Nerede

Yaz l m uzman, Türkiye (1110 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • nc Biny l E itim Dan manl k
 • İstanbul
... niversite Onayl Sertifikal Yaz l m Uzman Yeti tirme E itim Program Yaz l m sekt r ... CORE Yaz l m Uzman Yeti tirme Program Bir m hendisin veya kendini geli tirerek yaz l ... yaz l m alan nda kaliteli birer yaz l m uzman olman z sa l yoruz. Mobil Uygulama Yaz l ...
2 gün önce
 • YA AR B LG LEM VE T CARET A. .
 • İzmir
... g revlendirmek zere Mobil Yaz l m Geli tirme Uzman aranmaktad r. GENEL N ... TEL KLER niversitelerin Bilgisayar M hendisli i, Yaz l m M ... Yaz l m Geli tirme Uzman aranmaktad r. TANIMI birimlerinin ihtiya lar do rultusunda yaz l m ...
22 gün önce
 • S rat Kargo A. .
 • İstanbul
... Bili im Sistemleri) Minimum 5-7 y l yaz l m geli tirme deneyimi olan .Net ... kisi bulunmayan TANIMI; Yaz l m projelerinde K demli Yaz l m Geli tirme Uzman " olarak g ... rev yaparak, ara t rma ve yaz l m ...
11 saat önce
 • Gizli Firma
 • İstanbul
... im Sistemleri) Minimum 7-8 y l yaz l m geli tirme deneyimi olan ... TANIMI; Yaz l m projelerinde K demli Yaz l m Geli tirme Uzman " olarak ... g rev yaparak, ara t rma ve yaz l m ... lar kar layan yaz l m n tasar m s recine katk ...
6 gün önce
 • Faveo Destek stiham Hizmetleri Y netim Sistemler
 • Bursa
... na Yaz l m Uzman pozisyonunda aray m z bulunmaktad r. Genel Nitelikler niversitelerin Bilgisayar/Yaz l m M ... hendisli i, Elektrik/Elektronik M hendisli i b ...
20 gün önce
 • Metamin M messillik Sanayi ve Ticaret A. .
 • Tekirdağ
... sahip, niversitelerin m hendislik veya yaz l m e itimi verilen bir b l m nden ... mezun, Herhangi bir yaz l m ... edebilecek Yaz l m Uzman pozisyonunda al ma arkada aray m z bulunmaktad r. TANIMI Yaz l m ...
12 gün önce
 • SADIKO LU HOLD NG
 • İstanbul
... uygun Yaz l m Uzman aray m z bulunmaktad r. Masa st ve Web tabanl yaz l m ... sorgular konusunda bilgi sahibi, Yeni yaz l m teknolojilerinin takip edip projelere uyarlayacak ... geli meye a k, Yaz l m gereksinimlerinin belirlenmesi, tasar m, geli tirme ve ...
10 gün önce
 • CTech Bili im Teknolojileri San. ve Tic. A .
 • İstanbul
... g revlendirilmek zere "G m l Yaz l m Uzman M hendisi" aray m z bulunmaktad r. GENEL ... yaz l m sistemlerin test senaryolar n olu turmak, - sistem m hendisli i faaliyetlerine alan uzman ... hendisli i faaliyetlerine g m l yaz l m alan uzman olarak kat larak g r ...
15 gün önce
 • Crm Akademi Bili im Sistemleri Limited irketi
 • İstanbul
... i in . NET Yaz l m Uzman ve K demli CRM Yaz l m Uzman ar yoruz. ... 'Olmazsa Olmaz'lar m ... ilgili b l mlerinden mezun, G ncel Yaz l m Geli tirme ... en az 4 y l yaz l m geli tirmesine sahip, Yaz l ve s zl ...
6 gün önce
 • ALPA DANI MANLIK NSAN KAYNAKLARI ZEL ST HDAM ARACILIK H Z.LTD. T .
 • İstanbul
... re lerde g rev alacak Yaz l m Uzman uzman istihdam edilecektir. Aranan Nitelikler - niversitelerin ... lerine kat lacak yaz l m uzman istihdam edilecektir. NOT: ZGE M LER FOTO RAFSIZ ...
11 saat önce
... , Proje s resince yaz l m geli tirme, bak m-de stek faaliyetlerinin ... m teriler ile ileti im kurulmas g revlerinde bulunacak "K demli Yaz l m Uzman /Yaz l m Uzman ... " tak m arkada lar aramaktay z.
11 gün önce
... , Proje s resince yaz l m geli tirme, bak m-de stek faaliyetlerinin ... m teriler ile ileti im kurulmas g revlerinde bulunacak "K demli Yaz l m Uzman /Yaz l m Uzman ... " tak m arkada lar aramaktay z.
11 gün önce
 • D nya Varl k Y netim A. .
 • İstanbul
... talepleri anlayarak, K demli Yaz l m Uzman ve (K demli) Yaz l m Mimar ile birlikte ... al arak ihtiyaca uygun tasar m ... yaz l m d zenlemelerini uygulamak, Yaz l m Geli tirme standartlar na uygun ve kaliteli yaz l m ...
24 gün önce
 • HTG Makine San. Tic. Ltd. ti.
 • Bursa
... re lerde g rev alacak Yaz l m Uzman istihdam edilecektir. Aranan Nitelikler - niversitelerin ... m, geli tirme, test ve belgelendirme s re lerine kat lacak yaz l m uzman ...
bir gün önce
 • Caretta
 • Çatalca
... Caretta Yaz l m, firmalar n gereksinimlerine uygun zel yaz l m z mleri sunmaktad r. Caretta, uzman ... nme becerileri geli mi , SharePoint Yaz l m Uzman aray m z bulunmaktad r. *Uzaktan ...
13 gün önce