Nerede

Uğurludağ (5 pozisyonlara)

Periyot
Program
İstihdam
Bir kaynak
Yer
Göre sırala:
  • Proaktif Dan manl k
  • Uğurludağ
Açıklama: Dan manl n yapmakta oldu umuz ilk 1000 ihracat firma aras nda yer alan anahtar teslim tesis kurulumlar yapan firmam z i in orum'da g revlendirilmek zere nsan Kaynaklar M d r aray nday z. niversitelerin ilgili b l mlerinden mezun, En az 10 y l ...
3 gün önce
  • Proaktif Dan manl k
  • Uğurludağ
Açıklama: Dan manl n stlendi imiz firmam z n; orum da bulunan tesislerinde, retim ve ofis binalar yap m , renovasyon ve i tasar m i lerinde g revlendirilmek zere Mimar Proje Y neticisi aray m z bulunmaktad r. lgilenen adaylar n CV'lerini info@ ...
10 gün önce
  • Elit evre Dan manl k
  • Uğurludağ
Açıklama: Firmam z b nyesinde istihdam edilmek zere evre zin ve Lisans Y netmeli i kapsam nda evre G revlisi i lemlerinin y r t lmesi konusunda al lmak zere 1 evre M hendisi al nacakt r. orum da ikamet eden/edebilecek, evre G revlisi Belgesine sahip, Yeni ...
15 gün önce
  • Alapala
  • Uğurludağ
Açıklama: Alapala; Gelene in Teknolojiyle Bulu tu u Yer 1954 y l nda kurulan Alapala Makina, Alapala Grubunun en eski ve en bilinen firmas d r. Kendi sekt r nde d nyan n nde gelen iki firmas ndan biri olan Alapala Makina, sahip oldu u gelecek vizyonu ile ...
23 gün önce
  • Alapala
  • Uğurludağ
Açıklama: Alapala; Gelene in Teknolojiyle Bulu tu u Yer 1954 y l nda kurulan Alapala Makina, Alapala Grubunun en eski ve en bilinen firmas d r. Kendi sekt r nde d nyan n nde gelen iki firmas ndan biri olan Alapala Makina, sahip oldu u gelecek vizyonu ile ...
28 gün önce