Nerede

Muhasebe uzman, Türkiye (1039 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Teknosa ve D Ticaret A. .
 • İstanbul
... olacak Muhasebe Uzmanlar ar yoruz! Muhasebe Uzman - Genel Muhasebe Uzman - Genel Giderler ve Kiralama Muhasebe Uzman - demeler ... & klimsa Muhasebe Uzman Maliyet ...
10 gün önce
 • URANUS HOTELS
 • İstanbul
... nyesinde al t rmak zere Muhasebe Uzman aranmaktad r. Aranan Nitelikler En ... az 2 y l Muhasebe Uzman pozisyonunda tecr beli, Tercihen niversitelerin ... letme, ktisat, Maliye ve Muhasebe b l ...
29 gün önce
 • ARABA SEPET OTOMOT V B L M DANI MANLIK H ZMETLER SANAY VE T CARET ANON M RKET
 • İstanbul
... acaks n. Muhasebe Uzman Yard mc s ne yapar? Genel Muhasebe Uzman ; tekd zen ... vergi usul kanuna uygun ekilde muhasebe kay tlar n n ... n sa lanmas ndan sorumludur. Muhasebe Uzman Yard mc s n n ... i lemlerin yap lmas Genel Muhasebe Uzman ndan neler bekliyoruz? En az ...
10 gün önce
 • HISAR CELIK DOKUM SANAYI VE TICARET A.S.
 • Gebze
... m ve zelliklerine sahip Muhasebe Uzman al nacakt r. G ... rev ve nvan : Muhasebe Uzman Genel Nitelikler niversitelerin ktisadi veya ... rev ve Sorumluluklar: Genel Muhasebe ile ilgili i lemlerin ... mevzuata, muhasebe usul ve y netmeliklerine ...
22 saat önce
 • GTS Asans r San. ve Ticaret A.
 • İstanbul
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI GTS ASANS R, 1992 y l ndan bu yana Asans r ve Y r yen Merdiven & Yol sekt r nde faaliyet g steren ve sekt r n nde gelen firmalar ndand r. GTS & ANTA grup Firmalar m z n Muhasebe departman na destek olabilecek, Genel ...
19 gün önce
 • NORM BA LANTI VE TESB T ELEMANLARI SAN.T C.LTD. T .
 • İstanbul
... lant elemanlar retimi yapan irketimizin, Muhasebe ve nsan Kaynaklar departmanlar nda ... aktif olarak ara kullanabilen; Muhasebe Uzman n Muhasebe ve Genel Muhasebe konusunda deneyimli, Tekd ... lemleri ile ilgili bilgi sahibi, Muhasebe Uzman Tan m Fatura, ek, Senet ...
2 gün önce
 • nc Biny l E itim Dan manl k
 • İstanbul
... MISINIZ? niversite Onayl Sertifikal Muhasebe Uzman Yeti tirme Program Muhasebe de ilerlemek ve ... tirme Program m z Bilgisayarl Muhasebe Uzman Yeti tirme Program (96 Saat) - ... Bilgisayarl Muhasebe Teorik E itimi - ETA ...
2 gün önce
 • Donat Gayrimenkul De erleme A. .
 • İstanbul
... zde g revlendirilmek zere Muhasebe Personeli aray m z ... m arkada ar yoruz. TANIMI Muhasebe Uzman , Muhasebe Y neticisine ba l ... olacakt r; Muhasebe departman ndaki t m muhasebe i lemlerinde ... rol almak, Muhasebe evraklar n n ...
17 gün önce
 • DEDEMAN MADENC L K SANAY VE T C.A. .
 • Kayseri
... Yahyal da ikamet edecek. MUHASEBE UZMANI ARIYORUZ. TANIMI: . Muhasebe i lemlerinin ve kay ... llar n n madencilik merkez muhasebe b l m ne ... E itim Seviyesi: niversite(Mezun) Muhasebe, Maliye, ktisat, letme v.b ... Firma Sekt r : Maden Departman: Muhasebe M d rl al ma ...
15 gün önce
 • DEPOT KONAKLAMA H ZMETLER ANON M RKET
 • İstanbul
... zere a a daki niteliklerde Muhasebe Uzman / Yard mc s aray m ... z bulunmaktad r. Muhasebe ile ilgili evraklar ... raporlanmas , Gider faturalar n n muhasebe kayd n n yap lmas ... faturalar n n kesilmesi ve muhasebe kayd na al nmas , Banka ...
17 gün önce
 • Aon Sigorta ve Reas rans Brokerli i A. .
 • İstanbul
... zda g revlendirilmek zere Teknik Muhasebe Uzman Yard mc s ar ... yoruz Teknik Muhasebe b l m m ... Deneyimi ni tan mlar Teknik Muhasebe Uzman Yard mc s aray ... mlerinden mezun, Sigorta, finans, muhasebe, teknik muhasebe ya da tahsilat departmanlar ...
21 gün önce
 • TABAN GIDA DI T CARET A. .
 • İstanbul
... z i in, genel muhasebe kay tlar ve ... konusunda al acak Genel Muhasebe Uzman aray m z vard ... r. Tan m Genel muhasebe ... ktisat, Maliye, Ekonomi veya Muhasebe b l mlerinden mezun ... muhasebe sistemi ve vergi y k ml l kleri konular nda uzman ...
28 gün önce
 • RC End stri Ula m Ara lar A. .
 • İstanbul
... ofisinde g revlendirilmek zere Muhasebe Uzman aray m z bulunmaktad ... r. TANIMI Muhasebe kay tlar ... kullanm , tercihen SAP, Genel Muhasebe ve Maliyet Muhasebesi, ... Plan , Bilan o, Beyannameler, Muhasebe Mevzuat , Vergi Hukuku, Ticaret ...
7 gün önce
 • Dicle Elektrik Perakende ve Sat A. .
 • Şanlıurfa
... TEL KLER VE TANIMI MUHASEBE UZMANI Genel Nitelikler niversitelerin BF ... b l mlerinden mezun, Muhasebe alan ... kilerinde ba ar l , Muhasebe alan nda kariyer yapmay ... irket hesap plan na, muhasebe uygulamalar na ve EPDK ...
14 gün önce
 • Kaplan Mali M avirlik
 • İstanbul
... niteliklere sahip tecr beli Muhasebe Uzman aray m z bulunmaktad ... r. Genel Nitelikler - ktisat, letme, Muhasebe ... mlerinden mezun, - Muhasebe alan nda 10 y l, muhasebe b rosunda ... hesap plan na ve muhasebe uygulamalar na uygun olarak ...
14 gün önce