Nerede

Muhasebe uzman yard mc s, Türkiye (114 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • ehir I klar Reklam
 • İstanbul
... revlendirmek (yeti tirilmek) zere "Muhasebe Uzman Yard mc s " aray m z bulunmaktad r ... itim veren Muhasebe b l mlerinden mezun, Muhasebe alan nda ... dikkat eden, Gereksinimler: irket muhasebe kay tlar n kanuna, mevzuata ... dikkate alarak tutulmas na yard mc olmak,
22 gün önce
 • Damra Ambalaj
 • İstanbul
... nyesinde g revlendirmek zere ''Muhasebe Uzman Yard mc s '' aray m z ... haz rlanmas , T m muhasebe kay tlar n n ... Ticaret Meslek Liselerinin Muhasebe ve / veya niversitelerin Muhasebe Y ksek ... letme Fak ltelerinden mezun, Muhasebe/ n Muhasebe departman nda en az ...
13 gün önce
 • De-Ga Otomotiv A. .
 • İstanbul
... TEL KLER VE TANIMI MUHASEBE UZMANI Grup irketlerimizden EUROBUMP OTOMOT ... revlendirilmek zere; - niversitelerin Muhasebe B l m nden ... ileti imi kuvvetli, - Muhasebe kariyer hedefi olan, -Problem ... ve z m odakl , Muhasebe Uzman Yard mc s istihdam edilecektir. -T m ...
13 gün önce
 • Securitas G venlik Hizmetleri A. .
 • Bursa
... daki niteliklere sahip B lge Muhasebe Uzman Yard mc s aramaktay z. lgili alanda en ... n ve banka i lemlerinin muhasebe kay tlar n yapabilecek Personele ... n n ger ekle tirilip muhasebe raporlar n n haz ... yap lmas n sa lamaktan, muhasebe dosyalar n n haz rlanmas ...
13 gün önce
 • Ekol Lojistik
 • İstanbul
... g revlendirilmek zere genel muhasebe i lerinden sorumlu" Muhasebe Uzman Yard mc s " aray m z ... l k sekt r nde muhasebe alan nda en az 2 y ... , Analitik becerileri kuvvetli. TANIMI Genel muhasebe i lemlerinde g rev al ...
9 gün önce
... , Cari hesap mutabakatlar yapabilecek, Muhasebe kay tlar n , Tek ... n konular na hakim, Muhasebe evraklar n dosyalay p, ... BS mutabakatlar n destek olacak, Muhasebe Uzman Yard mc s ar yoruz. . Gereksinimler: ... da Ticaret Meslek Lisesi Muhasebe B l m mezunu, ...
16 gün önce
 • Gelal Teknoloji A. .
 • İstanbul
... , Excel bilgisine sahipsen ve muhasebe paket programlar kullanabiliyorsan (SAP), G ... ? Neler yapacaks n? T m muhasebe i lemlerinin tek d zen ... kar lmas n sa layacak, Muhasebe Uzman yard mc s olabilecek tak m arkada ar ...
22 gün önce
... firmam zda yeti tirilmek zere Muhasebe Uzman Yard mc s aramaktay z. Gereksinimler: MYO, n ... ilgili b l mlerinden mezun, Muhasebe alan nda en ok 1 y ... deneyimli ya da deneyimsiz, Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, B t eleme ...
26 gün önce
 • Ya mak Turizm ve Ticaret A. .
 • İstanbul
... departman nda g revlendirilmek zere Muhasebe Uzman Yard mc s aray m z bulunmaktad r ... iyi derecede bilen, Tercihen Mikro muhasebe program n kullanabilen, nsan ili ...
2 gün önce
 • S rat Kargo
 • İstanbul
... askerlikle ili i i bulunmayan. Muhasebe Uzman Yard mc s pozisyonunda g rev alacak al ... do ru olarak haz rlamak. Muhasebe hesaplar n n ayl k ...
7 gün önce
 • Dinamik Otomotiv San. ve Tic. Ltd. ti.
 • İstanbul
... a a da belirtilen zelliklerde 'Muhasebe Uzman Yard mc s ' al nacakt r. Tan ... ve ar ivlemesi yap lmas , Muhasebe departman na gelen/giden kargolar ...
12 gün önce
 • MEK MODERN E T M KURUMLARI ANON M RKET
 • İstanbul
... rl nde g revlendirmek zere Muhasebe Uzman Yard mc s al nacakt r. Tercihen E ... konusunda 4-5 y l tecr beli, Muhasebe ve Bankac l k i ...
21 gün önce
 • Gizli Firma
 • İzmir
... 'da yer alan Genel Merkezimizde Muhasebe Uzman Yard mc s olarak g rev alacak al ... tirebilirsiniz. GENEL N TEL KLER Muhasebe alan nda e itim veren ...
30 gün önce
 • Kahve D nyas
 • İstanbul
... sekt r nde kariyer hedefleyen " Muhasebe Uzman Yard mc s " pozisyonunda g revlendirilmek zere al ...
3 gün önce
 • SKUR GROUP
 • Kahramanmaraş
... i in askerli ini yapm Muhasebe Uzman Yard mc s pozisyonunda ekip arkada aramaktay z ...
7 gün önce