Nerede

Sat uzman, Türkiye (2294 pozisyonlara)

Periyot
Program
İstihdam
Bir kaynak
Yer
Göre sırala:
 • T CAR 1 TEKNOLOJ ANON M RKET
 • İstanbul
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI - Kariyerini "Sat " ve "Bili im Sekt r "nde yapmak isteyen, renmeye/geli meye a k, - Yeni sat lar, yeni m teriler ve sat f rsatlar retmek i in al acak, - Motivasyonu y ksek, g lery zl , saha sat nda g rev alabilecek ...
20 gün önce
... r merkezinde tele sat deneyimi olan Sat konusunda kendine g ... uygulamalar na hakim TANIMI Tele-Sat Uzman a a dakilerden sorumlu ... olacakt r. Sat hedefleri do rultusunda mevcut ... k hedefler do rultusunda sat yapabilecek Yeni m teri ...
6 gün önce
... : Egemir Telekom nikasyon - Sat Uzman (Vodafone Kurumsal Saha Sat Kanal ) ( zmir Ve ... Merkezi b nyesinde Kurumsal Sat Ekibimiz i inde yer ... tan t m ve sat n ger ekle tirecek, ... irketin sat stratejileri do rultusunda sat olu turmay hedefleyen ...
21 gün önce
 • EM N EV M EM N OTOMOT V LE.ORG.PAZ.SAN.VE T C.A. .
 • Yalova
... Yalova ubemiz i in Sat Ekibinde Sat Uzman ve Sat Uzman Yard mc s ... zere; Evim firmalar nda sat deneyimine sahip, MS Office ... i in) TANIMI Belirlenen sat ve pazarlama stratejileri do ... rultusunda sat organizasyonunu y r tmek, ube ...
9 gün önce
 • SkyNeb A.
 • Karabel
... ekibimize tam zamanl kat lacak Sat Uzman ar yoruz. Tan m ... Dijital pazarlama ekibimize Sat Uzman olarak kat lacak, irketimizin r ... kan tlayabilecek, Tercihen kurumsal sat , pazarlama ve marka y ... yaz l m alanlar nda uzman ekibiyle, finansal hizmetler sekt ...
24 gün önce
 • EM N ST N HOLD NG ANON M RKET
 • Sivas
... Sivas ubemiz i in Sat Ekibinde Sat Uzman ve Sat Uzman Yard mc s ... zere; Evim firmalar nda sat deneyimine sahip, MS Office ... i in) TANIMI Belirlenen sat ve pazarlama stratejileri do ... rultusunda sat organizasyonunu y r tmek, ube ...
bir gün önce
 • EM N EV M EM N OTOMOT V LE.ORG.PAZ.SAN.VE T C.A. .
 • Osmaniye
... Osmaniye ubemiz i in Sat Ekibinde Sat Uzman ve Sat Uzman Yard mc s ... zere; Evim firmalar nda sat deneyimine sahip, MS Office ... i in) TANIMI Belirlenen sat ve pazarlama stratejileri do ... rultusunda sat organizasyonunu y r tmek, ube ...
9 gün önce
 • EM N EV M EM N OTOMOT V LE.ORG.PAZ.SAN.VE T C.A. .
 • Adana
... ukurova ubemiz i in Sat Ekibinde Sat Uzman ve Sat Uzman Yard mc s ... zere; Evim firmalar nda sat deneyimine sahip, MS Office ... i in) TANIMI Belirlenen sat ve pazarlama stratejileri do ... rultusunda sat organizasyonunu y r tmek, ube ...
9 gün önce
 • EM N EV M EM N OTOMOT V LE.ORG.PAZ.SAN.VE T C.A. .
 • Osmaniye
... Osmaniye ubemiz i in Sat Ekibinde Sat Uzman ve Sat Uzman Yard mc s ... zere; Evim firmalar nda sat deneyimine sahip, MS Office ... i in) TANIMI Belirlenen sat ve pazarlama stratejileri do ... rultusunda sat organizasyonunu y r tmek, ube ...
9 gün önce
 • Emin st n Holding
 • Kayseri
... Kayseri ubemiz i in Sat Ekibinde Sat Uzman ve Sat Uzman Yard mc s ... zere; Evim firmalar nda sat deneyimine sahip, MS Office ... i in) TANIMI Belirlenen sat ve pazarlama stratejileri do ... rultusunda sat organizasyonunu y r tmek, ube ...
15 gün önce
 • EM N EV M EM N OTOMOT V LE.ORG.PAZ.SAN.VE T C.A. .
 • Ağrı
... r ubemiz i in Sat Ekibinde Sat Uzman ve Sat Uzman Yard mc s ... zere; Evim firmalar nda sat deneyimine sahip, MS Office ... adaylar i in) TANIMI Belirlenen sat ve pazarlama stratejileri do ... rultusunda sat organizasyonunu y r tmek, ube ...
17 gün önce
 • EM N EV M EM N OTOMOT V LE.ORG.PAZ.SAN.VE T C.A. .
 • Siirt
... Siirt ubemiz i in Sat Ekibinde Sat Uzman ve Sat Uzman Yard mc s ... zere; Evim firmalar nda sat deneyimine sahip, MS Office ... i in) TANIMI Belirlenen sat ve pazarlama stratejileri do ... rultusunda sat organizasyonunu y r tmek, ube ...
17 gün önce
 • KATILIMEV M OTOMOT V LET M ORGAN ZASYON PAZARLAMA SANAY VE T CARET ANON M RKET
 • Denizli
... yen organizasyonu i in ubemizde " Sat Uzman / Sat Uzman Yard mc s " pozisyonunda al ... hedefleri do rultusunda kendisine verilen sat ve operasyonel hedefleri ger ... sunmak, Yapt g r meleri sat la sonu land rmak, ... m terilerin geli tirilmesi ve sat a katk sa lanmas ...
22 gün önce
 • AREAS Proje Pazarlama
 • İzmit
... tirdikleri gayrimenkul projelerinin pazarlama ve sat s re lerini profesyonel bir ... ve sat organizasyonlar ndan biridir. PROJE SATI UZMANI zmit teki konut projemizde Sat Uzman pozisyonunda ... kampanya ve yeniliklerden haberdar edilmesi, Sat lar n geli tirilmesi ...
22 gün önce
 • Areas Proje Pazarlama
 • İstanbul
... gayrimenkul projelerinin pazarlama ve sat s re lerini profesyonel ... biridir. PROJE SATI UZMANI zmit ve Fethiye deki projelerimizde Sat Uzman pozisyonunda g ... tan t lmas ve sat n n ger ekle ... ve yeniliklerden haberdar edilmesi, Sat lar n geli tirilmesi ...
23 gün önce