Nerede

Retim m d r, Türkiye (428 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • BER KA TEKNOLOJ MED KAL MALAT THALAT HRACAT T
 • Konya
... uygulamalar na hakim, retim ve imalat sekt r nde en az 3 y ... de d zeltici ve nleyici faaliyetler uygulamak, TANIMI: Firmam zda retim biriminde ... al abilecek " retim M d r Yard mc s " aramaktay ...
27 gün önce
 • FABAY A. .
 • Adana
... ve idareden sorumlu olacak retim M d r aranmaktad r. ARANAN ZELL KLER ... niversitelerin Tercihen Makine veya Elektrik M ... tle Enerji Santralinde al m olmas tercih sebebidir) en ... Tesis hedeflerine y nelik retim, planlama ve kalite s ...
29 gün önce
 • EKOSinerji Elk. San. Ve Tic. A. .
 • Balıkesir
... kesir Fabrika organizasyonumuz i in " retim M d r " ar yoruz! Makine / Elektrik / ... End stri M hendisli i mezunu retim organizasyonlar nda 5 y ldan ... tecr beli Tan m G nl k retim operasyonlar n n ... ileti imin sa lanmas retim operasyonlar n n g ...
27 gün önce
 • EREN HOLD NG A.
 • Tekirdağ
... Tekstil San A. . de retim M d r olarak g revlendirilmek zere; * ... M hendisli i b l mlerinden mezun, * rme ve dokuma konfeksiyon retimi ... konusunda en az 5 y l deneyimli, * ve zaman et d ... netimi konusunda tecr beli, *Analitik d nebilen, sonu odakl , * ...
12 gün önce
 • Adin Oto Donan m Sanayi ve Ticaret A. .
 • Balıkesir
... a daki nitelikleri sa layan retim M d r adaylar n n ba vurular ... veya Tekstil M hendisli i) En az 2 y l retim y netimi ... lgesinde ikamet edebilecek TANIMI M teri sipari leri ve retim plan na g ... rultusunda ger ekle mesinin takibi retim s re lerinin verimlili ini ...
7 gün önce
 • st n Avize
 • Samsun
... a daki niteliklere sahip " retim M d r " aray m z bulunmaktad r. * Teknoloji retiminde en ... ve Program n kullanabilen, * retimde verimlik, bak m, kalite iyile tirme al ... Yapmak - Periyodik retim Analiz Raporlar Olu turmak - retim ve r n yile tirme ...
22 gün önce
 • Adin Oto Donan m Sanayi ve Ticaret A. .
 • Balıkesir
... a daki nitelikleri sa layan retim M d r adaylar n n ba vurular ... stri veya Tekstil M hendisli i) K l f retimi ve/veya ... ikamet edebilecek Tan m retim plan na g re m teri sipari lerini ... retmek retim s re lerinin ...
8 gün önce
 • SILA TEKNOLOJ VE SA LIK ANON M RKET
 • Ankara
... End stri M hendisli i veya Makine M hendisli i ... olan (Tercihen Medikal) - Analitik d nebilen, planlama, problem zme ve ... - Ekip Y netimi konusunda deneyimli - retim raporlar haz rlayabilen ve y ... askerlik g revini tamamlam , retim M d r aray m z bulunmaktad ...
19 gün önce
 • TEKNOKAST AL M NYUM VE METAL SANAY T C.LTD. T .
 • Bursa
... y ksek bas n l d k m enjeksiyonu konusunda faaliyet g ... , a a da belirtilen niteliklerde retim M d r aramaktay z. niversitelerin metal rji ... m hendisli i b l mlerinden mezun, Otomotiv veya metal sekt r ... minyum ve zamak par a retimi konusunda tecr beli, MSA, ...
16 gün önce
 • ndense Dan manl k
 • Diyarbakır
... ndan biri olan m terimiz i in retim M d r aramaktay z. niversitelerin ... Makine M hendisli i, ... k ve haftal k retim raporlar d zenlemek, Raporlar kontrol etmek ... y r t lmesini sa lamak, M teri taleplerini retim ko ...
21 gün önce
 • Maurer S hne
 • İzmir
... r retimi yapan fabrikam zda; retim M d r aray m z bulunmaktad r. Makine veya End stri M ... hendisi, yi derece ngilizce bilen, Min. 8 Y l mesleki deneyim, retim ... , TANIMI retim birimlerinin sevk ve koordinasyonunun sa lanmas , B l m ile ...
15 gün önce
 • Daima stif Makinalar San. ve Tic. A. .
 • İstanbul
... " retim M d r " aray m z bulunmaktad r; Genel Nitelikler niversitelerin M hendislik ... b l mlerinden mezun, retim ... y ksek. Tan m retim plan er evesinde ... hedefleri do rultusunda retim biriminin di er ...
17 gün önce
 • AksuVital Do al r nler G da San. Ve Tic. A. .
 • İstanbul
... ger ekle tirecek retim M d r aray m z bulunmaktad r. N TEL KLER ... ikamet eden, TANIMI retim b l m nde r nlerin GMP ko ... ullar er evesinde retilmesini sa lamak, T m retim ... planlamas n yapmak, retime al nan r nlerin belirlenen kalite standartlar ...
17 gün önce
 • ALBATUR
 • Bursa
... a a daki niteliklere sahip retim M d r aramaktay z. - Firma b ... kuvvetli, analitik d nebilen ve sonu odakl al abilen. - retim sahas n ... ilgili olarak, retimin verimlili ini ve makinelerin azami kullan m n artt ... i in bak m s re lerini etkin y r tebilecek. - ...
23 gün önce
 • Pratik Aday Servisi
 • Manisa
... global OEM'lerin tasar m ve retim orta olarak hizmet veren ... Manisa'da g rev alacak retim M d r aray m z mevcuttur. GENEL N ... beye sahip olmak, r n ve retim teknolojisi konusunda bilgi sahibi ... projelere destek vermek, Yat r m ve retim b t elerinin olu turulmas ...
19 gün önce