Nerede

Uşak (15 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Loris Parf m/Okuyucular Kozmetik
 • Uşak
Açıklama: 2006 y l nda kurulan Loris Parf m D nya ap nda 450 nin zerindeki ma azas ile kozmetik sekt r nde lider konumundad r. Senin Kokun mottosu ile 16 y ld r kozmetik sekt r nde hizmet vermektedir. AR-GE, retim ve perakendeyi tek at alt nda y neten ...
10 saat önce
 • LOR S PARF M
 • Uşak
Açıklama: Tan m 2006 y l nda kurulan Loris Parf m D nya ap nda 450 nin zerindeki ma azas ile kozmetik sekt r nde lider konumundad r. Senin Kokun mottosu ile 16 y ld r kozmetik sekt r nde hizmet vermektedir. AR-GE, retim ve perakendeyi tek at alt nda y ...
15 saat önce
 • British Town Dil Okullar
 • Uşak
Açıklama: Tan m Britishtown Dil Okullar U ak temsilcili inde, Almanca retmeni olarak yar zamanl g rev alabilecek tak m arkada aramaktay z. BA VURU N:tevratakyildiz@gmail.com Aranan Nitelikler - ocuk ve yeti kin gruplar nda deneyimli - Part-Time al ...
15 saat önce
 • British Town Dil Okullar
 • Uşak
Açıklama: Tan m T rkiye'nin Milli E itim Bakanl Onayl lk ve Tek Kariyer Okulu olan BEMAR Kariyer Okulunun U AK temsilcili inde yar zamanl olarak istihdam edilmek zere Stand Personeli al nacakt r. Aranan Nitelikler Yar zamanl al acak G ler y zl , pozitif ...
15 saat önce
 • L VFARMA LA TEKNOLOJ VE ARGE MERKEZ TH. HR.SAN.T C.LTD. T
 • Uşak
Açıklama: Tan m Antalya ve Ege B lgesi, B lge Sorumlusu olarak al acak Sat Temsilcisi aramaktay z. Portf y m zdeki r nlere ok iyi h kim olmak, bunlar n sat ve pazarlamas n aktif ve do ru bir ekilde yapabilmek, G rev alan ndaki bayilerin finansal analizini ...
5 gün önce
 • Gi Group
 • Uşak
Açıklama: Gi Group i g c piyasas n n geli imi i in hizmet veren, d nyan n nde gelen irketlerinden biridir. Hizmet verdi i lokasyonlarda, d nemsel ve s rekli i ili kileri, se me ve yerle tirme, K dan manl ve e itim ve bir ok ilgili tamamlay c alanlarda ...
6 gün önce
 • G GROUP
 • Uşak
Açıklama: Gi Group i g c piyasas n n geli imi i in hizmet veren, d nyan n nde gelen irketlerinden biridir. Hizmet verdi i lokasyonlarda, d nemsel ve s rekli i ili kileri, se me ve yerle tirme, K dan manl ve e itim ve bir ok ilgili tamamlay c alanlarda ...
7 gün önce
 • British Town Dil Okullar
 • Uşak
Açıklama: Tan m E T M SEKT R NDE SATI TECR BES VE EK P Y NET M DENEY M NE SAH P; BRITISH TOWN DIL OKULLARI U AK SUBESINDE G REVLEND R LMEK ZERE, "E T M SATI KOORD NAT R " POZ SYONUNDA G REV ALACAK ARKADA ARAMAKTAYIZ. N YAZI VE FOTOGRAF OLMAYAN CV LER DE ...
7 gün önce
 • MNG Kargo Yurti i ve Yurtd Ta mac l k A. .
 • Uşak
Açıklama: Tan m U ak ubelerimizde Ara l Operasyon Eleman " olarak g revlendirilmek zere, Tercihen lise mezunu, B s n f s r c belgesine sahip, Tercihen ara ile kurye da t m operasyonunda g rev alm , SRC belgesine sahip, Psikoteknik test belgesi olan, leti ...
7 gün önce
 • EK P ORGAN ZASYONU REKLAM PAZARLAMA
 • Uşak
Açıklama: Hizmet verdi imiz "K K ELEKTR KL EV ALETLER " firmam z ad na; U ak ilinde geleneksel eyiz ma azas nda tam zamanl olarak al abilecek Sat Dan man aramaktay z. Asgari cret + Yemek + Sgk + Prim + Hafta i 1 g n izin... Gereksinimler: Ayn veya benzer ...
11 gün önce
 • Gi Group
 • Uşak
Açıklama: Gi Group - Saha Sat Uzman A klamas Gi Group i g c piyasas n n geli imi i in hizmet veren, d nyan n nde gelen irketlerinden biridir. Hizmet verdi i lokasyonlarda, d nemsel ve s rekli i ili kileri, se me ve yerle tirme, K dan manl ve e itim ve bir ...
11 gün önce
 • British Town Dil Okullar
 • Uşak
Açıklama: Tan m Britisih Town Dil Okullar U AK Temsilcili imizde g revlendirilmek zere; E T M SATI DANI MANI al nacakt r. veli ve renciye iyi bir hizmet sunma ve kurum tan t m n n yap lmas i lerini y r tecek Kuruma gelen renci adaylar n n ihtiyac olan e ...
12 gün önce
 • Aras Kargo
 • Uşak
Açıklama: S r c Kurye 1979 y l nda Celal Aras taraf ndan kurulan Aras Da t m ve Pazarlama, kurulu undan itibaren sekt re getirdi i yeniliklerle hizmet kalitesini geli tirerek stanbul Kavac k ta bulunan genel merkezi, 14 b lge m d rl , 28 transfer merkezi, ...
19 gün önce
Açıklama: U ak Festiva Outlet Avm' de bulunan ma azam zda al acak, ma azac l k alan nda kariyer yapmay d nen, m teri odakl Sat Dan man aramaktay z. Gereksinimler: En az lise mezunu Ma azac l k sekt r nde; tercihen temizlik, h zl t ketim mallar , g da veya ...
25 gün önce
Açıklama: K lt r, sanat ve e lencenin adresi D&R olarak,U ak Festiva AVM'de bulunan ma azam zda perakende sekt r n n inceliklerini renmekle kalmay p kendine ve D&R a de er katacak Sat Temsilcisi al ma arkada lar ar yoruz. Gereksinimler: En az lise ...
25 gün önce