tic. Ltd.
 • Ankara
... takip edebilecek, Aranan Nitelikler E itim sekt r nde nc kurulu lardan ... k kursu olarak hizmet vermekteyiz. E itim sekt r nde nc kurulu lardan ... 20.06.2022 Pozisyon: E itim Dan man Cinsiyet: Di er Alan : Sekt ... r: E itim Deneyim: 2 Y ldan Az al ...
bir gün önce
 • MANA TR AKADEM K DANI MANLIK
 • İstanbul
Açıklama: Tan m E itim ve Dan manl k sekt r nde hizmet veren ... , yapm oldu u g r melerin takibini yapacak E itim Dan man / M teri li kileri Sorumlular ar ...
3 gün önce
 • A DA KURS
 • Tekirdağ
... olarak, se kin ve ilkeli e itim anlay m zla binlerce rencilerimizi hedeflerine ... t rd k. De i en e itim sistemini takip ederek kendisini, e itim kadrosunu ve yay ... inde rencileri y nlendirecek tercihen deneyimli E itim dan man al ma arkada lar aramaktay ...
4 gün önce
 • American Life Language Institute
 • İstanbul
Açıklama: E itim Dan man Gereksinimler: Bah e ehir ubesinde e itim dan manl pozisyonunda al acak i arkada ...
16 gün önce
 • American Life Language Institute
 • Bursa
Açıklama: 1) E itim Dan man ; zel e itim kurumlar nda veli ve ... kurumu tan t p, sa lanacak e itim hakk nda bilgi verir. 2) Bulundu ... lar n analiz etmek. 11) E itim tekliflerini iyile tirmeye ve geli ... ndan takip etmek. 15) E itim sat s re lerini raporlamak ve ...
17 gün önce