Nerede

Sosyal medya uzman, Türkiye (395 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Gegi Bilgi Teknolojileri A.
 • İstanbul
... uygun sosyal medya ileti im dilini olu turabilecek, Sosyal medya stratejisi olu turmak ve sosyal medya ... .2022 Pozisyon: Dijital Pazarlama Ve Sosyal Medya Uzman Cinsiyet: Di er Alan : Sekt ...
22 gün önce
 • Candano lu Group n aat Firmas
 • İstanbul
... zg n i erik retebilecek. Sosyal medya reklam ve kampanya fikirlerini geli ... Sosyal Medya Uzman olarak g revlendirmek zere al ma arkada lar aramaktay z. irketimiz b nyesinde Sosyal Medya Uzman ... Tarihi: 18.08.2022 Pozisyon: Sosyal Medya Uzman Alan : Sekt r: n aat ...
26 gün önce
 • KADESAN KARADEN Z BRANDA
 • Bitlis
... Açıklama: KADESAN KARADEN Z BRANDA - Sosyal Medya Uzman / erik reticisi A klamas Yay ... nelik yeni fikirler retebilecek, Sosyal medya, reklam ve pazarlama stratejilerinin ... olu turulmas ve sosyal medya y netimi konular na hakim, ...
6 saat önce
 • Liwali - Nasel Tekstil
 • İstanbul
... b yesinde al mak zere sosyal medya uzman araktay z. TANIMI Sosyal medyada kullan lacak i eriklerin g ... i lemini yapabilmek. Aranan zellikler Sosyal medya y netimi ve grafik tasar m ... sahibi ve ileti im g c y ksek. Sosyal Medya hesaplar n n g nl k i erik y ...
22 gün önce
 • Candano lu Group
 • İstanbul
... Açıklama: irketimiz b nyesinde Sosyal Medya Uzman olarak g revlendirmek zere al ... grafik tasar m veya medya b l mlerinden mezun. Sosyal Medya platformlar na, reklam ... yapabilecek, zg n i erik retebilecek. Sosyal medya reklam ve kampanya fikirlerini geli ...
16 gün önce
 • ORTAK AKIL E T M & Y NET M DANI MANLIK LTD. T .
 • İstanbul
... yer alan firmam za "Sosyal Medya Uzman " aray m z bulunmaktad r. Kurum sosyal medya hesaplar n da i erik ... , Hesap etkile imlerini artt rabilecek, "Sosyal Medya Uzman " al nacakt r.
24 gün önce
 • BAHADIRLAR TEKST L LTD. T .
 • İstanbul
... ma azalar m zda ki sosyal medya hesaplar m zla ilgilenecek "Sosyal Medya Uzman Yard mc s " ... alan nda ma azalarla ilgili sosyal medya hesaplar n y netmi , Mankenlerin g rsellerinin ... Tercihen Yabanc Dil bilgisi olan Sosyal Medya Uzman Yard mc s aranmaktad r.
5 gün önce
 • Roxelana Clinic
 • İstanbul
... sahip, a a da yaz l niteliklerde, Sosyal Medya Uzman aray m z bulunmaktad r. Gereksinimler: - Firmam ... al malar yapabilecek, - Sosyal medya a lar zerinde i erik ... i eriklerinin sosyal medyalar n y netebilecek, - Video montajlama yapabilecek (sosyal medya i in), ...
7 gün önce
 • YE L ILGAZ KOZMET K K MYA N . OTM. VE GID. SAN. T C. LTD. T .
 • Bitlis
... OTM VE GID SAN T C LTD T . - Sosyal Medya Uzman A klamas Foto raf, Photo Edit ... takip i trafi ini y netebilen, Sosyal medya zerinden gelen mesaj ve yorumlar ... imi kuvvetli, Rakip sosyal medya analizlerini yapabilme becerisine sahip, Sosyal medya kampanya model / ...
8 gün önce
... Uzaq Home - Grafik Tasar m Ve Sosyal Medya Uzman A klamas Markan n hedef kitlesine y ... nelik dijital i erikler reterek sosyal medya hesaplar n ve reklamlar n aktif ... istenilen kalitede yap lmas , Sosyal medya performans metriklerini belirlemek ve ...
17 gün önce
 • Yenibiri nsan Kaynaklar Hizmetleri, Dan manl k ve Yay nc l k A. .
 • İstanbul
... destek olacak Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Uzman ar yoruz. Pandemi s resince ... ve Meta reklam panellerini kullanabilen, Sosyal Medya y netimi yapabilecek; ayl k plan ... , Ayl k dijital pazarlama ve sosyal medya hedeflerine uygun raporlar n haz rlanmas ...
2 ay önce
 • Akl Poliklinigi
 • İstanbul
... r n ortaya karabilecek irketin t m sosyal medya hesaplar n n online platformlarda temsilinin sa ... Premiere) vb programlar kullanabilen, Sosyal medyan n dinamiklerine ve uygulama modellerine ... a k "Grafik Tasar m ve Sosyal Medya Uzman aray m z bulunmaktad r.
20 gün önce
 • ANAB L M E T M KURUMLARI
 • İstanbul
... : Tan m ''Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Uzman '' Aranan Nitelikler Kurumumuz b nyesinde ... sorumlu olacak, strateji belirleyecek yetkinlikte, Sosyal Medya ve blog sayfas y netimi ... y r tebilen "Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Uzman " aranmaktad r.
bir gün önce
... Google Adwors reklamlar n n y netimi, Sosyal medya i erik y netimi. E-Ticaret sitesinin i ... Google Adwors reklamlar n n y netimi, Sosyal medya i erik y netimi. Ek Bilgiler ... .2022 Pozisyon: Dijital Pazarlama Ve Sosyal Medya Uzman Cinsiyet: Kad n Alan : Sekt ...
26 gün önce
 • Firma Bilgileri Gizli
 • İstanbul
... zere, niversitelerin ilgili b l mlerinden mezun, Sosyal medya uzmanl konusunda min. 2 sene deneyimli ... kendi imkan ile gidip gelecek, Sosyal medya uzman aray m z vard r. leti im : Koray ...
19 saat önce