Nerede

Mimar, Türkiye (1347 pozisyonlara)

Göre sırala:
... ofisimize dahil olunacakt r. REF-1 (Mimar- Mimar) Konsept Proje tasar m nda ... seviyede Photoshop kullanabilen, REF-3 (i Mimar / Mimar) Mimari uygulama projesi izebilen, Saha uygulama ... alan nda deneyimli REF-4 ( Mimar, Mimar ANT YE- ) plan n uygulama ...
28 gün önce
 • CVS M MARLIK
 • İstanbul
... ofisimize dahil olunacakt r. REF-1 (Mimar- Mimar) Konsept Proje tasar m nda ... seviyede Photoshop kullanabilen, REF-3 (i Mimar / Mimar) Mimari uygulama projesi izebilen, Saha uygulama ... alan nda deneyimli REF-4 ( Mimar, Mimar ANT YE- ) plan n uygulama ...
28 gün önce
 • Poyraz Mimarl k A.
 • İstanbul
... r tmekte oldu umuz projelerimizin mimari tasar m ve uygulama ... arkada aramaktay z. Ref 01- Tekniker / Mimari Teknik Ressam Aranan Nitelikler niversitelerin ... projeleri konusunda deneyimli veya istekli Mimari Konsept ve Uygulama Projelerimizde gerekli ...
bir ay önce
 • Experis Turkey
 • Çatalca
... a daki niteliklere sahip "Kurumsal Mimar " ar yoruz. niversitelerin Bilgisayar, Elektrik ... birine sahip olan. TANIMI Projelerin mimari standart ve prensipleri belirlemek, ... Geli tirilen projelerin ilgili mimari standartlar na uygun kt retmelerini ...
25 gün önce
 • MANPOWER SE ME VE YERLE T RME H Z.LTD. T .
 • İstanbul
... a daki niteliklere sahip "Kurumsal Mimar " ar yoruz. niversitelerin Bilgisayar, Elektrik ... birine sahip olan. TANIMI Projelerin mimari standart ve prensipleri belirlemek, ... Geli tirilen projelerin ilgili mimari standartlar na uygun kt retmelerini ...
bir ay önce
 • Dap Yap n aat San. ve Tic. A. .
 • İstanbul
... Geli tirmekte oldu umuz projelerimizde mimari tasar m, uygulama projeleri, sat ... rlanmas , hesap kontrolleri vb gibi mimari ofis g revlerini ifa edecektir ... ve detay projeleri haz rlayabilmek Mimari teknik artname ve malzeme listeleri ...
bir gün önce
 • Outdoor Factory
 • İstanbul
... farkl projeye imza atm irketimizin Mimari Departman nda y netici ... olarak g revlendirilmek mimari ofis tecr beli Mimari Direkt r ar ... temsilcisi/m aviri ile mimari konularda gerekli ileti imi ... lar yla koordinasyonu y netmek, Mimari ekibini motive, etkin ve ...
4 gün önce
 • KEY TASARIM M MARLIK N AAT VE T CARET L M TED RKET
 • İstanbul
... programlar na hakim, r n, Mimari ve Mimari Modelleme ve g rselle ... seviyede deneyimli , Y ksek kaliteli mimari g rselle tirmeler olu turabilen ... anlay na sahip, Mimar veya Y ksek Mimar al ma arkada ... r l ve al nmas , Mimari Konsept ve Uygulama Projelerimizde ...
10 gün önce
 • Boyner Grup
 • İstanbul
... nde ma azalar n i mimari, detay projeleri ve proje ... al mas n benimseyen, "Mimari Proje Y neticisi / Mimar" adaylar n n ... n kurumsal kimli imize paralel mimari projelerinin izilmesini ve projenin konsepte ... r ndeki ulusal ve uluslararas mimari al malar s rekli ...
19 gün önce
 • Q FOOD BEVERAGE
 • İstanbul
... Restoran Markalar m z n Mimari Projelerinde G rev Alacak, S ... A amalar n Y netecek "Mimar" , " Mimar " Tak m Arkada Ar yoruz. ... noktalar ile ilgili t m mimari plan ve uygulamalar n projelerini ... getirilmesini sa lamak, Mevcut projeleri mimari bak a s yla geli ...
19 gün önce
 • Q Food & Beverage
 • İstanbul
... Sekt r nde Restoranlar n Mimari Projelerinde G rev Alacak, S ... A amalar n Y netecek "Mimar" , " Mimar " Tak m Arkada Ar yoruz. ... noktalar ile ilgili t m mimari plan ve uygulamalar n projelerini ... getirilmesini sa lamak, Mevcut projeleri mimari bak a s yla geli ...
19 gün önce
 • Yazgan Tasar m Mimarl k
 • Ankara
... ndaki ve yurt i indeki mimari projeleri ile ilgili olarak, a ... da belirtilen zellikleri ta yan mimar ekip arkada lar ar yoruz ... l nda Dr. Mimar Kerem Yazgan ve Dr. Mimar Beg m Yazgan ... olan, bir kentsel tasar m, mimari, i mimari ve peyzaj proje firmas ...
bir gün önce
 • Tunapol Ve D Ticaret
 • Ankara
Açıklama: Mimar Ve Mimar - 206143 Ankara Tunapol Ve D Ticaret ... nda g rev alacak,Mimar veya i mimar aranmaktad r. leti im ... l / l e : Ankara Kategori : Mimar M hendis Cinsiyet : Farketmez Ya ...
bir gün önce
 • Sava Mimarl k
 • Urla
... firmam z Sava Mimarl k, Mimar veya Mimar al ma arkada lar ... aramaktad r. REF -01 Mimar veya Mimar * niversitelerin mimarl k veya ... az 2 y l deneyimli, *Mimari ve i mimari projelerin proje izim a ...
4 gün önce
 • Outdoor Factory
 • Çatalca
... farkl projeye imza atm irketimizin Mimari Departman nda y netici ... olarak g revlendirilmek zere Mimari Direkt r ar yoruz. ... veren temsilcisi/m aviri ile mimari konularda gerekli ileti imi ... lar yla koordinasyonu y netmek, Mimari ekibini motive, etkin ve ...
10 gün önce