Nerede

Muhasebe uzman, Türkiye (3264 pozisyonlara)

Göre sırala:
Açıklama: GROUPSAR - Muhasebe Uzman - Uzman Yard mc s A klamas al anlar ... , Banka kay t i lemlerini yapabilecek, Genel Muhasebe Kay tlar n yapabilecek, Vergi Beyannamelerinin ... yard mc olabilecek, Hukuk dosyalar n n muhasebe y n nden kontrollerini ve kapan lar ...
22 gün önce
 • ORTAK AKIL E T M & Y NET M DANI MANLIK LTD. T .
 • İstanbul
... al t r lmak zere ''Muhasebe Uzman '' aray m z bulunmaktad r; . Muhasebe kay tlar n yapabilen, . Mizan ... mezun, . Alan nda uzmanla m ; en az 3 y l deneyimi olan, . Muhasebe, tek d zen hesap ... destekleri hakk nda bilgi sahibi, ''Muhasebe Uzman '' al nacakt r.
28 gün önce
 • Firma Ad Gizli
 • İstanbul
... Genel Merkezimizde, muhasebe i lemlerimizi y r tecek tam zamanl Muhasebe Uzman al m yap ... lacakt r. Tan m G nl k muhasebe i lemlerinin takip ... n yap lmas , Firman n t m n muhasebe s recini yasal mevzuatlar er evesinde ...
4 saat önce
 • AKKURTLAR TUR ZM NAK. VE GIDA SAN. TIC. LTD. TI.
 • İstanbul
... Tic. Ltd. ti. i in "Genel Muhasebe Uzman " olarak g revlendirilmek zere a a daki niteliklere ... veya Meslek Y ksek Okullar n n lgili Muhasebe veya Finans B l mlerinden Mezun, Tek ... organize edecek, Banka kay t ve muhasebe i lemlerini yapabilecek, G nl k fatura ...
2 gün önce
 • Asil Mutfak
 • İstanbul
... g steren AS L MUTFAK i in Genel Muhasebe Uzman " olarak g revlendirilmek zere a a daki ... veya Meslek Y ksek Okullar n n lgili Muhasebe veya Finans B l mlerinden Mezun, Tek ... organize edecek, Banka kay t ve muhasebe i lemlerini yapabilecek, G nl k fatura ...
2 gün önce
 • GRAND MAKEL HOTEL
 • Zeytinburnu
... nde faaliyet g steren otelimiz i in, "Muhasebe Uzman " pozisyonunda al acak tak m arkada ... zet Bilgiler Pozisyon : Muhasebe Uzman Sekt r : Turizm - Otelcilik Kategori : Muhasebe al ma ekli ... : Tam zamanl Pozisyon Seviyesi : Uzman al ...
13 gün önce
 • Peysan S t r nleri
 • İstanbul
... ) merkezinde g revlendirilmek zere Genel Muhasebe uzman (ERKEK) aranmaktad r. Pozisyon ile ... almaktad r. Gereksinimler: *Tercihen Genel muhasebe konusunda tecr beye sahip, * ... ) aktif olarak kullanabilen, *T m genel muhasebe i lemlerinin y r t lmesinde rol ...
21 gün önce
 • Dilek Grup
 • Muğla
... : Dilek Grup - Kasa Ve n Muhasebe Uzman A klamas mraniye'de bulunan i yerimizde ... al acak , Kasa ve n muhasebe i lemlerini yapabilecek " n Muhasebe Uzman " aramaktay z. stenen Yetenek ... derece Excel bilgisi olan, Tercihen muhasebe paket program kullanm , kasa ...
24 gün önce
 • Dessen Makina n aat Yap Sanayi ve Ticaret Limited irketi
 • İstanbul
... faaliyet g steren firmam z i in kad n muhasebe uzman al ma arkada aramaktay z. ARANAN ... faaliyet g steren firmam z i in kad n muhasebe uzman al ma arkada aramaktay z. ARANAN ... Tarihi: 13.10.2022 Pozisyon: Muhasebe Uzman Cinsiyet: Kad n Alan : Sekt r: n aat ...
