Nerede

Ma aza sat dan man, Türkiye (795 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Pa abah e Ma azalar A. .
 • İzmir
... olma hedefiyle yoluna devam etmektedir. Ma aza Sat Dan man ( zmir) i ecam Toplulu u ... ngilizce bilgisine sahip Ma aza Sat Dan man aranmaktad r. TANIMI Ma aza Sat Dan man ; Ma azada sat lan r nlerin ...
10 gün önce
 • Pa abah e Ma azalar A. .
 • Mersin
... modern se enekler sunmaktad r. Ma aza Sat Dan man (Mersin) i ecam Toplulu u ... ngilizce bilgisine sahip Ma aza Sat Dan man aranmaktad r. TANIMI Ma aza Sat Dan man ; Ma azada sat lan r nlerin ...
3 gün önce
Açıklama: Pan o - Ma aza Sat Dan manlar (Armada) A klamas ocuk haz ... , a a daki niteliklere sahip Ma aza Sat Dan manlar aramaktay z stenen Yetenek ve ... Uzmanl klar Tercihen ma azac l k ...
29 gün önce
... Açıklama: SERP L Exclusive - Ma aza Sat Dan man Ve Kasa Sorumlusu Ortak y ... olarak ma azala mas n s rd r yor Sat Dan man ve ... imaj na katk sa lar Ma aza sat hedeflerini ger ekle tirmek ... i in m cadele verir Sat performans ...
16 gün önce
Açıklama: MAD PARFUMEUR - orum Ma aza Sorumlusu Ve Sat Dan man A klamas T rkiyenin parf ... azalar nda g rev alacak Ma aza Sorumlusu ve Sat Dan manlar ar yor Mad Parfumeur ... perakende ma azam zda g rev ...
7 gün önce
 • T RK YE E VE CAM FABR KALARI A. .
 • İstanbul
... ma azas nda g revlendirilmek zere; En az lise mezunu, Tercihen sat ... da ikamet eden Ma aza Sat Dan man aranmaktad r. TANIMI Ma aza Sat Dan man ; Ma azada sat lan r nlerin ... zelliklerinin m terilerle payla lmas , r n sat ...
16 gün önce
 • Pa abah e Ma azalar A. .
 • Muğla
... s rd rmektedir. Part-time Ma aza Sat Dan man (Bodrum) i ecam Toplulu ... u'na ba l Pa abah e Ma ... azalar b nyesindeki Sat Direkt rl nde ... Part-time Ma aza Sat Dan man (Bodrum) aranmaktad r. TANIMI Ma azada sat lan r ...
3 gün önce
 • MAD PARFUMEUR
 • Bursa
Açıklama: MAD PARFUMEUR - Bursa Ma aza Sat Dan man A klamas T rkiyenin parf ... m markas Mad Parfumeur, ma azalar nda ... g rev alacak Ma aza Sat Dan manlar ar yor Mad Parfumeur perakende ma ...
19 gün önce
 • DAVID WALKER
 • İstanbul
... sahip Ma aza Sat dan manlar ar yoruz. En az lise mezunu, En az 2 y l ma azac ... ve Arap a dillerinden en az birisini, Raporlama ve analitik ... nda bilgilendirerek sat s recini bu y nde ilerletecek, Ma azan n ... re lerinde g rev alacak Sat Dan manlar ar yoruz!
15 gün önce
 • Calzedonia
 • Adana
Açıklama: Calzedonia - Ma aza Sat Dan man Adana M1 A klamas 1986 y ... daki konularda g rev alabilecek "Sat Dan manlar " ar yoruz r nlerle ilgili ... olmak Belirlenen hedefler do rultusunda sat yapmak, Ma aza ve reyon d zenini ...
19 gün önce
Açıklama: Calzedonia - Ma aza Sat Dan man Mersin Forum A klamas 1986 y ... daki konularda g rev alabilecek "Sat Dan manlar " ar yoruz r nlerle ilgili ... olmak Belirlenen hedefler do rultusunda sat yapmak, Ma aza ve reyon d zenini ...
21 gün önce
Açıklama: Calzedonia - Ma aza Sat Dan man Adana 01 Burda A klamas 1986 y ... daki konularda g rev alabilecek "Sat Dan manlar " ar yoruz r nlerle ilgili ... olmak Belirlenen hedefler do rultusunda sat yapmak, Ma aza ve reyon d zenini ...
26 gün önce
 • Humanera Consulting
 • İstanbul
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI D nyan n tan nm markalar na bayan i giyim r nleri retim ve ihracat yapan firmam z n planlama departman nda, ihracattan sorumlu Y netim Kurulu Ba kan Yard mc m z ile birlikte al acak al ma arkada lar ar yoruz. hracat ...
3 gün önce
 • Perspective
 • İstanbul
... : Perspective - Sat Dan man Ni anta Ma aza A klamas Marka konseptine uyum sa layacak, Ma ... azan n sat ... yatk n, Gen ve Dinamik Sat Dan manlar ar yoruz.
9 gün önce
 • Quzu
 • Kastamonu
Açıklama: Quzu - Toptan Ma aza Sat Dan man A klamas Toptan sat yapan ma azam z i in ... , Merter ma azam zda ... istihdam edilmek zere Sat Dan man ...
10 gün önce