Nerede

Sosyal medya uzman, Türkiye (427 pozisyonlara)

Periyot
Program
İstihdam
Bir kaynak
Yer
Göre sırala:
 • Foto Life Akademi - T rkiye'nin En yi Foto raf l k Kursu
 • Bahçelievler
Açıklama: Sosyal Medya Uzman lan 1996 y l nda ... Bak rk y deki ubemizin Sosyal Medya Uzman departman nda g rev ... Google Analytics bilgisine sahip, Sosyal medya reklamlar , kampanya ve b ... ve reklam spotlar retmek, Sosyal medya reklam ve pazarlama stratejileri ...
15 gün önce
 • CTRL ELEKTRON K VE B L M H ZMETLER ANON M RKET
 • İstanbul
₺4.000 ₺4.500 aylık
... H ZMETLER Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Uzman Sosyal Medya ve Pazar Yerlerinde nde ... J TAL PAZARLAMA ve SOSYAL MEDYA UZMANI " aramaktay z. Sosyal medya hesaplar n y ... nda bilgili. Sosyal Medya mecralar n efektif kullanabilen, Sosyal Medya ve Dijital ...
29 gün önce
 • Mercco Maden Mer. Ve D Tic. Ltd. ti.
 • İstanbul
Açıklama: Bayan Sosyal Medya Uzman - 204428 stanbul Mercco Maden Mer.Ve ... zene h zla adapte edebilen,Sosyal medya uzman aran yor. in tan m ... na dayal olarak sosyal medya sayfalar ve profilleri olu turmak,Sosyal medya pazarlama plan ...
24 gün önce
 • Dilko Yay nc l k
 • İstanbul
... J TAL PAZARLAMA VE SOSYAL MEDYA UZMANI Yabanc dil yay ... zere Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Uzman ar yoruz. Yarat c ... tecr beli, Dijital pazarlama, sosyal medya ve e-ticaret ... stratejileri ve sosyal medya pazarlama projeleri geli tirmek, Sosyal medya kanallar ...
bir gün önce
... Etiket - Dijital Pazarlama Ve Sosyal Medya Uzman A klamas Sosyal medya ve video i erik ... bir ekilde y netecek Sosyal medya stratejilerinin belirlenmesi, markan n konumland ... analiz sonucunda ortaya kan verilerden sosyal medya stratejileri nermek, Reklam ve ...
13 saat önce
 • T AND Y EYELASH KOZMET K
 • Bitlis
... KOZMET K - Dijital Pazarlama Ve Sosyal Medya Uzman A klamas pek Kirpik,Yap ... aktif bir ekilde y netecek Sosyal medya stratejilerinin belirlenmesi, markan n konumland ... analiz sonucunda ortaya kan verilerden sosyal medya stratejileri nermek, Reklam ve Pazarlama ...
7 gün önce
 • ERDE ER MOTORLU ARA LAR VE N .SAN VE T C.A. .
 • Bursa
... geli tirilmesi g revini stlenecek, Sosyal Medya Uzman ekip arkada ar yoruz . Genel ... na dayal olarak sosyal medya sayfalar ve profilleri olu turmak, Sosyal medya pazarlama plan ...
10 gün önce
 • Welcome Baby
 • Sultanbeyli
Açıklama: SOSYAL MEDYA UZMANI LANI Tan m Welcome ... nda g rev alabilecek Sosyal Medya Uzman aray m z bulunmaktad ... imiz kurumsal sosyal medya hesaplar n y netebilecek, Sosyal medya i in ... g revlerinden sorumlu olabilecek, Sosyal medya kanallar ndan gelen yorum ...
26 gün önce
 • Ertem Medya Reklam Produksiyon
 • Bitlis
Açıklama: Grafiker Ve Sosyal Medya Uzman Ertem Medya Reklam Produksiyon LAN DETAYI WordpresPhotoshoppremiere ... inde uzman yarat c bay-bayan elemanlar al nacakt r.Sosyal Medya & ... leti im becerileri g l Sosyal Medya Uzman tak m arkada ar yoruz ...
27 gün önce
 • Titanic Hotels
 • Antalya
... bulunan Pazarlama Departman nda sizi Sosyal Medya Uzman pozisyonunda g rev almaya ... bulunan Pazarlama Departman nda sizi Sosyal Medya Uzman pozisyonunda g rev almaya ... ekiplerle koordineli bir ekilde cevaplamak, Sosyal medya trendlerini takip ederek yarat ...
13 gün önce
 • Do an Egmont
 • Çatalca
... firmam zda g rev alacak Sosyal Medya Uzman al ma arkada ar ... er sosyal medya kanallar na hakim Sosyal medya hesaplar na monitoring yapabilecek Sosyal medya ajanslar ... faaliyetlerinde yarat c fikirler sunabilecek Sosyal medya platformlar nda performans analizi ...
bir gün önce
... Kurumsal leti im ve Sosyal Medya Uzman al ma arkada ar ... di er sosyal medya kanallar na hakim Sosyal medya ajanslar yla ... fikirler ile destek olmak Sosyal medya platformlar nda performans analizi ... artt racak neriler sunulmas Sosyal medyada kullan lmak zere ...
24 gün önce
 • S STEM GLOBAL DANI MANLIK BA IMSIZ DENET M VE YEM NL MAL M AV RL K ANON M RKET
 • İstanbul
... k isen ba vurunu bekliyoruz. Sosyal Medya Uzman Genel Nitelikler: niversitelerin Grafik Tasar ... y nlendirebilecek yetkinli e sahip. Sosyal Medya Uzman Tan m : Sistem Global ... ajanslara brief verecek, y nlendirecek, Sosyal medya ve dijital platformlarla ilgili ...
22 gün önce
 • Kandilli Tekstil Pazarlama A .
 • İstanbul
... yak ndan takip eden, Sosyal medya trendlerine hakim, Sosyal medya analiz programlar n n ... odakl , yi derece ngilizce bilen, Sosyal Medya Uzman aranmaktad r. Tan m Facebook ...
9 gün önce
 • Digipeak Agency
 • Şişli
Açıklama: Sosyal Medya Uzman Ar yoruz! Arad m ... retimi konular nda deneyimli, Sosyal medya trendlerine ve dinamiklerine hakim, ... abilecek Tam Zamanl al abilecek Sosyal Medya Uzman ar yoruz. Tan m ... Markalar m z n ayl k sosyal medya ...
6 gün önce