Nerede

Vas fs z eleman, Türkiye (329 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • AKSU AR I MA AZACILIK A.
 • Antalya
... AZACILIK A. - Vas fl Vas fs z Eleman Al m A klamas ok Say da Vas fl Vas fs z Personel Al ... Uzmanl klar ok Say da Vas fl Vas fs z Personel Al m Yap lacakt ...
11 gün önce
 • F DANLAR DEKORAT F ALUM NYUM N AAT GIDA SAN VE DI . T C. LTD. T
 • İstanbul
... ve ihracat yapt m z at lyemize vas fs z eleman aramaktay z, tercihen Esenyurt Beylikd z b ... ve ihracat yapt m z at lyemize vas fs z eleman aramaktay z, tercihen Esenyurt Beylikd z b ... Tarihi: 13.10.2022 Pozisyon: Vas fs z Eleman Cinsiyet: Erkek Alan : Sekt r: ...
13 gün önce
 • Aktif Hidrolik
 • İstanbul
... malzeme sat yapan firmam z i in Vas fs z Eleman al nacakt r. Aranan zellikler: Ticaret ... al ma ekline ayak uydurabilecek Eleman Al nacakt r.
11 gün önce
 • Tuna End striyel Vana Malzemeleri San. Tic.
 • İstanbul
₺7.000 aylık
Açıklama: Bayrampa a Birinci Eminta sitesinde vana imalat yapan i yerimize vas fs z eleman al nacakt r. Cumartesi Pazar tatil. L tfen telefonda maa pazarl yapmay n z.
11 saat önce
 • D ndar Tekstil
 • İstanbul
Açıklama: Tekstil Firmam za t m b l mlerde yeti tirilmek zere erkek/kad n vas fs z eleman al nacakt r. leti im = 0212 503 62 68 - 0530 526 57 74
19 saat önce
 • Onay Denim Tekstil Sanayi
 • Sultangazi
Açıklama: Tekstil kimyasallar firmam zda al acak Sultangazi, Gaziosmanpa a b lgelerinde ikamet eden vas fs z eleman aranmaktad r
6 gün önce
 • Ba Ayd nlatma
 • İstanbul
... r reten fabrikam zda, montaj b l m i in vas fs z eleman aramaktay z. Verece imiz cret asgari ...
21 gün önce
 • AKSU AR I MA AZACILIK A.
 • Kırklareli
Açıklama: ok Say da Vas fl Vas fs z Personel Al m Yap lacakt r . irketimizin ube ve Depolar nda g revlendirilmek zere Depo Personeli Sevkiyat Personeli Y k Kamyonet of r Sat G revlisi n Muhasebe G revlisi Al m yap lacakt r . Uygun Adaylar m z ba vuru ...
11 gün önce
 • Polorex
 • İstanbul
Açıklama: Kurtk y' de faaliyet g steren Kal p retim tesisimiz i in uygun pozisyon ve departmanlarda de erlendirmek zere Vas fl / Vas fs z tak m arkada lar aray m z bulunmaktad r. Bu ilan ba vuruda bulunmak isteyen herkes i in d zenlenmi tir. Ba vurunuz ...
19 gün önce
 • El-San Kau uk Metal
 • Bursa
Açıklama: Bursa Nil fer al Sanayi B lgesi 'nde yer alan firmam zda al abilecek vas fs z BAY elemanlar al nacakt r. Aranan Nitelikler: *Vas fs z veya yeti tirilmek zere, * 21-55 ya aras BAY, * Sa l k problemi olmayan, * Askerli ini tamamlam , * Tak m al ...
5 gün önce
 • Kare Kapitone
 • İstanbul
₺6.500 aylık
Açıklama: Kapitone firmam z da al acak vas fl /vas fs z elamanlar ar yoruz. tan m ; Kapitone makinalar m zda (diki ) ustalar m zla birlikte al acak, k sa s rede renilen, renme konusunda s k nt ekmeyece iniz bir i olarak tan mlaya biliriz. G r melerimiz y ...
9 gün önce
 • Erkap End stirel Kaplama
 • İstanbul
Açıklama: kitelli'de bulunan firmam za; Metal kaplamada al acak, Vas fl vas fs z, Bay elemanlar al nacakt r.
19 gün önce
 • ET N GROUP
 • İstanbul
... PROJEM Z N RET M ELEMANI ARAYI IMIZ BULUNMAKTADIR. Aranan Nitelikler: -Vas fl /Vas fs z, -18-45 ...
26 gün önce
 • ahin Taban Ve Ayakkab c l k San Ve Tic Ltd. ti
 • İstanbul
₺5.500 ₺7.000 aylık
Açıklama: Tan m Terlik Fabrikas nda al acak Vas fl Vas fs z retim i isi Aran yor Yerimiz Avc lar Cihangir Mahallesinde Tercihimiz Avc lar Civar Esenyurt i in Servisimiz Mevcut Yol+Yemek+Ssk Haftan n 5 G n al mam z Olmaktad r. Aranan Nitelikler Sab ka Kayd ...
28 gün önce
 • MODA B ELLA MOB LYA SAN.T C.LTD. T .
 • İstanbul
Açıklama: Tan m beylikd z fabrikam za vas fl vas fs z elemanlar al nacakt r Aranan Nitelikler gen dinamik i ine sad k
12 gün önce
 • G ven Bombe Ve Bas n l Kaplar
 • İstanbul
Açıklama: Bas n l Kaplar retiminde al acak vas fl -vas fs z (yeti tirilmek zere) retim elemanlar aramaktay z. Genel Nitelikler ve Tan m - retim i in Preste al acak , - Geli ime ve renmeye a k, - Uzun s reli kal c bir i isteyen, - Da n k olmayan, tak m al ...
13 gün önce
 • Aymet Makina Ve Reziztans
 • İstanbul
Açıklama: Rezistans retiminde al acak vas fl -vas fs z (yeti tirilmek zere) retim elemanlar aramaktay z. Genel Nitelikler ve Tan m - retim ( kaynak, montaj, sar m, kalite vs di er operasyonlar i in ), - Geli ime ve renmeye a k, - Dikkatli, disiplinli ve g ...
14 gün önce
 • Karen Banyo
 • Kayseri
₺5.500 aylık
Açıklama: Firmam z ENESSE MOB LYADA RET M B L M NDE al t r lmak zere ERKEK vas fs z elemanlar al nacakt r Servisimiz mevcuttur ASKERL N YAPMI 22 - 35 YA ARASI SERV S : M M-S N - YE L MAHALLE - ESK EVRE YOL - FEVZ AKMAK-NATO CAD.-S VAS CAD.-KASK -DO UM EV ...
28 gün önce
 • Kondi Mobilya Aksesuarlar
 • İstanbul
Açıklama: Kap kolu imalat nda yeti tirilmek zere vas fl veya vas fs z elemanlar aranmaktad r. Kaynak b l m nde imalat b l m nde al abilicek renmeye istekli gen dinamik tak m arkada lar ar yoruz al ma saatlerimi Pazartesi-Cuma : 08:30 19:00 saatleri aras ...
28 gün önce
 • SAMKA METAL VE AMBALAJ A. .
 • Gebze
Açıklama: Vardiyal sistemde al abilecek, Pendik, Tuzla, Gebze, ay rova ve Dar ca' da ikamet eden, Yeti tirilmek zere vas fs z Bay ve Bayan personel al nacakt r. T r : Tam zamanl Maa : ayl k 6.000,00TRY veya zeri Vardiya Uygunluk Durumu: G nd z Vardiyas ( ...
5 gün önce