Nerede

Y net c as stani, Türkiye (329 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Z lfikar Halifeo lu M hendislik
 • Ankara
Açıklama: ANKAY YILDIZ'DAK YER M ZE UZUN S REL SEKRETER / Y NET C AS STANI BAYAN ARKADA I ARIYORUZ. 25-35 YA ARASI, EN AZ NL SANS MEZUNU, EN AZ 2 YIL DENEY M NE SAH P YER M ZE YAKIN OTURAN ARKADA I ARIYORUZ.
13 gün önce
 • Adc E Ticaret
 • İstanbul
... G STEREN F RMAMIZDA B Z MLE ALI ICAK Y NET C AS STANI ARAMAKTAYIZ N TEL KLER Kad n / 20 ...
25 gün önce
 • Kurdu Yol Ve n aat
 • İstanbul
Açıklama: G rev Tan m B ro y netim prosed rlerine hakim olmak, Temel ... ms z veya bir ekibin par as olarak al abilmek, Zaman y netimini ... leti im y n g l ; planlama ve zaman y netimi konusunda becerikli M terilerle ile ileti ...
21 gün önce
 • Bilgin Tekstil Elk. Elkt. San. Tic. Ltd. ti.
 • İstanbul
... notlar tutmak, Postalama, fakslama ve y netime kopya iletme dahil olmak zere ... ziyaret ilerine y nlendirmede bulunmak, B ro y netim prosed rlerine hakim olmak, Temel ... ms z veya bir ekibin par as olarak al abilmek, Zaman y netimini ...
22 gün önce
 • Btm Makine D Ticaret
 • İstanbul
... i in; a a da linki bulunan eleman.net resmi web sayfas ndan ye ...
22 gün önce
 • Erda Metal thalat hracat Sanayi Ve Ticaret Ltd. ti.
 • İstanbul
... i in; a a da linki bulunan isbul.net resmi web sayfas ndan ye ...
bir ay önce
 • ALPA DANI MANLIK NSAN KAYNAKLARI ZEL ST HDAM ARACILIK H Z.LTD. T .
 • İstanbul
... ile s zle meler haz rlayabilecek, y netim ve m teri ziyaret toplant lar ... kat labilecek, Kurumsal li kiler Y netim Asistan Avukat istihdam edilecektir. Aranan ... tedariki dan manl k hizmetleri bve y netim dan manl projelerinde firmam z temsilen ...
10 gün önce
 • ALPA DANI MANLIK NSAN KAYNAKLARI ZEL ST HDAM ARACILIK H Z.LTD. T .
 • Denizli
... ile s zle meler haz rlayabilecek,y netim toplant lar nda kurum y neticilerini ... kat labilecek, Kurumsal li kiler Y netim Asistan Avukat istihdam edilecektir. Aranan ...
11 gün önce
 • Aylog Ta mac l k
 • İstanbul
... uydurabilecek, Toplant koordinasyonu ve takvim y netimi konusunda yetenekli stanbul Avrupa yakas ...
3 gün önce
 • Wiflap.com
 • Antalya
... derecede ingilizce bilen, Sosyal Medya Y netimi Hakk nda Bilgi Sahibi, Ehliyeti ...
24 gün önce
 • Atlas Saya Ve l Aletleri
 • Bursa
... randevu alabilecek, Randevu planlamas ve y netimi yapabilecek, Diksiyonu d zg n, Yaz l ve ...
bir ay önce
 • G ray klimlendirme Sistemleri
 • İstanbul
Açıklama: N TANIMI M tsub sh Electr c bayi ve servisi olan firmam zda Sorumlusu oldu u departmana ait i lerin organizasyonu takibi ve raporlamas yapabilecek , Hesaplama yapabilecek, Sat ve pazarlama faaliyetlerini planlayabilecek, M teri ili kinlerini y ...
3 gün önce
 • Ay Ambalaj Ve Ka t r nleri
 • İstanbul
Açıklama: Firmam z AYI I I AMBALAJ VE KA T R NLER ( VEGACUP), Pendikte bulunan, retim tesisinde tam zamanl al acak (bayan) ofis/ y netici asistan al m yap lacakt r. Tercihen ilgili b l mlerden mezun, tercihen ingilizce bilen S zl ve yaz l ileti im yetene ...
3 gün önce
 • Nhs D Ticaret
 • İstanbul
Açıklama: Ekip al mas na yatk n, giri ken, ara t rmac ve dinamik, Prezantabl,diksiyonu d zg n, g r n n n firmay temsil etti ine inanan, Sunum becerisi olan, ses tonunu ok iyi kullanabilen ve ak c bir diksiyona sahip, Asistelikte kendine g venen, dinamik, ...
5 gün önce
 • Netok Global
 • Gaziantep
Açıklama: N ART: AKT F ARA KULLANIMI / SEYAHAT ENGEL OLMAMASI D g r n e nem veren Toplant ve randevular organize edebilen Y neticiler i in seyahat d zenlemeleri yapabilen, Toplant lar esnas nda gerekli notlar tutabilen D zg n bir diksiyona sahip Tempolu i ...
6 gün önce
 • ALPA DANI MANLIK NSAN KAYNAKLARI ZEL ST HDAM ARACILIK H Z.LTD. T .
 • İstanbul
Açıklama: Tan m 2008 Y l ndan beri KUR zel stihdam B rosu Olan Firmam z n;y netici asistanl n yapacak tecr beli asistan istihdam edilecektir. Aranan Nitelikler - niversitelerin n lisans tercihen lisans d zeyinde mezun, - Tercihen dan manl k sekt r nde ...
12 gün önce
 • E GLOBAL V ZE DANI MANLIK
 • Çankaya
Açıklama: Y netici asistanl pozisyonumuza ; Prezentabl Microsoft Office programlar na hakim Sabah 09 aksam 19 aras al acak Bayan tak m arkada aramaktay z. Maa 10.000 TL olacakt r T r : Tam zamanl Maa : 9.500,00TRY - 12.000,00TRY ayl k Deneyim: Asistanl k: ...
16 gün önce
 • HAZEL K SEL GEL M
 • İzmir
Açıklama: Microsoft Office programlar n aktif kullanabilen, sorumluluk sahibi, ikna kabiliyeti y ksek, insanlarla ileti imi kuvvetli, g ler y zl , prezantabl al ma arkada lar aranmaktad r. Kurumumuzda verilmekte olan H zl Okuma, T rk e ve ngilizce e ...
16 gün önce
 • Marmara Elektronik
 • Kastamonu
Açıklama: Y netici Asistan Marmara Elektronik LAN DETAYI B L M SEKT R NDE FAAL YET G STEREN VE PERPA T C.MERKEZ N DE BULUNAN F RMAMIZA; AVRUPA YAKASINDA KAMET EDEN, N MUHASEBE B LG S NE SAH P, SAK N ALI MA ORTAMINA AYAK UYDURAB LECEK, OF S D ZEN N SA ...
18 gün önce
 • Sargon irketler Grubu
 • Ankara
Açıklama: Sargon irketler Grubu olarak a a daki zelliklere sahip Kad n y netici asistan aramaktay z. - Alan nda tecr beli, - Tercihen niversite mezunu - yi d zeyde ngilizce bilgisine sahip, - Etkin ileti im becerilerine sahip, planlama, organizasyon ve ...
19 gün önce