Nerede

Muhasebe m d r, Türkiye (316 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • GOLD ABRAS VE BANT SAN. T C. LTD ST
 • İstanbul
... g steren firmam za Muhasebe M d r al nacakt r. Genel Nitelikler ; niversitelerin ilgili ... r tebilecek bilgi ve deneyime sahip, n muhasebe, genel muhasebe konular nda mali m ... lerinde t m mizan n genel kontrol , Genel muhasebe, finans, d ticaret , stok ...
22 gün önce
 • GOLD ABRAS VE BANT SAN. VE T C. A. .
 • İstanbul
... g steren firmam za Muhasebe M d r al nacakt r. Genel Nitelikler ; niversitelerin ilgili ... r tebilecek bilgi ve deneyime sahip, n muhasebe, genel muhasebe konular nda mali m ... lerinde t m mizan n genel kontrol , Genel muhasebe, finans, d ticaret , stok ...
22 gün önce
 • BST KURUMSAL DANI MANLIK VE E T M A.
 • Konya
... a daki zelliklere sahip Muhasebe M d r aray m z bulunmaktad r. niversitelerin ktisat, letme ... rmektedir. zet Bilgiler Pozisyon : Muhasebe M d r Sekt r : Hizmet Kategori : Muhasebe al ma ekli ...
14 gün önce
 • Sezgin M cevherat G m l k San. Tic.Ltd. ti.
 • İstanbul
... n Muhasebe departman nda g revlendirmek zere "Muhasebe M d r " aray m z bulunmaktad r. GENEL ... SMMM belgesine sahip, Genel Muhasebe, Sat Muhasebesi, Tek d zen Hesap Plan ... , Bilan o, Beyannameler, Muhasebe Mevzuat , Vergi ...
15 gün önce
 • Opera Otel Yat r mlar A. .
 • İstanbul
... KLER VE TANIMI Muhasebe Departman na; Muhasebe M d r Yard mc s , Muhasebe efi niversitelerin ... leyi i organize edecek Genel muhasebe, maliyet muhasebesi, mali tablolar, beyannameler ... ve muhasebe mevzuat konular na hakim, otel ...
19 gün önce
 • Alkon irketler Grubu
 • İstanbul
... d r. Ni anta nda bulunan Merkez Ofisimizde g revlendirilmek zere SMMM Muhasebe M d r ... aranmaktad r. niversitelerin ktisadi ve dari ... tasdik s re lerini y r tmek, Muhasebe birimi faaliyetlerini hedeflere y ...
bir gün önce
 • Ortak Ak l E itim& Y netim Dan manl k Ltd. ti
 • İstanbul
... Lokasyonunda al t r lmak zere Muhasebe M d r Aray m z Bulunmaktad r; GENEL N ... derecede kullanabilen, 4. ETA Muhasebe program kullanabilen, TANIMI 1. Tek D zen Hesap Plan ... ml l klerini takip edebilecek, Muhasebe M d r al nacakt ...
4 gün önce
 • Ce-Ce Triko Teks. San. Tic. Ltd ti.
 • İstanbul
... zere Muhasebe M d r & Muhasebe Y neticisi aray m z bulunmaktad r. Muhasebe ve ... m olmak, Tercihen Tekstil retim muhasebe bilgisine sahip, Tek d ... rlanmas (Maliyet raporlar ) Genel muhasebe s re lerini y ... uygulamaya ge irmek, Yerel muhasebe sistemine giren kay ...
11 gün önce
 • AURORA ISI ARA LARI SAN.VE T C.LTD. T .
 • Tekirdağ
... mekte olan organizasyonumuza, "Muhasebe M d r " tak m arkada aray m z bulunmaktad r. Aran lan ... n ok iyi d zeyde kullanabilen, Genel Muhasebe, tek d zen hesap plan ... muhasebele tirilmesini yapmak, irketin t m muhasebe s recinin yasal mevzuatlar er ...
14 gün önce
 • TUSAN YAPI MALZEMELER M HEND SL K N AAT HARF YAT NAKL YAT SANAY VE T CARET ANON M
 • Ankara
... a da belirtilen niteliklere sahip Muhasebe m d r aramaktay z. Benzer pozisyonlarda en ... lerinde t m mizan n genel kontrol , Genel muhasebe, finans, d ticaret , stok ... m maliyet muhasebesi s re lerinin y r t lmesi, Gerekti inde Muhasebe ...
27 gün önce
 • Donat Gayrimenkul De erleme A. .
 • İstanbul
... Genel M d rl m zde g revlendirilmek zere Muhasebe M d r aray m z bulunmaktad r. ... niversitelerin ilgili b l mlerinden mezun, Muhasebe ... arkada ar yoruz. TANIMI Muhasebe departman ndaki t m muhasebe i lemlerinde rol ...
28 gün önce
 • GRUP AURA N AAT
 • Muğla
... Muhasebe m d r yard mc s '' aranmaktad r. Genel Muhasebe ve tek d zen muhasebe ... sistemine h kim, En az 5 y l muhasebe ... in aat muhasebesine hakim Muhasebe hareketleri ile ilgili ... m muhasebe kay tlar n n tek d zen hesap plan na, y r ...
28 gün önce
 • Bms Group
 • İstanbul
... nde faaliyet g steren irketimize "Muhasebe M d r " pozisyonunda g revlendirilmek zere istihdam ... sa lanacakt r. - Muhasebe temel esaslar n ve ...
bir dakika önce
 • Bms Group
 • İstanbul
... nde faaliyet g steren irketimize "Muhasebe M d r " pozisyonunda g revlendirilmek zere istihdam ... sa lanacakt r. - Muhasebe temel esaslar n ve ...
12 saat önce
 • MODAFEN E T M KURUMU
 • İstanbul
... Muhasebe Departman nda g revlendirilmek zere a a dakiniteliklere sahip Muhasebe M d r aray m ... z bulunmaktad r.Ana irket ve grup irketlerinin muhasebe i ... bulunan, Tercihen Logo Tiger muhasebe program kullan m tecr besi olan, Tercihen ...
5 gün önce