Nerede

Sat n alma uzman, Türkiye (373 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Bilgin Enerji Yat r m Holding A. .
 • Ankara
... Sat n Alma Uzman " ar yoruz, Sigorta, Risk Y netimi ve Sat n Alma Uzman ... , ba l al aca Finans ve Sat n Alma Grup Ba kanl n n ... ndan, irketin finans ve sat n alma s re lerine ... uzmanlarla g r mek. Sat n alma yetkilisinin verece i di er sat n alma ...
14 gün önce
 • deal Tar m r nleri Ticareti A. .
 • İstanbul
... TEL KLER VE TANIMI Sat n Alma Uzman deal Tar m r nleri Ticareti A olarak ... lgelerde yerinde yap lmakta olup, sat n alma uzman n n s kl kla seyahat etmesini ... ekmece il esi olmakla birlikte Sat n Alma Uzman farkl bir ilde ikamet edebilir ...
17 gün önce
 • BOMAKSAN END STR YEL HAVA F LTRASYON S STEMLER SANAY T CARET ANON M RKET
 • Konya
... TEL KLER VE TANIMI Sat n Alma Uzman Yard mc s i in ... erlere sahip oldu unu d n yorsan, Sat n Alma Uzman Yard mc s olarak ... i yapabilmeyi tecr be etmek. Sat n Alma Uzman Yard mc s sorumluluklar ; Firmam ... m d rl e sunulmas Sat n Alma Uzman Yard mc s pozisyonu i ...
bir gün önce
 • Vita Mobilya Tekstil n . th. hr. Paz. San. ve Tic. A. .
 • İzmir
... za Sat n alma Departman nda g revlendirilmek zere, Yeni projelerde stratejik sat n alma ... a daki niteliklere sahip " Sat n alma Uzman " ar yoruz. GENEL N TEL KLER niversitelerin ... Yeni projelerde yer alan sat n alma par alar n n proje planlamas na uygun ...
13 gün önce
 • UNITED YAPI N AAT TUR ZM OTOMOT V SANAY VE T CARET ANON M RKET
 • İstanbul
... Yap A. . de Sat n Alma s recini stlenecek, Sat n Alma Uzman olarak g rev ... l mlerinden mezun, Tercihen n aat Sat n Alma alan nda 5 y ... amas ndaki sat n almalar i in teklif isteme formlar n n haz ... ve sonu kartabilecek bir Sat n Alma Uzman aray m z mevcuttur.
3 gün önce
... Sat n Alma Uzman /Y netmeni Teknoloji Sat n Alma Alan nda g rev alarak Garanti BBVA'n n ... ini sa lamak, Bankan n sat n alma yakla m ve i ... point) program bilgisine sahip, Sat n Alma operasyonlar na ve ... l mlerinden mezun, Teknoloji Sat n Alma alan nda deneyim ...
bir gün önce
 • FRESH FOOD ARTS GIDA SANAY VE T CARET ANON M RKET
 • İstanbul
... nler alanlar nda sat n alma deneyimi olan, *Tercihen daha nce Sat n Alma Uzman pozisyonunda g ... projelendirme konular nda sat n alma deneyimi olan, * antiye ile sat n alma hizmetlerin d ... planlama, b t e, sat n alma, raporlar n n haz rlanmas , * irketin vade ...
2 gün önce
 • ZORLU ENERJ
 • Şişli
... ile de er katacak " Sat n Alma Uzman " ar yor. Genel Nitelikler: ... nacak malzeme ve ekipman sat n almalar , mevcut enerji santrallerimizin i ... lar na ili kin sat n almalar n ger ekle tirilmesi, Kendisine ... zerinden sat n alma teklif kar la t rma dosyas n n haz ...
16 gün önce
 • FRESH FOOD ARTS GIDA SANAY VE T CARET ANON M RKET
 • İstanbul
... nler alanlar nda sat n alma deneyimi olan, *Tercihen daha nce Sat n Alma Uzman pozisyonunda g ... projelendirme konular nda sat n alma deneyimi olan, * antiye ile sat n alma hizmetlerin d ... planlama, b t e, sat n alma, raporlar n n haz rlanmas , * irketin vade ...
2 gün önce
 • zta n aat A. .
 • Ankara
... ), Sat n Alma Uzman Aray m z Bulunmaktad r. Tan m Kendisine iletilen onayl sat n alma ... taleplerine uygun olarak sat n almalar ger ekle tirmek. Sat n al nan ... i makinesi kiralama ve/veya sat n almalar n n ger ekle tirilmesi. Y ll ...
10 gün önce
 • Tarfin
 • Çatalca
... imi kuvvetli etkili bir Sat n Alma Uzman aray m z bulunmaktad ... r. NEDEN TARF N? Tarfin, T ... kuran ilk fintech irketiyiz. Sat n Alma Uzman Rol nden Neler Bekliyoruz ... ve yeni reticiler ile sat n alma hacmimizin geni letilmesi ve ...
10 gün önce
... Tesisi nde g revlendirmek zere Sat n Alma Uzman tak m arkada ar yoruz ... . Divan Grubu na kat ld n zda ... , Stratejik sat n alma analizlerini haz rlamak, periyodik raporlamalar yapmak, Sorumlu oldu u sat n alma ...
bir ay önce
 • ASA AL M NYUM SAN.VE T C.A. .
 • İstanbul
... Sat n Alma Direkt rl b nyesinde g rev alacak Sat n Alma Uzman ... Sat n Alma / Tedarik Zinciri s re lerinde min 4. y l tecr beli, Sat n alma ... sat n alma amac ile malzeme ve sat c alternatiflerinin o alt lmas , Sat n alma ... koordinasyonu, Sat n alma departman ...
23 gün önce
 • ANKUTSAN ANTALYA KUTU SANAY OLUKLU MUKAVVA KA IT T C. A.
 • Tekirdağ
... olmak isteyecek Teknik Sat n Alma Uzman ar yoruz. niversitelerin ... alma s recinden ba layarak teknik sat n alman n yan s ra t m sat n alma ... gelen sat n alma talep formlar n de erlendirerek r n ve ... kadar takip etmek, Sat n alma stratejileri do rultusunda ...
16 gün önce
 • Negmar Denizcilik Yat r m A. .
 • İstanbul
... nde tecr beli Teknik Sat n Alma Uzman " aray m z ... bulunmaktad r. GENEL N TEL KLER ... raporlama bilgisine sahip, Sat n alma dok manlar n n do rulu ... n n al nmas , kontrol edilmesi ve onaylat lmas , Talep edilen sat n alma raporlar n n ...
20 gün önce