Nerede

Nsan kaynaklar uzman, Türkiye (395 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • HEALMEDY SA LIK VE TUR ZM DANI MANLI I
 • İstanbul
... , a a daki niteliklere sahip nsan Kaynaklar Uzman ar yoruz. Healmedy; topluma ve ... i uzman bir ekip taraf ndan kurulmu seyahat dan manl acentesidir. - nsan kaynaklar ... verme becerileri geli mi olan nsan Kaynaklar Uzman aramaktay z.
5 gün önce
 • stanbul Geli im niversitesi
 • İstanbul
... g revlendirilmek zere nsan Kaynaklar Uzman Yard mc s ... b l mlerinden mezun, nsan Kaynaklar Uzman Yard mc s pozisyonunda ... derecede ngilizce bilen, nsan Kaynaklar alan nda kariyer hedefleri ... neticisine raporlama yapabilen, " nsan Kaynaklar Uzman Yard mc s " aray ...
6 gün önce
 • Banta Nakit ve K ymetli Mal Ta ma ve G venlik H
 • İstanbul
... d rl m zde " nsan Kaynaklar Uzman (Kalite Sistemleri) " olarak ... nsan Kaynaklar kapsam ndaki veri i leme, analiz ve raporlama nsan Kaynaklar ... sa lamada destek olmak nsan Kaynaklar departman n n ... platformlara yatk nl k nsan Kaynaklar ile ilgili sistem, politika ...
19 gün önce
 • REFORM PHARMA LA K MYA GIDA KOZMET K T CARET SANAY ANON M RKET
 • İstanbul
... TEL KLER VE TANIMI nsan Kaynaklar Uzman stanbul Anadolu Yakas nda, ... a a daki niteliklere sahip " nsan Kaynaklar Uzman " aray m z bulunmaktad r ... , prezantabl, disiplinli, dikkatli, nsan Kaynaklar n n i e al ... n n sa lanmas , nsan Kaynaklar departman n n kurulmas ...
25 gün önce
 • Brusa Seating- Brusa Koltuk ve Trim Teknolojileri San ve Tic.
 • Bursa
... daki nitelik ve yetkinliklere sahip " nsan Kaynaklar Uzman " ar yoruz. niversitelerin ilgili b ... ve geli tirme gibi temel nsan Kaynaklar s re lerinde tecr beli yi ... politika ve hedefleri do rultusunda, nsan Kaynaklar strateji, hedef ve aksiyon planlar ...
18 gün önce
 • elebi Hizmet G da letmeleri Turizm San. ve Tic
 • İstanbul
... olarak g rev alacak " nsan Kaynaklar Uzman aray m z bulunmaktad ... nde tecr beli. TANIMI nsan Kaynaklar Yetenek Y netimi alan ... ve analiz etmek, Periyodik nsan Kaynaklar raporlar n ve sunumlar ... n haz rlamak, nsan Kaynaklar sistemlerinin kurulmas ve hayata ...
20 gün önce
 • Tezcanlar Yat r m A.
 • Adana
... im becerileri geli mi , dinamik nsan Kaynaklar y netim programlar ndan herhangi ... in askerlik hizmetini tamamlam TANIMI nsan Kaynaklar s re lerinin bordro ve ... nda bulunmak, nsan Kaynaklar periyodik raporlar n haz rlamak. nsan kaynaklar uzman yard mc s ...
21 gün önce
 • AVRUPA TEKST L Kozmetik A. .
 • İstanbul
... ekle tirecek ve y netecek NSAN KAYNAKLARI UZMANI aramaktay z. Temel Sorumluluk: Grup ... do rultusunda; insan kaynaklar hedef ve stratejilerini belirlemek, nsan kaynaklar b t esini ... ilgili b l mlerinden mezun, nsan Kaynaklar n n e itli fonksiyonlar ...
21 gün önce
 • UFO
 • İstanbul
... tirilmesine destek verecek nsan Kaynaklar Uzman aray m z bulunmaktad r. nsan Kaynaklar s re ... olu turulmas na destek verilmesi, nsan Kaynaklar Y netimi ile ilgili g ... 2 y l nsan Kaynaklar alan nda g rev yapm , nsan Kaynaklar Y netiminin t ...
22 saat önce
 • H DROD NAM K GEM SAN ve T C.A. .
 • İstanbul
... Ayd nl Koyu ndaki tersanemize " NSAN KAYNAKLARI UZMANI" aranmaktad r. GENEL N TEL ... n ger ekle tirmek, Belirlenen nsan Kaynaklar politika ve hedeflerine y nelik ... , takibini ve kayd n yapmak, nsan Kaynaklar y netiminin temel fonksiyonlar konusundaki ...
22 saat önce
 • TEMMUZ TEM ZL K KOZMET K GIDA KIRTAS YE N .SAN.VE T C.A. .
 • İstanbul
... KLER niversite lisans mezunu, nsan Kaynaklar alan nda en az ... becerisi y ksek, nsan kaynaklar departman n n kurulmas ... eden nsan Kaynaklar Uzman al nacakt r. N TANIMI nsan kaynaklar vizyon ... geli tirmek ve uygulamak, nsan kaynaklar y netimine ili kin ...
6 gün önce
 • Sun irketler Grubu
 • İzmir
... l k b nyesinde, NSAN KAYNAKLARI UZMAN YARDIMCISI pozisyonunda g rev ... perakende sekt r nde nsan Kaynaklar alan nda en az ... eksiksiz olarak g ncellenmesi nsan Kaynaklar ile ilgili raporlamalar n ... rlanmas na destek olunmas nsan Kaynaklar sistemlerinin (E itim ve ...
7 gün önce
 • CreatorStation Yetenek Y netimi Hizmetleri A
 • İstanbul
... n n lider firmas CreatorStation nsan Kaynaklar Uzman Ar yor. CreatorStation G zellik ... al m deneyimine sahip nsan Kaynaklar Uzman ar yoruz. Gereksinimler nsan Kaynaklar Y netimi alan ... n n g ncellenmesi. Nitelikler nsan Kaynaklar Y netimi alan nda lisans ...
10 gün önce
 • Ye il rmak Elektrik Da t m A. .
 • Samsun
... bir par as olmak isteyen nsan Kaynaklar Uzman ekip arkada aramaktay z. GENEL ... tirilmesine y nelik neriler sunmak, nsan Kaynaklar na dair metrikleri takip edip ... neriler getirerek aksiyon planlamalar yapmak, nsan Kaynaklar alan nda ger ekle tirilen ...
14 gün önce
 • LV Ayakkab Deri ve Tekstil r nleri San.ve Tic.A.
 • İstanbul
... TEL KLER VE TANIMI NSAN KAYNAKLARI UZMANI LV ayakkab retim ve ... KASINDA g revlendirilmek zere NSAN KAYNAKLARI UZMANI aray m z mevcuttur. ... itimlerini ger ekle tirmek nsan Kaynaklar yla ilgili g ncel ... End striyel r nler Departman: nsan Kaynaklar al ma ekli : S ...
15 gün önce