Nerede

N muhasebe, Türkiye (2278 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Taybe Bili im Teknolojileri
 • İzmir
... acak i arkada lar aramaktay z. Muhasebe , Finansal rapor, Yevmiye Defterleri konusunda ... bilgili ve Genel Muhasebe s recine hakim, Genel Muhasebe ve Maliyet Muhasebe konular nda ... ve Genel Muhasebe s recine hakim, Genel Muhasebe ve Maliyet Muhasebe konular nda ...
9 gün önce
 • ALPA DANI MANLIK NSAN KAYNAKLARI ZEL ST HDAM ARACILIK H Z.LTD. T .
 • İstanbul
... bilinirli i olan tekstil firmas n n muhasebe b l m nde muhasebe m d r ne yard mc ... s istihdam edilecektir. - G nl k muhasebe i lemlernin eksiksiz tutulmas , - irketin banka ... koordinasyonu dahil olmak zere periyodik muhasebe faaliyetlerini ger ekle tirmek, ...
5 gün önce
 • zler Kal p ve skele Sistemleri A.
 • İstanbul
... ekibine anlatmak ve uygulamas n g stermek, Muhasebe personeli ile i b l m yaparak gerekti ... 4 y ll k letme, ktisat, Maliye, Muhasebe b l mlerinden mezun olmak, Vergi Mevzuat ... ekibine anlatmak ve uygulamas n g stermek, Muhasebe personeli ile i b l m yaparak ...
10 gün önce
 • Smmm Bedri Akta
 • İstanbul
... uygulamalar n aktif olarak kullanabilen - LUCA Muhasebe program na hakim - Fatura, banka ... ETT-Minib s) yak n konumdaki Muhasebe B romuza ; - Genel muhasebe i leyi ine ve tek ... ETT-Minib s) yak n konumdaki Muhasebe B romuza ; - Genel muhasebe i leyi ine ve tek ...
14 gün önce
 • A11 HOTEL
 • İstanbul
... SORUMLULUKLARI YER NE GET RECEK; Muhasebe n muhasebe kay tlar n olu turan verilerin ... ve dosyalar ar ivlemek T m otellerin muhasebe i lemlerinin y r t lmesine, y netim raporlar n n ... tirilmesini g zetip gerekli kontrolleri yapmak Muhasebe kay tlar na y nelik ...
22 gün önce
 • Akm Group End striyel r nler A. .
 • Konya
... az n lisans mezunu olan, Zirve muhasebe program n kullanabilen, Microsoft Office ... al Mali m avirlik ofisimizde genel muhasebe elemani aramaktayiz banka - fatura- makbuz ... ekmek fabrikam za muhasebe sorumlusu eleman al nacakt r muhasebe s re lerine hakim, ...
2 gün önce
 • KORUNCUK /T rkiye Korunmaya Muhta ocuklar Vakf
 • İstanbul
... etmesi Aranan Nitelikler Finans/ Muhasebe Sorumlusu Genel muhasebe ve finansal i lemlere destek ... evrak n g nl k muhasebe kay tlar n n yap lmas , muhasebe kay tlar n n dosyalanmas ... takibi ve faturalar n muhasebe giri inin sa lanmas Muhasebe evrak n n mevzuata, ...
9 gün önce
 • Meit Yap A. .
 • İstanbul
... ofisinde g revlendirilmek zere, MUHASEBE SORUMLUSU aranmaktad r. T m muhasebe i lerinden y netime kar ... , ktisat, Maliye, Muhasebe b l mlerinden mezun, Genel Muhasebe, tek d zen hesap ... Anadolu yakas nda ikamet eden, Muhasebe Sorumlusu aranmaktad r. NOT : Mesai ...
16 gün önce
 • Adese Gayrimenkul Yat r m A. .
 • Konya
... , Maliye, Ekonomi ve Muhasebe b l mlerinden mezun, Muhasebe uygulamalar ve zellikle n aat ... y l tecr beli, Genel Muhasebe ile ilgili i lemlerin, mevzuata, muhasebe usullerine ve y netmeliklere ... n n y r t lmesinde tecr beli, Muhasebe ERP ve MS Office programlar ...
bir ay önce
 • AK N ASTA
 • Kırklareli
... yerine getirilmesini sa lamak, Genel muhasebe i lemleri ve d nem sonu i ... , Gereksinimler: niversitelerin ilgili b l mlerinden mezun, Muhasebe alan nda en az 3 y l deneyimli ... Mod l - Finans mod l kullanabilen, banka muhasebe kay tlar nda deneyimli, E-fatura ...
3 gün önce
 • ALPA DANI MANLIK NSAN KAYNAKLARI ZEL ST HDAM ARACILIK H Z.LTD. T .
 • İstanbul
... entegre tekstil firmas na genel muhasebe, maliyet muhasebesi ve d nem ... fiilen y r tebilecek, muhasebe alan nda g ncel mevzuata hakim muhasebe sorumlusu,Muhasebe M d r Yard mc ... , ktisat, Maliye, Ekonomi, Muhasebe b l mlerinden mezun, Muhasebe alan nda en az ...
5 gün önce
 • Bu Tan t m Organizasyon
 • İstanbul
... merkez ofisinde g revlendirilmek zere, MUHASEBE SORUMLUSU aranmaktad r. Mesai saatleri hafta ... letme , ktisat, Maliye, Muhasebe b l mlerinden mezun, Genel Muhasebe, tek d zen hesap ... mevzuat takip ederek muhasebe kay tlar n g ncel tutabilecek, Muhasebe i leyi ...
8 gün önce
 • Milen Teknoloji San Tic A
 • Tekirdağ
... revlendirilmek zere 'MUHASEBE UZMANI' aranmaktad r. Aranan Nitelikler Muhasebe i lemlerini muhasebe ilkeleri ve ... faaliyetlerin y r t lmesini sa lamak, Muhasebe kay tlar n n mevzuata g re ... niversitelerin ilgili b l mlerinden mezun, Muhasebe alan nda en az 5 y ...
10 gün önce
 • CARD OHEALTH TIBB R NLER A. .
 • İzmir
... mlerinden mezun, En az 2 y l deneyimli, Muhasebe programlar n kullanabilen, E-fatura sistemine hakim ... i takip edebilecek Aranan Nitelikler n Muhasebe kay tlar n tutmak, LOGO ve ... lerinde g rev alacak n muhasebe eleman al nacakt r. n Muhasebe kay tlar n tutmak, ...
15 gün önce
 • Do u Teknoloji
 • Çatalca
... mezun Vergi Beyannamesi ve Genel Muhasebe uygulamalar alan nda minimum 3 y l tecr ... z denetim s re lerinde koordinasyon sa layarak muhasebe ekibi ve denetim ekibi ile ... tan ml di er muhasebe s re lerini (muhasebe evraklar n n sistemlere giri i, kontrol ...
17 gün önce