Nerede

Proje m hendisi, Türkiye (453 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • RANDSTAD SEARCH ANDSELECTION PER SE VE YER LTD T
 • İstanbul
... faaliyet g steren m terimiz i in "Proje M hendisi" aray m z bulunmaktad r ... . TANIMI: Proje maliyet hesab ve proje plan ... r lmas , Periyodik proje toplant lar n n m teri ile veya ...
14 gün önce
 • PSL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. . - F BERL
 • İstanbul
... proje sahalar nda g revlendirmek zere Proje M hendisi istihdam ger ekle tirece iz. Proje M hendislerimiz, m ... terilerimizin projelerinin tasar m , tasarlanan projenin saha ...
15 gün önce
 • z elik Mak. San. Tic. A.
 • İstanbul
... VE TANIMI TANIMI Projelerin planlanmas , takibi ve organizasyonu, Proje maliyet izelgelerinin olu ... veya letme M hendisli i b l mlerinden mezun, Proje y netimi ... , Fabrikam zda g revlendirilmek zere Proje M hendisi al nacakt r.
12 gün önce
 • SGS Supervise G zetme Et d Kontrol Servisleri A. .
 • İstanbul
... niversitelerin tercihen Makine,Metalurji,Malzeme M hendisli i b l mlerinden ... b nyesinde, "(Belirli s reli) Proje M hendisi" olarak g rev alacak yukar ...
19 gün önce
 • P LOT TA IT KOLTUKLARI A. .
 • Bursa
... Ar-Ge Merkezi'nde "Proje M hendisi" olarak g revlendirilmek zere ... N TANIMI Sorumlulu undaki projeleri belirlenen KPI'lar do ... rultusunda y netmek, M teriler ile proje ad mlar n belirlemek ... Ar-Ge Proje ekibiyle koordineli al arak projenin uygun takvimde ...
10 gün önce
 • F BA YEN LENEB L R ENERJ HOLD NG ANON M RKET
 • İstanbul
... niversitelerin m hendislik fak ltelerinden mezun, Lisansl RES ve GES projeleri izin ... l deneyimli, Yat r m a amas ndaki projelerin ED, mar Plan ... i temposuna uyum sa layabilecek, Proje M hendisi aray m z bulunmaktad r.
16 gün önce
 • K RK O LU JENERAT R SAN.VE T C.A. .
 • İstanbul
... a a daki zelliklere sahip Proje M hendisi aranmaktad r. Genel Nitelikler: 25 - 35 Ya ... met eden / edebilecek olan Tan m : Proje Y neticisine ba l olarak ... analizinin yap lmas , Kazan lan projelerde artnamelere uygun tedarik ve imalat ...
16 gün önce
 • ALTA JENERAT R
 • Ankara
... TANIMI Alta Jenerat r Proje departman nda g revlendirmek ... tecr beye sahip, AG Sistemleri Proje izimi yapabilen, Kontrol panolar , ... disiplinli ve sonu odakl , Proje ve zaman y netimi becerisi ... bulunmayan, aktif ara kullanabilen, Proje M hendisi aramaktay z.
16 gün önce
 • ALTA JENERAT R
 • Ankara
... TANIMI Alta Jenerat r Proje departman nda g revlendirmek ... disiplinli ve sonu odakl , Proje ve zaman y netimi becerisi ... bulunmayan, aktif ara kullanabilen, Proje M hendisi - Elektrik aramaktay z. N ... yap lmas , Kazan lan projelerde artnamelere uygun tedarik ve ...
21 gün önce
 • TAM G SO UTMA ISITMA SAN.T C.LTD. T .
 • İstanbul
... lge M d rl m z i in Proje M hendisi aranmaktad r. niversitelerin M ... yurtd seyahat engeli olmayan Proje s re lerini takip ... uk hava deposu projesini izmek, izimi yap lm projelerin analizini yaparak, ... fiyat teklif olu turmak, Projenin retim ve sevkiyat s recini ...
30 gün önce
 • Set Teknik Emniyet evre ve Laboratuvar Teknoloji
 • İstanbul
... firmam zda g revlendirilmek zere, Proje M hendisi aranmaktad r. niversitelerin Elektrik- ... montaj ve devreye al nmas , Projenin niteli ine g re saha ... lmas , Sorumlusu oldu u projelerin sat a amas ndan devreye ... t lmesi, Proje kapsam nda gerekli t m i ve d ...
30 gün önce
 • Verda Bili im Teknolojileri
 • Ankara
... , Firmam z zay f ak m firmas olup , CCTV, Yang n ... m sistemlerinin de projelerini okuyup ke if yapabilecek, Teklif haz rlayabilecek Proje m hendisi aray m ...
19 gün önce
 • YPU Yap Proje Uygulama n aat Taah t Nakliyat Ltd
 • İstanbul
... a daki zelliklere uygun 'Statik Proje M hendisi' aramaktay z. Genel Nitelikler niversitelerin ... in aat m hendisli i b l m nden mezun, En ... beli, Tercihen yap veya deprem m hendisli inde y ksek lisans ...
9 gün önce
 • Art evre Teknolojileri n . M h. Tur. Tic. Ltd. ti.
 • Ankara
... yurtd projelerimizde g rev alacak tecr beli Proje M hendisi tak m arkada ... deneyim sahibi, Altyap uygulama projelerinin haz rlanmas nda g ... TANIMI Altyap uygulama projeleri haz rlamak, Proje ve planlama raporlar ... gerekli koordinasyonu sa lamak, Proje y netim s re ...
12 gün önce
 • Art Lazer Metal Toz Boya
 • Bursa
... , Tam zamanl al acak, Tasar m bilgi ve deneyimi olan Sac ... haz rlayabilen M teri ili kileri g l Proje m hendisi aray m z vard ...
19 gün önce