Nerede

Yaz l m geli tirme uzman, Türkiye (398 pozisyonlara)

Maaş
Periyot
Program
İstihdam
Bir kaynak
Yer
Göre sırala:
 • ECHO Y netim ve Bili im Hizmetleri A. .
 • Çatalca
... zere a a daki niteliklerde Yaz l m Geli tirme Uzman aramaktay z. niversitelerin 4 y ll ... k e itim veren Bilgisayar M hendisli ...
15 gün önce
 • ECHO Y netim ve Bili im Hizmetleri A. .
 • İstanbul
... zere a a daki niteliklerde Yaz l m Geli tirme Uzman aramaktay z. niversitelerin 4 y ll ... k e itim veren Bilgisayar M hendisli ...
18 gün önce
 • MANPOWER SE ME VE YERLE T RME H Z.LTD. T .
 • Ankara
... a a daki niteliklere sahip Yaz l m Geli tirme Uzman ar yoruz. A a da ... 3 y ll k yaz l m geli tirme s recinde al m olmas , Tercihen; Angular ... yaz l m geli tirmek. Yaz l m geli tirme s re lerinde analiz, tasar m, yaz l m geli tirme ve bak m yapabilen, yaz l m ...
9 gün önce
 • EBG Bili im Teknolojileri ve Hizmetleri A. .
 • Ankara
... katmanl uygulama geli tirme mimarilerinde yaz l m geli tirme yapm , - yi derecede ngilizce bilen. - M teri ihtiya ... ve di er m teriye zel z m geli tirme projelerinde Yaz l m Geli tirme Uzman olarak g revlendirilecektir ...
28 gün önce
 • EBG Bili im Teknolojileri ve Hizmetleri A. .
 • İstanbul
... katmanl uygulama geli tirme mimarilerinde yaz l m geli tirme yapm , - yi derecede ngilizce bilen. - M teri ihtiya ... ve di er m teriye zel z m geli tirme projelerinde Yaz l m Geli tirme Uzman olarak g revlendirilecektir ...
28 gün önce
 • BilgeAdam Teknoloji
 • Karabel
... demli Yaz l m Geli tirme Uzman olarak kamu projelerimizde bizimle al acak tak m arkada lar ... yaz l m geli tirme olmak zere bili im hizmetlerinin di er alanlar nda da uzmanla m ...
24 gün önce
 • stanbul Arel niversitesi
 • İstanbul
... "Web Yaz l m ve Aray z Geli tirme Uzman " aranmaktad r. Web ve Aray z Geli tirme Uzman ... , stanbul Arel niversitesi leti im Ofisi ne ba l olarak ... , JavaScript, HTML, CSS, AJAX ile yaz l m geli tirme tecr besine sahip, PHP, jQuery ...
bir ay önce
 • TSD SA LIK R NLER SANAY VE T CARET ANON M RKET
 • İstanbul
... m z n geli tirilmesinden ve bak m ndan sorumlu olacak profesyonel bir Yaz l m Geli tirme Uzman ... aramaktay z. GENEL N TEL KLER Bilgisayar M hendisli i, Yaz l m M ... projelerde 3 y ldan fazla yaz l m geli tirme tecr besi sahibi, NET ...
12 gün önce
 • Aurafix - TSD Sa l k r nleri A. .
 • Sultanbeyli
... m z n geli tirilmesinden ve bak m ndan sorumlu olacak profesyonel bir Yaz l m Geli tirme Uzman ... aramaktay z. GENEL N TEL KLER Bilgisayar M hendisli i, Yaz l m M ... projelerde 3 y ldan fazla yaz l m geli tirme tecr besi sahibi, NET ...
13 gün önce
 • TOFA T rk Otomobil Fabrikas A. .
 • Çatalca
... Geli tirme Y neticili i b nyesinde Yaz l m Geli tirme Uzman olarak ekibimize g katacak tak m ... gelen sorunlara z m retmek ve gerekli yaz l m geli tirmelerini yapmak, irketin topolojisinde ... ve Weblogic uygulama sunucusuna hakim, Yaz l m geli tirme ya am d ng ...
13 gün önce
 • Papilon Savunma
 • Ankara
... Web Yaz l m Geli tirme Uzman aramaktay z. Pozisyon: Tam-zamanl niversitelerin Bilgisayar M hendisli i, Yaz l m M ... hendisli i, Bili im Sistemleri, Web Programc l gibi yaz l m geli tirme ...
20 gün önce
... i z mleri tasarlama ve geli tirme konusunda deneyimli, CRM yaz l m geli tirme s re ... K demli Yaz l m Geli tirme Uzman ar yoruz . Karma k uygulama geli tirme projeleri yapmaktan ... ve PowerBI raporlar geli tirme K demli Yaz l m Geli tirme Uzman olarak en az 5 y ...
bir gün önce
... g revlendirilmek zere K demli Yaz l m Geli tirme Uzman aray m z bulunmaktad r. Genel ... , evik yaz l m geli tirme tak mlar nda yer alm , Tan m : Ko Sistem yaz l m geli tirme metodolojileri ...
15 gün önce
 • TONGU AKADEM E T M VE TEKNOLOJ H ZMETLER T CARET L M TED RKET
 • İstanbul
... Mobil Yaz l m Geli tirme Uzman ar yoruz. Rol ve Sorumluluklar irketin hedefleri do rultusunda yaz l m ... , Kod standartlar na uygun ekilde geli tirme yapabilmek, Yaz l m geli tirme s recinde best practise ...
20 gün önce
 • PROJX Dijital Teknoloji Mimarl
 • Felahiye
... yaz l m ekibi i in YAZILIM GEL T RME UZMANI ar yoruz. TANIMI Yaz l m Geli tirme Uzman ... - PHP (Full Stack Web Developer) - HomeOffice Web tabanl yaz l m ... ngilizce bilgisine sahip, evik yaz l m geli tirme s re lerinde bulunmu , ...
14 gün önce