Nerede

Üsküdar (36 pozisyonlara)

Göre sırala:
Açıklama: Sa l k turizmi alan nda hizmet veren Anatomica T p Merkezi' nde al mak zere talyanca bilen M teri Hizmetleri Uzman aray m z bulunmaktad r. Tan m & Genel Nitelikler niversitelerin ilgili lisans b l m nden mezun, Tercihen M teri Hizmetleri alan ...
bir gün önce
Açıklama: Sa l k turizmi alan nda hizmet veren Anatomica T p Merkezi' nde al mak zere talyanca bilen M teri Hizmetleri Uzman aray m z bulunmaktad r. Tan m & Genel Nitelikler niversitelerin ilgili lisans b l m nden mezun, Tercihen M teri Hizmetleri alan ...
bir gün önce
 • Rossmann T rkiye
 • Üsküdar
Açıklama: Kendine zg Drogeriemarkt (ki isel bak m, kozmetik ve sa l k marketi) konseptiyle m terilerine hizmet sunan Rossmann, 1972 y l nda Dirk Rossmann taraf ndan Almanya da kuruldu. Kurulu undan itibaren yakalad istikrarl b y me ile Almanya n n ...
2 gün önce
 • Apple
 • Üsküdar
Açıklama: zet Uzman olarak, m terilere do ru z mleri sunup, r nlerimizin evresinde enerji ve heyecan yaratmam za yard m edersiniz. Apple Store'un ba ka hi bir yerde bulunmayan, benzersiz bir m teri deneyimi sunmaya adanm oldu unu anlars n z. Bu deneyim, ...
5 gün önce
 • Acme Holding
 • Üsküdar
Açıklama: 2002 y l nda kurulan Acme Holding in hikayesi, ayn y l Yalova da faaliyete ge en Etrofil plik ile ba lad . Kuruldu u g nden bu yana daima en iyi olma mottosuyla hareket eden Acme Holding, 2008 y l nda Gaziantep te hizmete sundu u Do u Ta t Ara ...
6 gün önce
 • Gastroplatform
 • Üsküdar
Açıklama: Our Client at Be ikta , stanbul is home to a restaurant, bar, tasting room, and listening room. A team of experienced Chefs, Sommeliers, and Mixologists have designed an outstanding array of menus, cocktail, and wine lists. Expertly sourced, ...
6 gün önce
Açıklama: Ana Firma li kileri Y netici Yard mc s Ne Yapar? Ta t kredileri ile ba lant l olarak otomotiv sekt r nde faaliyet g steren ana firmalar ile ili ki y netimini ba l oldu u y netici ile birlikte sa lar birli i yap lan firmalar d zenli olarak ...
6 gün önce
 • G rhan Mobilya
 • Üsküdar
Açıklama: stanbul Anadolu yakas sk dar/Ac badem mahallesinde bulunan antiyemiz i in Gece Bek isi al nacakt r. Aranan Nitelikler Gece al mas nda engel olmayan En az ilkokul mezunu, Erkek adaylar i in askerlikle ili i i olmayan, antiye b nyesinde kalacak ...
7 gün önce
 • YK YATIRIM HOLD NG A
 • Üsküdar
Açıklama: Tan m T m a k pozisyonlar i in u tan uca i e al m s recinin y netilmesi, Mavi beyaz yaka g r melerinin yap lmas e al m ara lar n n etkili bir bi imde kullan larak i ilanlar n n haz rlanmas CV tarama ve n de erlendirmelerin yap lmas M lakat s ...
7 gün önce
Açıklama: Dijital Bankac l k Pazarlama Y netici Yard mc s Ne Yapar? Pazarlama analiti i, kampanya y netimi ve i ortakl pazarlamas , yeni dijital servisler i geli tirme, pazara giri stratejisi ve pazarlama ileti imi, b t eleme ve performans y netimi gibi ...
7 gün önce
 • Tiryaki Agro Foods Industry Co.
 • Üsküdar
Açıklama: CRITERIA Graduated from related departments of universities At least 5 years of experience in a similar role Proficient in English Advanced knowledge of MS Office High organizational and planning skills Strong written and verbal communication ...
7 gün önce
 • Zuhal Abla Anaokulu
 • Üsküdar
Açıklama: stanbul sk darda bulununan Zuhal Abla Anaokulu i in bayan retmen al m yap lacakt r. retmen aday m z n, b lgemizde ikamet eden, e itim g n ll s , g lery zl , ekip arkada lar ile uyumlu ekilde al abilen, bak ml olmas tercihimizdir. Zuhal Abla ...
8 gün önce
 • Zuhal Abla Anaokulu
 • Üsküdar
Açıklama: stanbul sk darda bulununan i in bayan bebek bak c s retmen al m yap lacakt r. retmen aday m z n, b lgemizde ikamet eden, e itim g n ll s , g lery zl , ekip arkada lar ile uyumlu ekilde al abilen, bak ml olmas tercihimizdir. * leti im 05322964979 ...
8 gün önce
 • TFI TAB Food Investments
 • Üsküdar
Açıklama: TFI TAB GIDA YATIRIMLARI TFI TAB G da Yat r mlar , b nyesinde 2.700'den fazla restoran ve 60.000'den fazla al an yla T rkiye ve in'de lider bir H zl Servis Restoran (QSR) i letmecisidir. 25 y ll k deneyimi, TFI'n n faaliyet standartlar n ...
9 gün önce
 • Etstur
 • Üsküdar
Açıklama: 1991 y l nda misafirlerine en iyi hizmeti ve fiyat sunma hedefiyle kurulan Etstur, turizm sekt r n n yenilik i temsilcisi olarak yurt i inde ve d nda paket tur ve otel konaklama hizmetleri veriyor. Marka, kurulu y l ndan itibaren h zl ekilde b y ...
9 gün önce
 • DyDo Drinco Turkey
 • Üsküdar
Açıklama: DyDo Drinco Turkey, owner of pioneer beverage brands such as aml ca, Cola Turka, im and Saka, is looking for an Strategy Associate to be located in our HQ Altunizade. A brief job description of the position and preferred qualifications for the ...
9 gün önce
 • The Kraft Heinz Company
 • Üsküdar
Açıklama: We have an excellent opportunity available for an Assistant Export Sales Specialist to make a difference at The Kraft Heinz Company. This position is responsible for the sales of PL and own brand product portfolio to APAC and Americas zone and ...
10 gün önce
 • Rise Technology, Consulting & Academy
 • Üsküdar
Açıklama: Microsoft'un Gold Partner' olan Rise Teknoloji, 2022 itibariyle T rkiye ve Global de b y k ses getirece ine inand m z, bir ok projeyi hayata ge irme hedefine do ru emin ad mlarla ilerlemektedir. Siz de b y yen ekibimize kat lmak, dinamik bir ...
10 gün önce
Açıklama: pladis is looking for Corporate Communications Executive for our pladis TREECA Corporate Communications Directorate. Who we are? With production starting in a small shop in Nohut u Han, Emin n in 1944, lker has since grown to become the leading ...
10 gün önce
 • RGM TURKEY
 • Üsküdar
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI niversitelerin Elektrik M hendisli i b l mlerinden mezun, Teknik Tesis y netimi konusunda 5 y l tecr beli, End striyel tesisler, oteller, Y ksek katl ofis binalar , AVM v.b. projelerde elektrik ve mekanik bak m konular ...
11 gün önce
 • 1
 • 2