Nerede

Sat n alma uzman, Türkiye (1213 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Concrete Design
 • İstanbul
... ileti im becerilerinde yetkinliklere sahip, Sat n alma Uzman al nacakt r. lan Tarihi Bug ... M d r , Sat nalma Uzman Yard mc s , Buyer, Sat n Alma ve retim Planlama Sorumlusu, Sat n Alma ve Pazarlama M d r , Sat n Alma ...
9 gün önce
 • Concrete Design
 • İstanbul
... r nde deneyimli, Sat n alma ihtiyac n n belirlenmesinde g rev almak, Sat n alma s recini sipari ten ... etti i haftal k, ayl k bazl sat n alma raporlar n haz rlamak. Gereksinimler: ... im becerilerinde yetkinliklere sahip, Sat n alma Uzman al nacakt r.
12 gün önce
 • HUQQA
 • İstanbul
... G steren irketimizin Sat n Alma S re lerini Y r tebilecek " Sat n Alma Uzman " Tak m Arkada Aramaktay z. Sat n alma s recini destekleyecek ... , Sat nalma G revlisi, Sat nalma Memuru, Sat nalma Temsilcisi, Sat nalma Uzman Yard, Sat nalma Uzman , Sat nalma ...
6 gün önce
 • HUQQA
 • İstanbul
... G steren irketimizin Sat n Alma S re lerini Y r tebilecek " Sat n Alma Uzman " Tak m Arkada Aramaktay z. Sat n alma s recini destekleyecek ... tedarik i ara t rmalar n n yap lmas , Sat n alma sonras olu abilecek problemlerin tespit ...
5 gün önce
 • Daima stif Makinalar
 • İstanbul
... Sat n Alma Uzman al nacakt r. niversite mezunu, Sat n Alma s re lerinde en az 5 y l tecr beli, Teknik Sat n Alma ... , yedek par a ve hizmet al m n n sat n alma s re lerinin malzeme, kalite ve ...
24 gün önce
 • ANAB L M E T M KURUMLARI
 • İstanbul
... Kurumlar nda de erlendirilmek zere Sat n Alma Uzman ar yoruz. G da ve g da ... , Alternatif r n ve tedarik i ara t rmak, Sat n alma alan nda sipari vermek ve ... Fak ltesi b l mlerinden mezun, Minimum 3 y l sat nalma deneyimi bulunan, MS Office ...
bir gün önce
 • Parkturk Otopark Yat r mlar A. .
 • İstanbul
... bulunan Merkez Ofisinde g revlendirilmek zere Sat n Alma Uzman pozisyonunda tak m arkada aramaktay z. ... , Onaylanan teklifler i in sat nalma sipari lerinin olu turulmas ... ile koordinasyon halinde iade ettirilmesi, Sat n alma b t e ve kaynak kullan m n ...
12 gün önce
 • APlus Hastane Otelcilik Hizmetleri
 • İstanbul
Açıklama: niversitelerin lisans veya ilgili n lisans b l mlerinden mezun, zellikle G da sekt r nde en az 3 y l sat n alma tecr besine sahip, kna, ileti im ve m zakere yetkinlikleri geli mi , Sistemli, d zenli al may prensip edinmi , takip ilik y n ...
11 gün önce
 • STANBUL LA SAN. VE T C. A. .
 • İstanbul
Açıklama: Tan m Sat n alma s re lerini y r tmek. retim plan n n ve malzeme temin planlar n n sat taleplerini en iyi kar layacak ekilde, irket stok politikalar na uygun, retim masraflar n minimize edecek ekilde olu turulmas ve g ncel tutulmas . r n sipari ...
8 gün önce
 • Aktek D Ticaret
 • İstanbul
Açıklama: Tercihen Kimya ve Kimya M hendisli i ile ilgili lisans b l mlerinden mezun Sat n alma ve / veya Sat alan nda en az 2 y ll k tecr beye sahip retime y nelik hammadde, i letme malzemeleri ( kimya hammadde vb) , malzeme al mlar nda tercihen tecr ...
12 gün önce
 • Aktek D Ticaret
 • İstanbul
Açıklama: Tercihen Kimya ve Kimya M hendisli i ile ilgili lisans b l mlerinden mezun Sat n alma ve / veya Sat alan nda en az 2 y ll k tecr beye sahip retime y nelik hammadde, i letme malzemeleri ( kimya hammadde vb) , malzeme al mlar nda tercihen tecr ...
14 gün önce
 • T RKMENLER GIDA
 • İstanbul
Açıklama: ARANAN N TEL KLER * G da sekt r sat n alma s re lerinde minimum 2 y l deneyimli. * Ara t rma, planlama, uygulama, i disiplini ve raporlama yetenekleri g l . * Analitik d nme, etkin ileti im, m zakere ve ikna becerilerine sahip. * MS Office ...
21 gün önce
 • Firma Ad Gizli
 • İstanbul
Açıklama: Sorumlu oldu u r n/hizmet kategorisi i in teklif almak, de erlendirmek ve teklifleri sipari e d n t rmek Tedarik i firmalarla g r meler ve d zenli olarak piyasa maliyet analizi yapmak Sat n al nacak r n ve hizmetlerin, en kaliteli, en uygun ...
bir gün önce
 • Denizli Laminat
 • Denizli
Açıklama: "DEN ZL Merkezefendi" de bulunan mobilya retimi yapan fabrikam zda g revlendirilmek zere; '' Sat n Alma Sorumlusu'' ekip arkada lar aramaktay z. Ba vurular site zerinden yapman z rica ederiz. Aranan Nitelikler; * En az lise mezunu, Tercihen ...
10 gün önce
 • A11 Otellleri
 • İstanbul
Açıklama: A11 Hotels grubunun mevcut A11 Ata ehir, Ramada by Wyndham A11 ile , A11 sk dar Bosphorus, A11 Exclusive G ztepe ve A11 Cadde , A11 Obak y Alanya otellerinin ve olas yeni otellerin t m sat n alma s re ve faaliyetlerini merkez ve gerekti inde ...
12 gün önce