Nerede

Yaz l m uzman, Türkiye (2931 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Mudo
 • İstanbul
... m lideri gibi al mak Kurum i i yaz l m geli tirme projelerinin t m a amalar n ... sa lamak Kurumsal kaynak planlama yaz l m n n y netimini y r tmek Kurum i erisinde ... Bilgi Teknolojileri & Operasyon-Yaz l m Geli tirme departman m zda Yaz l m Uzman Yard mc s ar ...
23 gün önce
 • MESKOM E T M VE DANI MANLIK H Z.T C.LTD. T
 • Bursa
... zere; - BACKEND-PHP Yaz l m Uzman Aranan Nitelikler -PHP yaz l m dilinde proje geli tirebilen ... er web teknolojilerinde bilgi sahibi, Yaz l m Uzman aranmaktad r.
15 gün önce
 • Albayrak Grubu
 • İstanbul
... Medya irketimizde g revlendirilmek zere; Yaz l m bile enlerinin ve ... yoruz. niversitelerin ilgili b l mlerinden mezun, Yaz l m sekt r nde en az 3 ... Teknik d zeyde ngilizce bilen, Yaz l ve s zl ileti im ... in askerlikle ili i i olmayan, Yaz l m Uzman al nacakt r.
12 gün önce
 • DEM R REN MEDYA
 • İstanbul
... : Tan m D Smart b nyesinde g rev alacak yaz l kanal Whatsapp ve sosyal medya ... m zda hizmet vermek zere D Smart Yaz l Kanal Uzman aray m z bulunmaktad r. Whatsapp kanal ... , ( Telekom nikasyon tecr besi olan) Yaz l ve s zl ileti imi kuvvetli ...
6 gün önce
 • Quick Point Teknoloji A.
 • İstanbul
Açıklama: Tan m Mevcut web yaz l m zda yaz l m m d r m zle entegre al abilecek, Gitlab ... Tarihi: 28.08.2022 Pozisyon: Yaz l m Uzman Cinsiyet: Di er Alan : Sekt ...
16 gün önce
 • STANBUL AYDIN N VERS TES
 • İstanbul
... na ba l olarak g revlendirilmek zere; Yaz l m Uzman aray m z bulunmaktad r., niversitelerin; Bilgisayar M hendisli ... i,Elektronik M hendisli i, Yaz l m M hendisli i ve Bilgi Teknolojileri b l mlerinden ...
19 gün önce
... altyap s nda e-ticaret siteleri, zel yaz l mlar, vb hizmetler veriyoruz T ... ve Php bilgisine sahip bir uzman aray m z vard r. Daha ... s nda e-ticaret siteleri, zel yaz l mlar, vb hizmetler veriyoruz T ... Cinsiyet: Di er Alan : Sekt r: Yaz l m Deneyim: 5-10 Y l al ...
bir gün önce
Açıklama: Firmaya ait yaz l m projelerinde yer alarak , irketin yaz l m uygulamalar n hayata ge irmek ... odakl (Object Oriented) programlama konusunda uzman, 3 - Windows Form - Web altyap lar ... nda uzman 4 - En az 5 y l .NET framework ile ...
23 gün önce
 • SES DATA LET M
 • İstanbul
Açıklama: Geli tirdi imiz IP santral ve a r merkezi i eren projede hem mevcut yaz l m i inde geli tirme yapacak hemd e yeni platforma ta mada birlikte al aca m z PHP ve Laravel konusunda yetkinli i olan ekip arkada lar ar yoruz. Gereksinimler: Yaz l m ...
6 gün önce
 • Bizsim Game Studios
 • Muğla
Açıklama: Mu la d ndan gelecekler i in konaklama imkan sa lanmakta Unity3D konusunda en az 2 y l deneyimli, C# programlama diline hakim, Temiz ve g venli kod yaz m , Data Oriented ve Object Oriented yaz l m geli tirme konusunda bilgili, Multiplayer oyun ...
11 gün önce
 • AKINSOFT
 • Konya
Açıklama: Tan m T rkiye'de Yaz l m n nc s Olan AKINSOFT Gen ve Dinamik Kadrosuna De er Katabilecek, AKINROBOTICS nsans Robot Fabrikas ubesinde ''Aray z Yaz l m M hendisi '' olarak g rev almak zere al ma arkada lar ar yor.. Aranan Nitelikler * Tercihen ...
13 gün önce
 • CO KUN TEKNOLOJ VE YAYINCILIK H Z. SAN. T C. LTD. T .
 • İstanbul
Açıklama: Tan m Web tabanl y r tt m z projeler zerinde g revlendirilmek zere tak m arkada lar aramaktay z. Aranan Nitelikler Php (Laravel, Symfony, Phalcon), Mysql, NoSql Konular nda en az 2 Y l deneyimli istenen mod lleri sisteme entegre edebilecek, ...
21 gün önce
 • Evkur
 • İstanbul
Açıklama: Firmaya ait mobil projelerinde yer alarak , irketin mobil uygulamalar n hayata ge irmek. Gereksinimler: 1 - Bilgisayar Programc l k veya M hendisli i ya da di er m hendislik fak ltelerinden mezun, 2 - Android uygulama geli tirebilecek 3 - Web ...
23 gün önce
 • SVB KURUMSAL H ZMETLER SAN. VE T C.LTD. T .
 • İstanbul
... nda deneyim kazanm ve CRM yaz l m uzman olarak g rev alm , Proje y netimi ... s , Yaz l m Geli tirme Uzman , C# Geli tirici, C# Yaz l m Geli tirme Uzman , K demli Yaz l m Geli tirme Uzman , Yaz l m Geli ...
9 gün önce
 • Enpro Yaz l m Bili im Hizmetleri
 • Aksaray
... bilgisi olan lgili alanlardan mezun Yaz l m Uzmanlar al nacakt r. Aranan ... ekip al mas na uygun yaz l m uzman arkada lar ar yoruz. ... ekip al mas na uygun yaz l m uzman arkada lar ar yoruz. ... Tarihi: 28.08.2022 Pozisyon: Yaz l m Uzman Alan : Sekt r: Bili im E ...
16 gün önce