24 gün önce
 • Yamuna Korse
 • İzmir
... zmir Gaziemir de olan irketimize "Muhasebe Uzman " pozisyonunda al ma arkada aramaktay ... hesaplar n n yap lmas , G nl k muhasebe kay tlar n n d zenli olarak sisteme ... klar niversitelerin letme, ktisat, Maliye, Muhasebe b l mlerinden mezun, Mali M avirlik ...
bir gün önce
 • STANBUL AYDIN N VERS TES
 • İstanbul
... Ba kanl 'nda g revlendirilmek zere "Muhasebe Uzman " aray m z bulunmaktad r. Aranan Nitelikler Genel ... tek d zen muhasebe sistemine hakim, En az 3 y l muhasebe deneyimi olan, Muhasebe hareketleri ile ... ve do ru bi imde muhasebe kay tlar n olu turmak, Gelir ...
2 gün önce
 • T-SHOP
 • İstanbul
... revlendirilmek zere Muhasebe Uzman pozisyonunda aray m z bulunmaktad r. lgili muhasebe s re ... m z bulunmaktad r. Gereksinimler: niversitelerin Muhasebe, letme , ktisat b l mlerinden ... konusunda tecr beli, T m genel muhasebe s re lerinde aktif rol alabilecek ...
14 gün önce
 • mteks
 • İstanbul
... firmam z n ''Muhasebe Departman ''nda g revlendirilmek zere Muhasebe Uzman tak m arkada ... aray m z bulunmaktad r. G nl k muhasebe kay tlar ... y l tecr besi olan Genel muhasebe i lemlerinde gereken yetkinli e sahip ...
23 gün önce
 • Volt Lines (Nasdaq: Swvl)
 • İstanbul
... zere analitik, renmeye a k ve zverili Muhasebe Uzman Yard mc s ar yoruz! Tan ... letme, Ekonomi veya Muhasebe/Finans b l mlerinden mezun, Muhasebe ve Vergi alan nda ... en az 2 y l deneyimli Logo vb. Muhasebe programlar n daha nce deneyimlemi , leri seviye ...
27 gün önce
 • Volt Lines
 • İstanbul
... renmeye a k ve zverili Muhasebe Uzman Yard mc s ar yoruz! ... Tan m : T m g nl k muhasebe i lemlerinin yap lmas ( rn bor ... Ekonomi veya Muhasebe/Finans b l mlerinden mezun, Muhasebe ve Vergi ... 2 y l deneyimli Logo vb Muhasebe programlar n daha nce deneyimlemi , ...
28 gün önce
 • Dilek Grup
 • İstanbul
... acak , Sat n muhasebe i lemlerini yapabilecek " n Muhasebe Uzman " aramaktay z. Gereksinimler: n Muhasebe i lemleri; fatura ... ,sat ve iade faturalar n muhasebe program na i leyebilen, iyi ... Excel bilgisi olan, Tercihen muhasebe paket program kullanm ,sat ...
29 gün önce
 • Loya Ma azac l k
 • İstanbul
... genel merkezinde de erlendirmek zere "Muhasebe Uzman Yard mc s " aramaktad r irketin finans ... ve muhasebe s re lerinin yasal mevzuata uygun ... Nebim V3 fonksiyonlar na hakim, "Muhasebe Uzman Yard mc s " aray m z vard ...
15 gün önce
 • G rmen Group
 • İstanbul
... Ticaret/ thalat- hracat muhasebesinde olacak "Muhasebe Uzman " aray m z bulunmaktad r. ... niversitelerin letme, ktisat, Maliye, Muhasebe vb. ilgili b l mlerinden mezun, ... d ticaret, ithalat- hracat operasyonlar muhasebe tecr besi olan, Tercihen tekstil ...
19 gün önce
 • Hanif Pehlivano lu Market ilik
 • Afyonkarahisar
... Pehlivano lu Market ilik - Genel Muhasebe Uzman A klamas Torbal PANCAR' da bulunan ... irket merkezimizde g revlendirilecek Genel Muhasebe Uzman . stenen Yetenek ve Uzmanl klar ... kullanabilen, Genel ve ana muhasebe konusunda deneyimi olan Erkek adaylar ...
21 gün önce
 • K.F.C. G da A. .
 • İzmir
... Et Entegre tesisimiz i in Muhasebe Uzman ar yoruz. Muhasebe kay tlar n n zaman nda ... sorumlu olmak, Gereksinimler: Tercihen niversitelerin Muhasebe, letme, ktisat ve Ekonomi b l ... Ticaret Kanunu, Vergi Hukuku, Genel Muhasebe mevzuat ve uygulamalar na hakim ...
22 gün önce