Nerede

Uşak (46 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Amerikan K lt r Anaokulu
 • Uşak
Açıklama: Tan m Amerikan K lt Anaokulu AYDIN Temsilcili imizde g revlendirilmek zere; J MNAST K E TMEN al nacakt r. Aranan Nitelikler niversitelerin ilgili b l mlerinden mezun Ba ar odakl , tak m al mas na yatk n Mesleki yenilikleri g ncel olarak takip ...
12 saat önce
 • Do a nsan Kaynaklar Y netim ve Bili im Dan manl k Hizmetleri Ltd. ti.
 • Uşak
Açıklama: Tan m D nyan n en b y k markalar n n arad m teri temsilcisi sen olabilirsin! Aranan Nitelikler Havayolu, Spor, Mobilya, Tekstil, ecek, Medya, G da, Enerji, E-Ticaret, Turizm ve Kozmetik sekt rlerinde d nyan n en nl global markalar n n m teri dan ...
bir gün önce
 • AEGON Emeklilik ve Hayat A. .
 • Uşak
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI irketimizin Hayat Sigortas r nlerinin sat nda g rev alacak AEGON L TEMS LC LER ar yoruz. l Temsilcili i modeli ile (homeoffice) al acak, irketimizin Hayat Sigortas r nlerinin sat n yapacak, 30 ya ve zeri U ak'ta ikamet ...
2 gün önce
 • Hitit Seramik San. ve Tic. A. .
 • Uşak
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI ARANAN N TEL KLER niversitelerin M hendislik fak ltelerinden mezun, Ar-ge ve proje y netimi alan nda 5 y l y neticilik olmak zere en az 10 y ll k deneyimi olan Ar-Ge Merkezi mevzuat ve y netimine hakim yi derecede ...
5 gün önce
 • SOFRA GRUP
 • Uşak
Açıklama: U ak lokasyonundaki projelerimizde g revlendirilmek zere "A Yard mc s " aray m z bulunmaktad r. Tercihen toplu yemek sekt r nde 2 y l deneyimi olan, ini severek yapan, damak tad kuvvetli, Mutfak konusunda kalite standartlar na nem veren, Hijyen ...
5 gün önce
 • SOFRA GRUP
 • Uşak
Açıklama: U ak lokasyonundaki projelerimizde g revlendirilmek zere "Bula k " aray m z bulunmaktad r. En az ilk retim mezunu, Benzer i tec rbesi olan, vardiyal al abilecek, Esnek al sma saatlerine uyumlu, Erkek adaylar i in askerlik hizmetini tamamlam ...
5 gün önce
 • SOFRA GRUP
 • Uşak
Açıklama: U ak lokasyonundaki projelerimizde g revlendirilmek zere "A " aray m z bulunmaktad r. Tercihen toplu yemek sekt r nde 2 y l deneyimi olan, ini severek yapan, damak tad kuvvetli, Mutfak konusunda kalite standartlar na nem veren, Hijyen kurallar ...
5 gün önce
 • Tres Enerji Hizmetleri A. .
 • Uşak
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Global Yat r m Holding i tiraki olan Tres Enerji, d nyan n e itli lkelerinde ba ar yla uygulanmakta olan birle ik s ve g santrallerine dayal enerji retim ve y netimi odakl z m ve hizmetler sunmakta, i letmelerin ...
6 gün önce
 • Sofra Yemek retim ve Hizmet A. .
 • Uşak
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI U ak lokasyonundaki projelerimizde g revlendirilmek zere "A Yard mc s " pozisyonunda al ma arkada aray m z bulunmaktad r. Tercihen toplu yemek sekt r nde 2 y l deneyimi olan, ini severek yapan, damak tad kuvvetli, ...
6 gün önce
 • Atasun Optik Perakende Tic. A. .
 • Uşak
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Perakende/ ma azac l k alan nda, ilgili pozisyonda minimum 5 y l deneyime sahip Ekip y netim becerisine sahip, ileti im ve m teri ili kilerinde g l Hedeflerle al an ve ekibini bu hedeflere ula t rma konusunda h rsl ...
6 gün önce
 • Sofra Yemek retim ve Hizmet A. .
 • Uşak
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI U ak lokasyonundaki projelerimizde g revlendirilmek zere "A " aray m z bulunmaktad r. Tercihen toplu yemek sekt r nde 2 y l deneyimi olan, ini severek yapan, damak tad kuvvetli, Mutfak konusunda kalite standartlar na ...
6 gün önce
 • Sofra Yemek retim ve Hizmet A. .
 • Uşak
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI U ak lokasyonundaki projelerimizde g revlendirilmek zere "Bula k " aray m z bulunmaktad r. En az ilk retim mezunu, Benzer i tec rbesi olan, vardiyal al abilecek, Esnek al sma saatlerine uyumlu, Erkek adaylar i in ...
6 gün önce
 • OKTA OKKAO LU TAAH. N .TEKST L SAN.VE T C. A. .
 • Uşak
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Aranan Nitelikler Lise, MYO veya niversitelerin Muhasebe, Maliye, ktisat b l mlerinden mezun Muhasebe veya Finans alan nda minimum 2 y l tecr beli, Muhasebe ve Finans alan nda kendini geli tirmeyi hedefleyen, azimli ve ...
6 gün önce
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Biz, Penti de kocaman bir tak m z. Tak m ruhumuz ve bizi biz yapan de erlerimiz ile bir oluruz, b t n tamamlar z. kinci kez kazand m z Great Place to Work T rkiye'nin ard ndan bu y l ayr ca Great Place to Work Europe' ...
7 gün önce
 • nterya Petrol r nleri
 • Uşak
Açıklama: Shell Madeni Ya lar B lge Distrib t rl yapan firmam zda g revlendirilmek zere; Ege B lgesinde bulunan firmalara madeni ya sat n n ger ekle tirilmesi, M teri portf y n n geli tirilmesi, Mevcut ve/veya yeni m terilerle olan ticari ve teknik i ...
7 gün önce